• Born 24 December 1909 - Østermarie, Bornholm, Denmark
 • Baptized 27 February 1910 - Østermarie Kirke, Bornholms Amt, Denmark.
 • Deceased 1 April 1980 - Copenhagen, Denmark,aged 70 years old
 • Buried in 1980 - Sundby Kirkegård

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - 1921 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1921. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10197 - Emmy JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 24 dec 1909Hemvist: 1 feb 1921 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 11Föräldrar: Kristian Jensen, Karoline JensenSyskon: Sigvid Jensen, Annine Jensen, Ove Jensen, Else Jensen, Knud Jensen, Svend JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Kristian Jensen; 41; Husmor; Karoline Jensen; 37; Dotter; Sigvid Jensen; 14; Dotter; Emmy Jensen; 11; Dotter; Annine Jensen; 9; Son; Ove Jensen; 8; Dotter; Else Jensen; 6; Son; Knud Jensen; 5; Son; Svend Jensen; 5 månader; - Record - 10197:1598778-:efdb676e55ba60080e05ea9848e46603
  - FamilySearch Family Tree
  - 1925 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1925. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10190 - Emmy Elisabet JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 24 dec 1909Hemvist: 5 nov 1925 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 15Civilstånd: SingelHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Ole Christian Jensen; 49; Husmor; Anna Kathrine Jensen; 47; Son; Jens Olaf Jensen; 25; Son; Paul Gunuad Jensen; 19; Dotter; Hedvig Elisabet Jensen; 12; Son; Vilmer Peter Jensen; 7; ; Emmy Elisabet Jensen; 15; - Record - 10190:913529-:19ce6d7908b53b992b2542ea18ea5304
  - 1930 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Huvuddelen av folkräkningen är upplagd per kommun kommune) och sedan per församling i landsbygdsområden eller per gata i större storstadsområdena i landet, och sedan per hushåll. Varje post innehåller information om förnamn och efternamn, hemvist, kön, födelsedatum, födelseplats, medborgarskap, civilstånd, position i familjen, yrke, vigselår och ytterligare information om antalet levande och avlidna barn.Majoriteten av folkräkningen gjordes av enskilda hushåll, vilket leder till vissa variationer i hur information registrerades från formulär till formulär, särskilt i fältet bostadsort. Men det faktum att enskilda hushåll registrerade informationen ger också trovärdighet till riktigheten av information som samlats in om enskilda registrerade.Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark har väsentligt ändrats sedan folkräkningen 1930 gjordes. Mellan 1970 och 1974 minskade antalet kommunala styrande regioner (kommune) från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 2007. När det är möjligt har kommunen 1930 kopplats till dagens län för att hjälpa i sökandet efter din individ. - Collection - 10181 - Emmy Elisabeth PihlKön: KvinnaFödelse: 24 dec 1907Hemvist: 5 nov 1930 - Østermarie, Øster Marie,  Bornholm, DenmarkÅlder: 22Civilstånd: GiftMake: Einar Edvard PihlSon: Ernst PihlHushållRelation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativÖverhuvud; Einar Edvard Pihl; 13 aug 1905; Husmor; Emmy Elisabeth Pihl; 24 dec 1907; Son; Ernst Pihl; 15 apr 1929; - Record - 10181:2606098-:687f0da9aad32780904026c06e44a5d5
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Emma Elisabeth JensenKön: KvinnaFödelsedatum: 24 dec 1907Hemvist: 1 feb 1911 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 3Civilstånd: SingelFöräldrar: Kristian J Jensen, Haroline Jensen Foile NelsenSyskon: Sigvid Kristine Nelsen, Ester Haroline K JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Kristian J Jensen; 30; Husmor; Haroline Jensen Foile Nelsen; 27; Dotter; Sigvid Kristine Nelsen; 10; Dotter; Ester Haroline K Jensen; 5; Dotter; Emma Elisabeth Jensen; 3; ; Dorthee Vilhelmine Andersen; 14; - Record - 10184:1440340-:926ec23f35778c5c7f87d928b02096ac
  - Geni World Family Tree
  - 1940 Danmarks folkräkning - MyHeritage

  Efter den tyska invasionen den 9 april 1940 mötte Danmarks regering en omöjlig situation. Det gick inte att montera ett rimligt försvar och mot vissa utplåningar av den tyska armén kapitulerade Danmark med lite motstånd. Som en följd av deras snabba överlämnande, och Danmarks starka jordbruksindustri, ansåg Adolf Hitler Danmark ett protektorat och fick den danska regeringen att behålla det mesta av sin autonomi. Kritiskt var polisen och rättsväsendet kvar under dansk kontroll och kung Christian X var på tronen och blev en symbol för motstånd för det danska folket. Medan förbindelserna med den tyska regeringen ansträngdes fortsatte lokala och nationella angelägenheter så normalt som möjligt och den danska regeringen fortsatte med den planerade folkräkningen i november.

  Färöarna, som hade status som ett riktigt län i Danmark 1940, och Grönland, en tätt kontrollerad dansk koloni verkar inte ha deltagit i Danmarks folkräkning från 1940 på grund av deras individuella krigstidsstatuser. Båda dessa territorier ansågs ha höga strategiska och militära värden under andra världskriget. Britterna ockuperade Färöarna bara fyra dagar efter den tyska invasionen av Danmark i april 1940 för att förhindra att dessa viktiga nordatlantiska öar blev tyska militära utposter. Efter den tyska invasionen av Danmark utövade USA ett enormt diplomatiskt tryck med kanadenserna och britterna att hålla Grönland som ett neutralt och amerikansk protektorat som varade tills USA gick in i kriget i december 1941.

  Huvuddelen av 1940 års folkräkningsinformationen registrerades av enskilda husägare, inte statliga folkräkningsmedarbetare. Detta återspeglas i bilderna eftersom du kommer att märka att varje hushållare fyllde i sitt eget folkräkningspaket och uppräknade varje person som för närvarande bor i sitt hem. Husägare fyller i folkräkningsformulären själva leder till mer variation i hur informationen registrerades, särskilt i bostadsområden.

  Användare bör notera att de danska förvaltningsdomstolarna i sockenkommunerna, marknadsstäderna och länen omstrukturerades och konsoliderades 1970 som en del av 1970 års danska kommunala reformen. Denna folkräkning använder de historiska administrativa jurisdiktionerna på plats 1940.

  Danmarks administrative inddeling 1945 - Collection - 10706 - Emmy Elisabeth Posche<br>Kön: Kvinna<br>Födelse: 24 dec 1909 - Bornholm<br>Hemvist: 5 nov 1940 - Korfuvej, København, Denmark<br>Ålder: 30<br>Civilstånd: Gift<br>Vigsel: 3 sep 1937<br>Make: Adolf Emil Sigurd Posche<br>Barn: Peter Posche, Svend Posche, Bendt Posche<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=787712-&groupId=4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72&action=showRecord&recordTitle=Adolf+Emil+Sigurd+Posche">Adolf Emil Sigurd Posche</a>; 26 maj 1883; <br>Husmor; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=787713-&groupId=4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72&action=showRecord&recordTitle=Emmy+Elisabeth+Posche">Emmy Elisabeth Posche</a>; 24 dec 1909; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=787714-&groupId=4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72&action=showRecord&recordTitle=Peter+Posche">Peter Posche</a>; 27 feb 1936; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=787715-&groupId=4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72&action=showRecord&recordTitle=Svend+Posche">Svend Posche</a>; 25 jul 1937; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=787716-&groupId=4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72&action=showRecord&recordTitle=Bendt+Posche">Bendt Posche</a>; 8 maj 1939; - Record - 10706:787713-:4e2cef9b43cdaba832bfba0d13e49d72

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Morten Peter Jensen 1847-1895 Caroline Kirstine Lund 1847-1936  
|||
Kristian Janus Jensen 1881- Karoline Nielsen 1883-
|||
Emmy Elisabeth Jensen 1909-1980 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content