• Born 11 June 1824 - Tokil Sillerud (S)
  • Deceased 26 November 1872 - Skogen Sillerud (S),aged 48 years old
  • Skomakare

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Sillerud CI:10 (1824-1848) Bild 6 / sid 3.Gift tidigare.Sillerud FI:2 (1861-1886) Bild 76.Även död 6 december enligt bouppteckningen.Där redovisas fast egendom i Skogen värderad till 3200:-.Bland lösöret noteras bl.a en häst 80:- och fyra kor 115:- och sex får 12:- och en gris 10:-.Spannmål 37:-.Infordringar 305:-.Summa tillgångar 4023:-.Skulder 1119:-.Nordmarks häradsrätt FII:16 (1870-1873) Bild 1434.

Death

Dödsorsak: bölder.

Family Note

Sillerud EI:2 (1861-1894) Bild 23.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview