Sosa :246
  • Born in 1766 - Skutvik, Malangen, Troms, Norge
  • Deceased in 1844 - Skutvik, Malangen, Troms,aged 78 years old
  • Fµstebonde og fisker

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

1801-tell. for Tromsøe, Skutvigen "tromsøe Sogns Bøyd":

Johannes Larsen, Husbonde, 35 år

Malena Kristensdtr. Hustrue, 38 år

Kristen Andreas, Deres børne, 2 år

Petrica, Deres børne, 5 år

Olava, Deres børne, 3 år

Lars Hansen, Husbonde, 36 år, Begges 1ste µgteskab, Fµstebonde og fisker

Dorte Olsdtr. Hustrue, 35 år, Begges 1ste µgteskab

Hans, Deres søn, 1 år

Olava Larsdtr., Foster barne, 6 år

1801-tell. for Tromsøe, Skutvigen "tromsøe Sogns Bøyd":

Johannes Larsen, Husbonde, 35 år


Malena Kristensdtr. Hustrue, 38 år


Kristen Andreas, Deres børne, 2 år


Petrica, Deres børne, 5 år


Olava, Deres børne, 3 år


Lars Hansen, Husbonde, 36 år, Begges 1ste µgteskab, Fµstebonde og fisker


Dorte Olsdtr. Hustrue, 35 år, Begges 1ste µgteskab


Hans, Deres søn, 1 år


Olava Larsdtr., Foster barne, 6 år

Family Note

Fra 1833 sitter Johannes sønn, Kristen Johannesen på bruket. Han hadde nedsatt seg der

uten Moursunds tillatelse, og dette er blitt ordnet ved kommisjonsforlik i 1833. Etter 1838 har J.


Larsen oppsagt bruket til fordel for sin sønn Johan Johannesen: men han er sannsynligvis


fraflyttet kort etter. Ved ny skylddeling 1841 blir nemlig hele gården delt i 6 bruk, som svarer til


de senere bruksnr., og vi finner da ikke Johan, men hans bror Peter, på det ene av disse


brukene.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Lars Jensen Skutvik 1731-1799 Anne Pedersdtr 1737-1828
|||
Johannes Larsen Ytre Skutvik 1766-1844