• Born 13 December 1821 - Ängebäck Blomskog (S)
  • Deceased 25 October 1896 - Ängebäck Blomskog (S),aged 74 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:4 (1773-1827) Bild 153 / sid 304.Blomskog FI:2 (1895-1923) Bild 16 / sid 8.B-bok s. 356,348.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Ängebäck värderad till 2210:-.Bland lösöret noteras bl.a två hästar 450:- och fem kor 205:- och fyra får 20:- och en sugga 30:- och fem höns och en tupp 5:-.Körredskap 307:-.Gröda 176:-.En roddbåt med garn 25:-.Summa tillgångar 4924:-.Skulder 2845:-.Boets totala behållning 2079:-.Nordmarks häradsrätt FII:28 (1897-1897) Bild 213.

Death

Dödsorsak: vattusot.

Family Note

Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 174 / sid 459.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Erik Bryntesson 1740-1821 Elin Halvardsdotter 1742-1809 Algut Halvardsson 1739-1804 Ingegerd Nilsdotter ca 1744-1807
||||


||
Olof Eriksson 1777-1855 Lisbet Algotsdotter 1786-1850
|||
Anna Maria Olsdotter 1821-1896