Anenummer :1
  • Født ca 1590
  • Død

 Foreldre

 Giftermål og barn

 Søsken

 Oversikt over anetavlen

  sosa Pierre GAUCHER sosa Marguerite BERTHIER
|||
sosa Nicolas SODADE 1562-1633 sosa Marie GAUCHER 1571-1637
|||
sosa Perette SODADE ca 1590-