• Born 17 June 1804 - Sucka Ängebäck Blomskog (S)
  • Deceased 5 April 1851 - Sucka Ängebäck Blomskog (S),aged 46 years old
  • Hemmansägare

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:4 (1773-1827) Bild 121 / sid 241."Den helige".Startade Sveriges första söndagsskola 1845.Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 148 / sid 319.B-bok s. 347.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Ängebäck värderad till 400:- och i Sundstabyn 40:-.Bland lösöret noteras bl.a två köroxar 40:- och hälften i en oxe i Höglund 10:- och sju kor 85.64:- och två kalvar 8:- och ett får 1:-.En kakelugn med tvenne grytor 20:-.Gröda 88:-.Infordringar 294:-.Summa tillgångar 1245:-.Skulder 316:-.Boets totala behållning 925:-.Nordmarks häradsrätt FII:11 (1850-1854) Bild 601 / sid 1189.

Death

Dödsorsak: vattusot (vattensvullnad,ödem).

Family Note

Marriage with Catrina Jonsdotter:
Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 164 / sid 439.

Marriage with Lisa Olsdotter:
Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 165 / sid 441.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse 1, Spouse 2: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview