Sosa :2
  • Born 7 May 1823 - Sundstabyn Blomskog (S)
  • Deceased 3 August 1893 - Sundstabyn Blomskog (S),aged 70 years old
  • Hemmansägare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:4 (1773-1827) Bild 157 / sid 312.Blomskog FI:1 (1861-1894) Bild 101.B-bok s.262.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Sundstabyn värderad till 3400:-.Bland lösöret noteras bl.a ett sto 22 år 40:- och tre kor 100:- och en kalv 10:- och tre får med ett lamm 17:- och fem höns med fyra tuppar 4:- och en gris 20:-.Växande gröda 400:-.Summa tillgångar 4420:-.Skulder 1002:-.Boets totala behållning 3417:-.Nordmarks häradsrätt FII:26 (1893-1894) Bild 564.

Death

Dödsorsak: benröta.

Family Note

Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 173 / sid 457.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Olof Sakariasson 1751-1811 Böret Andersdotter 1755-1811  
|||
Anders Olofsson 1785-1833 Annika Nilsdotter 1790-1845
|||
Daniel Andersson 1823-1893