• Born 18 September 1818 - Sundstabyn Blomskog (S)
  • Deceased 5 June 1889 - Sundstabyn Blomskog (S),aged 70 years old
  • Hemmansägare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:4 (1773-1827) Bild 144 / sid 286.Blomskog FI:1 (1861-1894) Bild 91.B-bok s.258.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Sundstabyn värderad till 6260:-.Bland lösöret noteras bl.a ett sto 12 år 200:- och sex kor 228:- och en tjur 25:- och fem får med lamm 42:- och en sugga med två grisar 60:- och åtta höns med en tupp 3:-.Spannmål 20:-.Ett tröskverk 60:-.En åkekärra 60:-.Infordringar 1154:-.Summa tillgångar 8885:-.Skulder 3109:-.Boets totala behållning 5776:-.Nordmarks häradsrätt FII:23 (1889-1890) Bild 759.

Death

Dödsorsak: oangiven.

Family Note

Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 172 / sid 455.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Olof Sakariasson 1751-1811 Böret Andersdotter 1755-1811  
|||
Anders Olofsson 1785-1833 Annika Nilsdotter 1790-1845
|||
Anders Andersson 1818-1889