• Born 4 December 1811 - Näresbyn Blomskog (S)
  • Deceased 25 January 1864 - Näresbyn Blomskog (S),aged 52 years old
  • Hemmansägare

 Parents

 Spouses

 Siblings

 Notes

Individual Note

"Ofärdig i ena knät.Halt." enligt hfl 1832-45.Inga barn.Blomskog FI:1 (1861-1894) Bild 17.B-bok s.182.Vid bouppteckningen redovisas fast egendom i Näresbyn värderad till 2350:-.Bland lösöret noteras bl.a en häst 56:- och tre kor 104.10:- och ett får med två lamm 6,80:- och två höns 0,67:-.Ett tröskverk 80:-.Summa tillgångar 2818:-.Skulder 2023:-.Boets totala behållning 795:-.Nordmarks häradsrätt FII:15 (1865-1869) Bild 174.

Death

Dödsorsak: vattusot.

 Sources

  • Birth: fb
  • Spouse: vb
  • Death: db

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Börje Nilsson 1738-1806 Böret Persdotter 1737-1785
|||
Jonas Hansson Kyhlin* 1779-1851 Anna Börjesdotter 1777-1851
|||
Andreas Kyhlin 1811-1864