• Born 6 October 1856 - Denmark
 • Deceased 31 May 1924,aged 67 years old
 • Buried - Østermarie kirkegård

 Spouses and children

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - FamilySearch Family Tree
  - FamilySearch Family Tree
  - 1906 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på Huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt frånvarande från sina hem på folkräkningsdagen räknas inte upp på huvudlistan, utan räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste). Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. Tilläggslistan registrerar samma information för individer som huvudlistan, men information angående deras tillfälliga vistelseort begärdes också. För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1906. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen. Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans. Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10253 - Ane Margrethe LundKön: KvinnaFödelsedatum: 6 okt 1856Hemvist: 1 feb 1906 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 49Civilstånd: GiftMake: Magnes Hansen LundBarn: Hans Julius Lund, Marten Jakoben Lund, Simon Lund, Karoline Meaele LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnes Hansen Lund; 52; Son; Marten Jakoben Lund; 76; Husmor; Ane Margrethe Lund; 49; Son; Hans Julius Lund; 27; Dotter; Karoline Meaele Lund; 14; Son; Simon Lund; 10; - Record - 10253:1083873-:56dfe268ae476c9d340978058e0309bf
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Ane Margrethe JensenPosttyp: Födelse/dopKön: ManMakas/makes födelse: 13 jan 1879 - Østermarie, Bornholm, DenmarkFar: Magnus Hansen LundMor: Ane Margrethe JensenBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1872-1891Posttyp:Födelse/dop
  Län:BornholmBok:76
  Församling:ØstermarieSida:26 - Record - 10455:4410815-M:6e07a49bcdde6281a5099a5276cca5db
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Ane Margrethe JensenPosttyp: Födelse/dopKön: ManMakas/makes födelse: 24 okt 1875 - Østermarie, Bornholm, DenmarkFar: Magnus Hansen LundMor: Ane Margrethe JensenBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1872-1891Posttyp:Födelse/dop
  Län:BornholmBok:76
  Församling:ØstermarieSida:21 - Record - 10455:4410777-M:3fa218ea3cae546a8f4382f9dfe1723d
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Ane Margrethe JensenPosttyp: Födelse/dopKön: KvinnaMakas/makes födelse: 22 apr 1880 - Østermarie, Bornholm, DenmarkFar: Magnus HansenMor: Ane Margrethe JensenBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1872-1891Posttyp:Födelse/dop
  Län:BornholmBok:76
  Församling:ØstermarieSida:118 - Record - 10455:4420488-M:fe3e5804edea474c7711702c40001551
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Ane Margrete JensenPosttyp: VigselKön: ManÅlder: 22Födelse/dop: Ungefär 1857 -

   St Ibs
  Makas/makes födelse: Ungefär 1857 - St IbsVigsel: 26 jan 1877 - Ibsker, Bornholm, DenmarkMake/maka: Ane Margrete JensenÅlder på make: 20Bok:
  Land:DenmarkVolym datum:1866-1891
  Län:BornholmSida:172
  Församling:IbskerPosttyp:Vigsel - Record - 10455:6989742-S:87d9decd9ad9a1001932c56ef06a54a9
  - 1916 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1916. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10196 - Anne LundKön: KvinnaFödelsedatum: 6 okt 1856Hemvist: 1 feb 1916 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 59Civilstånd: GiftMake: Magnus LundBarn: Hans Lund, Sinius Lund, Karoline LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnus Lund; 74; Husmor; Anne Lund; 59; Son; Hans Lund; 37; Son; Sinius Lund; 20; Dotter; Karoline Lund; 18; - Record - 10196:733319-:1c2dd2d8c429aa19bae2f15ea88ada55
  - 1890 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll som var permanent bosatt på folkräkningsdagen räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistorna (Tillægsliste). Formulär "Tillægsliste A" användes för tillfälligt boende och formulär "Tillægsliste B" användes för tillfälligt frånvarande. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistorna, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade). Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1890 Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10188 - Ane Margreth LundKön: KvinnaFödelsedatum: Ungefär 1857Hemvist: 1 feb 1890 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 33Civilstånd: GiftMake: Magnus Hansen LundBarn: Hans Julius Lund, Kristine Marie Lund, Magnus Peter Lund, Anna Margrethe Elisebet Lund, Oliva Amande LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnus Hansen Lund; 35; Husmor; Ane Margreth Lund; 33; Son; Hans Julius Lund; 11; Dotter; Kristine Marie Lund; 9; Son; Magnus Peter Lund; 8; Dotter; Anna Margrethe Elisebet Lund; 3; Dotter; Oliva Amande Lund; ; - Record - 10188:915550-:e540f4d826d4b62fec69976c06122684
  - 1901 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknades upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1901. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10187 - Ane Margrete LundKön: KvinnaFödelsedatum: 6 okt 1856Hemvist: 1 feb 1901 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 44Civilstånd: GiftVigselår: 1877Make: Magnus Hansen LundBarn: Hans Julius Lund, Kristine Marie Lund, Anna Margrete Elisabet Lund, Markus Jakobus Lund, Sinius Lund, Maroline Meselle LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnus Hansen Lund; 46; Husmor; Ane Margrete Lund; 44; Son; Hans Julius Lund; 22; Dotter; Kristine Marie Lund; 21; Dotter; Anna Margrete Elisabet Lund; 14; Son; Markus Jakobus Lund; 7; Son; Sinius Lund; 5; Dotter; Maroline Meselle Lund; 3; - Record - 10187:1097256-:c61584330e209c6d31f14fa27fd8ecc4
  - 1880 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll som var permanent bosatt på folkräkningsdagen räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistorna (Tillægsliste). Formulär "Tillægsliste A" användes för tillfälligt boende och formulär "Tillægsliste B" användes för tillfälligt frånvarande. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistorna, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade). Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1880 Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10189 - Ane Magrete Lund f JensenKön: KvinnaFödelse: Ungefär 1857Hemvist: 1 feb 1880 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 23Civilstånd: GiftMake: Magnus Hansen LundSon: Hans Julius LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnus Hansen Lund; 5; Husmor; Ane Magrete Lund f Jensen; 23; Son; Hans Julius Lund; 1; - Record - 10189:1714039-:6c33157c7a4a1732e4af54cd32067f7d
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Ane Magrete LundKön: KvinnaFödelsedatum: 6 okt 1856Hemvist: 1 feb 1911 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 54Civilstånd: GiftMake: Magnus LundBarn: Hans Julius Lund, Marie Lund, Markus Lund, Karoline LundHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Magnus Lund; 56; Husmor; Ane Magrete Lund; 54; Son; Hans Julius Lund; 32; Dotter; Marie Lund; 30; Son; Markus Lund; 17; Dotter; Karoline Lund; 13; - Record - 10184:1438997-:56eec2f24c93951ecd51d324b17c4f2d
  - Astrid Närenbäck - Närenbäck Web Site (Smart Match)
  - Utah, Salt Lake länets dödsposter, 1908-1949 - MyHeritage
  De är ordnade numeriskt på registreringsnummer sedan dödsdatum (dvs månad & år). Vissa poster i denna samling kan vara för dödsfall som inträffat före 1908 där kvarlevorna begravts om mellan 1908 och 1949. - Collection - 30023 - Anna JensenKön: ManCivilstånd: GiftÅlder: 30 år, 7 månader, 10 dagarRas: VitDokumenttyp: Certificate of DeathDigitalt mappnummer: 004139824Bild nummer: 00248 - Record - 30023:115089-M:
  - Utah, Död och begravning, 1888-1946 - MyHeritage - Collection - 30199 - Anna JensenKön: ManCivilstånd: GiftSysselsättning: CarpenterRas: VitEtnicitet: AmericanFolkgrupp: WhiteIndexeringsprojekt (Batch) nummer: B54935-6System Ursprung: Utah-EASyGS filmnummer: 26556Referens-ID: H 978 - Record - 30199:115449-M:

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview