• Born August 10, 1781 - Ögården Alsbyn Torrskog (P)
  • Deceased August 18, 1857 - Skenhall Trankil (S),aged 76 years old
  • Hemmansägare kyrkvärd gästgivare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Böret Halfvardsdotter 1743-1783

 Notes

Individual Note

Flyttade till Lindkasen 1807 och till Framme 1827 el. 1829.Bedrev gästgiveri i Skenhall. Sven Andersson var född på Alsby-Ögård. Hans morfars farfarsfar Anders Svensson,som levde i början på 1600-talet var ägare till 3/4 av helt hemman Alsbyn samt 1/4 dels hemmanet Båtviken.Källa:Arne JonssonTrankil CI:3 (1826-1861) Bild 110 / sid 31.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Skenhall värderad till 2000:-.Bland lösöret noteras bl.a två kor 35:- och en kalv 6:- och fem får 9:- och svin 24:-.Gröda 36:-.Summa tillgångar 2227:-.Skulder 425:-..Boets totala behållning 1802:-.Nordmarks häradsrätt FII:13 (1860-1864) Bild 918 / sid 1829.

Death

Dödsorsak: oangiven.

 Sources

  • Birth: fb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Halfvard Börjesson 1713-1760 Anna Nilsdotter 1718-1788
|||
Anders Svensson 1746-1783 Böret Halfvardsdotter 1743-1783
|||
Sven Andersson 1781-1857