Sosa :624
(Lars Larsen Damgård Sperrestrup Jorlunde)


 • Born 26 December 1664 - Sundbylille, Jørlunde, Frederiksborg, Denmark
 • Baptized 26 December 1664
 • Deceased 10 June 1739 - Jørlunde, Frederiksborg, Denmark,aged 74 years old
 • Buried 26 June 1739 - Jørlunde Kirke
 • Gårdmand, Gaardfæster.: Damgaarden i Sperrestrup.

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Karen Jensdatter 1630-1710
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

notater fra skiftet efter Lars Larsen d. 1739-09-16:
Måske hed enken Marie - "og begge deris Sammen Aulede børn som ere, Jens laursen boende i Haarløse,Unge laurs laursen boende i Sperridstrop, Peder laursen =30 Aar og self Myndig tiennende i Kiøbenhaun, Rasmus laursen boende i Sperridstrop, Svend laursen boende i Jørlunde, Morten laursen 23 Aar, og Hans laursen -18 aar, hvilche Sidste ere hiemme hos Moderen, bodel laursdaatter gifft med Michel Pedersen i vexøe, Ellen laurs daatter gifft med Jørgen Villumsen i Skinchelsøe Sidse Andersdaatter ? gifft med Olle Andersen i Ølstøche, Endnu en Søn Nafnlig Morten laursen som er død og har effterlat sig børn Namblig Olle Mortensen -22 Aar, Rasmus Mortensen =18 Aar, Hans Mortensen =15 Aar og Anne Mortens daatter gifft med Erich Andersen i Jorlunde" - for enken Niels Mortensen i Græse - se skifte 27/3 1725 + 6/8 1725 + 30/6 1728 + 27/9 1728 + 20/12 1728 + 20/6 1702 + 11/10 1734 o.s.v.

notes from the shift by Lars Larsen d. 1739-09-16:
Maybe called widow Marie - "and both Deris Together Aulede children who are, Jens Laursen live in hairless, Young Laurs Laursen live in Sperridstrop, Peder Laursen = 30 years and self Authority tiennende in Kiøbenhaun, Rasmus Laursen live in Sperridstrop, Svend Laursen live in Jørlunde, Morten laursen 23 years, and Hans laursen -18 years hvilche Last are hiemme with its mother, Bodel laursdaatter gifft with Michel Pedersen in vexøe, Ellen Laurs daatter gifft with Jørgen Villumsen in Skinchelsøe Sidse Andersdaatter ? gifft with OlleAndersen in Ølstøche , Another son Nafnlig Morten laursen who has died and has effterlat the children Namblig Olle Mortensen -22 years, Rasmus Mortensen = 18 years, Hans Mortensen = 15 years, and Anne Morten daatter gifft Erich Andersen in Jorlunde "- the widow of Niels Mortensen Græse - see change + 06.08 1725 03.27 1725 +6.30 1728 + 9.27 1728 + 12.20 1728 + 6.20 1702 + 10.11 1734 etc.

 


Han fæster gaarden den 6/8 1690 uden indfæstning og fri for skatter og hoveri i 2år. Hele Sperrestrup by var ved Lars Larsens overtagelse af Damgaard i Krigsbogholder Mathias Haas eje indtil begyndelsen af 1700 tallet, da kronen erhvervede byen.
Efter skiftet efter Lars Larsen synes han at have været en efter forholdene velhavende bonde. Den 4/8 1704 bliver der skiftet efter konen, til arv og deling var der 477 sletdaler. I 1718 har han 62 fag husrum og 11 tønder hartkorn. Der bliver skiftet efter ham den 16/9 1739. Besætningen er 8 stude, 5 køer, 4 kvier, 5 kalve, 20 får, 30 svin og 5 gamle gæs. Der er 65 rigsdaler til arvog deling. Frederiksborg Amts Avis (1948) anfører at han var gift 2 gange og efterlod sig 11 levende børn, hvortil mange gårdfolk, parcellister, husmænd, håndværkere m.v. i Jørlunde, Ølstykke, Snostrup Oppe Sundby kan hidføre deres afstamning.
Ved en opgørelse i 1947 viste det sig at han havde 4.295 efterkommere

 

He fastens the farm on 6/8 1690 without attachment package and free of taxes and warfare in 2 år. The whole of Sperrestrup by was Lars Larsen's takeover of Damgaard war Accountant Mathias Haas held until early 1700, when the Crown acquired thecity.
After switched after Lars Larsen, he seems to have been under the circumstances wealthy farmer. The 4/8 1704 will switch after the wife, to inheritance and sharing, there were 477  dollars. In 1718, he has 62 disciplines house and the 11 acres bracketed. There will be switched after him the 16/9 1739. The crew is eight steers, 5 cows, four heifers, five calves, 20 sheep, 30 pigs and five old geese. There are 65 dollars to inheritance and sharing. Frederiksborg County newspaper (1948) states that he was married two times and left 11 living children, which many farm people, parcel lists smallholders, artisans etc. in Jørlunde, Ølstykke, Snostrup Up Sundby can cause their descent.
In a statement in 1947 it turned out that he had 4,295 descendants

 Sources

 • Individual:
  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=222893331&itemId=36542071&action=showRecord&indId=individual-222893331-1500833 -

  Lars Larsen
  Gender: Male
  Birth: Dec 26 1664 - Sundbylille, DK, Sjælland, Denmark
  Baptism: Dec 26 1664
  Occupation: Gårdmand, Gaardfæster.: Damgaarden i Sperrestrup.
  Marriage: Spouse: Maren Mortensdatter - 1704 - DK, Denmark
  Death: June 10 1739 - Sperrestrup, DK, Sjælland, Denmark
  Burial: June 26 1739 - Jørlunde Kirke
  Father: Lars Larsen
  Mother: Karen Jensdatter
  Wives: Anna Rasmusdatter, Maren Mortensdatter
  Children: Bodil Larsdatter, Gjørel Unknown, Ellen Larsdatter, Jens Larsen, Svend Larsen, Morten Larsen, Morten Larsen, Lars Larsen, Hans Larsen, Sidsel Larsdatter, Rasmus Larsen, Peder Larsen, Hans Larsen, Hans Larsen, Hans Unknown
  Siblings: Mads Larsen, Kirsten Larsdatter, Margrethe Larsdatter, Hans Larsen, Rasmus Larsen


  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=222893331&itemId=246229784&action=showRecord&indId=individual-222893331-1500833 -

  lars Larsen
  Gender: Male
  Birth: Dec 26 1664 - Sundbylille,
  Death: June 10 1739
  Burial: Jørlunde Kirke
  Father: Lars Larsen
  Child: Bodil larssdatter


  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=222893331&itemId=36542071&action=showRecord&indId=individual-222893331-1500833 -

  Lars Larsen
  Gender: Male
  Birth: Dec 26 1664 - Sundbylille, DK, Sjælland, Denmark
  Baptism: Dec 26 1664
  Occupation: Gårdmand, Gaardfæster.: Damgaarden i Sperrestrup.
  Marriage: Spouse: Maren Mortensdatter - 1704 - DK, Denmark
  Death: June 10 1739 - Sperrestrup, DK, Sjælland, Denmark
  Burial: June 26 1739 - Jørlunde Kirke
  Father: Lars Larsen
  Mother: Karen Jensdatter
  Wives: Anna Rasmusdatter, Maren Mortensdatter
  Children: Bodil Larsdatter, Gjørel Unknown, Ellen Larsdatter, Jens Larsen, Svend Larsen, Morten Larsen, Morten Larsen, Lars Larsen, Hans Larsen, Sidsel Larsdatter, Rasmus Larsen, Peder Larsen, Hans Larsen, Hans Larsen
  Siblings: Mads Larsen, Kirsten Larsdatter, Margrethe Larsdatter, Rasmus Larsen, Hans Larsen


  - Geni World Family Tree - MyHeritage
  The Geni World Family Tree is found on www.Geni.com. Geni is owned and operated by MyHeritage. - Collection - 40000 - http://www.myheritage.com/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=222893331&itemId=267389568&action=showRecord&indId=individual-222893331-1500833 -

  Lars Larsen
  Gender: Male
  Birth: 1664 - Sundbylille, Frederikssund, Frederikssund Municipality, Denmark
  Marriage: Spouse: Maren Larsen (born Mortensdatter) - 1704 - Jørlunde, Slangerup, Frederikssund Municipality, Denmark
  Death: 1739 - Sperrestrup, Egedal Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
  Burial: Jørlunde, Slangerup, Frederikssund Municipality, Denmark
  Father: Lars Larsen
  Mother: Karen Larsen (born Jensdatter)
  Wives: Anna Larsen (born Rasmusdatter), Maren Larsen (born Mortensdatter)
  Child: Svend Larsen


  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Lars Madsen ca 1577-1663 Kirsten Nielsdatter ca 1590-1636  
|||
Lars Larsen 1621-1698 Karen Jensdatter 1630-1710
|||
Lars Larsen 1664-1739