• Born 29 September 1875 - Østermarie, Bornholm, Denmark
 • Baptized 30 October 1875 - Østermarie, Bornholm, Denmark
 • Deceased 17 March 1950 - København, Denmark,aged 74 years old
 • Buried 22 March 1950 - Svaneke, Bornholm, Denmark

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Astrid Närenbäck - Närenbäck Web Site (Smart Match)
  - FamilySearch Family Tree
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Anna Kristine JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 29 sep 1875Hemvist: 1 feb 1911 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 35Civilstånd: GiftMake: Thor Senius JensenBarn: Ellen Kristine Jensen, Astrid Karoline Jensen, Mauvrits Senius Jensen, Karl Thorvald JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Thor Senius Jensen; 36; Husmor; Anna Kristine Jensen; 35; Dotter; Ellen Kristine Jensen; 8; Dotter; Astrid Karoline Jensen; 6; Son; Mauvrits Senius Jensen; 4; Son; Karl Thorvald Jensen; 6 månader; - Record - 10184:1438859-:de67931081c8ca2c3d0a53a52ad43369
  - 1916 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1916. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10196 - Anna JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 29 sep 1875Hemvist: 1 feb 1916 - Åker, Sønder, Bornholm, DenmarkÅlder: 40Civilstånd: GiftMake: Thor JensenBarn: Ellen Jensen, Astrid Jensen, Maurits Jensen, Karl Jensen, Markus Otto Hansen, Valdemar Matias Jørgen HansenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Thor Jensen; 40; Husmor; Anna Jensen; 40; Son; Markus Otto Hansen; 24; Son; Valdemar Matias Jørgen Hansen; 22; Dotter; Ellen Jensen; 13; Dotter; Astrid Jensen; 11; Son; Maurits Jensen; 9; Son; Karl Jensen; 5; - Record - 10196:720224-:c4a05b918371c56951d2006ddfb5ccdf
  - 1921 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1921. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10197 - Ane JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 29 sep 1875Hemvist: 1 feb 1921 - Ibsker, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 45Civilstånd: GiftMake: Thor JensenBarn: Maurits Jensen, Karl JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Thor Jensen; 45; Husmor; Ane Jensen; 45; Dotter; Maurits Jensen; 15; Dotter; Karl Jensen; 10; - Record - 10197:1592943-:f09ee9269d917e35d14c4ca7711bd42a
  - 1901 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknades upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1901. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10187 - Ane Kirstine JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 29 sep 1875Hemvist: 1 feb 1901 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 25Civilstånd: SingelMor: Karoline Kirstine JensenSyskon: Peter Kristian Jensen, Kristian Jenne Jensen, Margrethe Elisabet Jensen, Thora Marie JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativHusmor; Karoline Kirstine Jensen; 53; Dotter; Ane Kirstine Jensen; 25; Son; Peter Kristian Jensen; 23; Son; Kristian Jenne Jensen; 20; Dotter; Thora Marie Jensen; 19; Dotter; Margrethe Elisabet Jensen; 14; - Record - 10187:1101381-:3ec37e8fbeb045e7b65d74ed2f800ffb
  - 1925 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1925. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10190 - Anne Kristine JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 29 sep 1875Hemvist: 5 nov 1925 - Ibsker, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 50Civilstånd: GiftMake: Thor Sinius JensenBarn: Elle Krister Magrth Jensen, Astri Karoline Jensen, Mardit Pet Senius JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Thor Sinius Jensen; 49; Husmor; Anne Kristine Jensen; 50; Dotter; Elle Krister Magrth Jensen; 22; Dotter; Astri Karoline Jensen; 21; Son; Mardit Pet Senius Jensen; 18; - Record - 10190:890592-:3122386eca233e8b58525cd469b6ac14
  - 1930 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Huvuddelen av folkräkningen är upplagd per kommun kommune) och sedan per församling i landsbygdsområden eller per gata i större storstadsområdena i landet, och sedan per hushåll. Varje post innehåller information om förnamn och efternamn, hemvist, kön, födelsedatum, födelseplats, medborgarskap, civilstånd, position i familjen, yrke, vigselår och ytterligare information om antalet levande och avlidna barn.Majoriteten av folkräkningen gjordes av enskilda hushåll, vilket leder till vissa variationer i hur information registrerades från formulär till formulär, särskilt i fältet bostadsort. Men det faktum att enskilda hushåll registrerade informationen ger också trovärdighet till riktigheten av information som samlats in om enskilda registrerade.Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark har väsentligt ändrats sedan folkräkningen 1930 gjordes. Mellan 1970 och 1974 minskade antalet kommunala styrande regioner (kommune) från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 2007. När det är möjligt har kommunen 1930 kopplats till dagens län för att hjälpa i sökandet efter din individ. - Collection - 10181 - Ane Kristine JensenKön: KvinnaFödelse: 29 sep 1875Hemvist: 5 nov 1930 - Ibsker,  Bornholm, DenmarkÅlder: 55Civilstånd: GiftMake: Thor Sinius JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativÖverhuvud; Thor Sinius Jensen; 7 nov 1875; Husmor; Ane Kristine Jensen; 29 sep 1875; ; Mauriths Peter Sinius Jensen; 5 jan 1907; - Record - 10181:2585512-:9d9045d7a1ec4fb2be1f4407ceacc980
  - Geni World Family Tree
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Ane Kirstine JensenPosttyp: Födelse/dopKön: KvinnaFödelse/dop: 29 sep 1875 -

   Østermarie, Bornholm, Denmark
  Far: Marten Peter JensenMor: Karoline Kirstine LundBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1872-1891Posttyp:Födelse/dop
  Län:BornholmBok:76
  Församling:ØstermarieSida:98 - Record - 10455:4420331-:0aa0f9b4ecb15e4795a12545c8dbaab7

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Hans Mogensen Lund 1819-1879 Ane Marie Lindholm 1818-1885
|||
Morten Peter Jensen 1847-1895 Caroline Kirstine Lund 1847-1936
|||
Ane Kirstine Jensen 1875-1950 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content