Sosa :7
  • Born 9 January 1786 - Ed Blomskog (S)
  • Deceased 5 April 1850 - Ängebäck Blomskog (S),aged 64 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Blomskog CI:8 (1828-1860) Bild 147 / sid 317.B-bok s.347,356.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Ängebäck värderad till 530:- och i Sundstabyn 195:-.Bland lösöret noteras bl.a en grå häst 10 år 66.32:- och fyra kor 52.32:- och en tjur 7.24:- och en kalv 4:- och nio får med sex lamm 14:-.Infordringar 174:-.Summa tillgångar 1265:-.Skulder 184:-.Boets totala behållning 1081:-.Nordmarks häradsrätt FII:11 (1850-1854) Bild 18 / sid 29.

Death

Dödsorsak: feber.

 Sources

  • Birth: fb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Halfvard Andersson 1692-1745 Lisbet Algotsdotter 1710-1784  
|||
Algut Halvardsson 1739-1804 Ingegerd Nilsdotter ca 1744-1807
|||
Lisbet Algotsdotter 1786-1850