• Born 7 August 1891 - St.Mathæus, Sokkelund, København
 • Deceased in 1947 - København,aged 56 years old
 • Buried - ukendte bispebjerg københavn
 • Kok - Flyttearbejder

 Spouses and children

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - 1921 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1921. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10197 - Niels Peter August JensenKön: ManFödelsedatum: 7 aug 1891Hemvist: 1 feb 1921 - Saxogade, København, DenmarkÅlder: 29Civilstånd: GiftMaka: Emmy Emilie Marie JensenBarn: Inger Augusta Jensen, Leo Johanne Jensen, Ejgil Niels Peder JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Niels Peter August Jensen; 29; Husmor; Emmy Emilie Marie Jensen; 29; Dotter; Inger Augusta Jensen; 6; Dotter; Leo Johanne Jensen; 2; Son; Ejgil Niels Peder Jensen; 5 månader; ; Leo Coldus Emerentia Jensen; 17; - Record - 10197:556564-:6655c804b00f3829fa17ccefa23a61e3
  - 1930 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Huvuddelen av folkräkningen är upplagd per kommun kommune) och sedan per församling i landsbygdsområden eller per gata i större storstadsområdena i landet, och sedan per hushåll. Varje post innehåller information om förnamn och efternamn, hemvist, kön, födelsedatum, födelseplats, medborgarskap, civilstånd, position i familjen, yrke, vigselår och ytterligare information om antalet levande och avlidna barn.Majoriteten av folkräkningen gjordes av enskilda hushåll, vilket leder till vissa variationer i hur information registrerades från formulär till formulär, särskilt i fältet bostadsort. Men det faktum att enskilda hushåll registrerade informationen ger också trovärdighet till riktigheten av information som samlats in om enskilda registrerade.Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark har väsentligt ändrats sedan folkräkningen 1930 gjordes. Mellan 1970 och 1974 minskade antalet kommunala styrande regioner (kommune) från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 2007. När det är möjligt har kommunen 1930 kopplats till dagens län för att hjälpa i sökandet efter din individ. - Collection - 10181 - Niels Peter August JensenKön: ManFödelse: 7 aug 1891Hemvist: 5 nov 1930 - Saxogade, Københavns, DenmarkÅlder: 39Civilstånd: GiftVigsel: 1916Maka: Enny Emilia Marie JensenBarn: Inger Augusta Jensen, Lea Johanne Jensen, Eigil Niels Peter Jensen, Valther Marine Jensen, Karl Jensen, Grethe Jensen, Lillian Sylvia JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativÖverhuvud; Niels Peter August Jensen; 7 aug 1891; Husmor; Enny Emilia Marie Jensen; 14 okt 1891; Dotter; Inger Augusta Jensen; 17 maj 1914; Dotter; Lea Johanne Jensen; 31 okt 1918; Son; Eigil Niels Peter Jensen; 7 aug 1920; Son; Valther Marine Jensen; 11 jul 1923; Son; Karl Jensen; 1 okt 1925; Dotter; Grethe Jensen; 1 okt 1925; Dotter; Lillian Sylvia Jensen; 19 okt 1928; - Record - 10181:908860-:7d6e3c53b4b8e7a0700c0b3bf8deb135
  - Astrid Närenbäck - Närenbäck Web Site (Smart Match)
  - 1925 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1925. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10190 - Niels Peter August JensenKön: ManFödelsedatum: 7 aug 1891Hemvist: 5 nov 1925 - Saxogade, København, DenmarkÅlder: 34Civilstånd: GiftMaka: Emmy Emilie Marie JensenBarn: Inger Augusta Jensen, Lea Johann Jensen, Eigil Niels Peter Jensen, Valther Marinus Jensen, Karl Jensen, Grethe JensenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Niels Peter August Jensen; 34; Husmor; Emmy Emilie Marie Jensen; 34; Dotter; Grethe Jensen; 20; Dotter; Inger Augusta Jensen; 11; Dotter; Lea Johann Jensen; 7; Son; Eigil Niels Peter Jensen; 5; Son; Valther Marinus Jensen; 2; Son; Karl Jensen; 1 månad; - Record - 10190:2809690-:3df01befa3113ef354748e1378341d6a
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Niels Peter August Jensen<br>Födelsedatum: 7 aug 1891<br>Hemvist: 1 feb 1911 - Vesterbrogade, København, Denmark<br>Ålder: 19<br>Civilstånd: Singel<br>Föräldrar: Laust Laursen, Anna Nielsine Laursen<br>Syskon: Else Marie Katrine Laursen, Jens Alfred Jensen<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10184/1911-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=573815-&groupId=2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82&action=showRecord&recordTitle=Laust+Laursen">Laust Laursen</a>; 34; <br>Husmor; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10184/1911-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=573816-&groupId=2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82&action=showRecord&recordTitle=Anna+Nielsine+Laursen">Anna Nielsine Laursen</a>; 27; <br>Son; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10184/1911-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=573818-&groupId=2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82&action=showRecord&recordTitle=Jens+Alfred+Jensen">Jens Alfred Jensen</a>; 24; <br>Son; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10184/1911-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=573819-&groupId=2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82&action=showRecord&recordTitle=Niels+Peter+August+Jensen">Niels Peter August Jensen</a>; 19; <br>Dotter; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10184/1911-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=573817-&groupId=2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82&action=showRecord&recordTitle=Else+Marie+Katrine+Laursen">Else Marie Katrine Laursen</a>; 3; - Record - 10184:573819-:2309aa147b7c2edd41a0f0c2a7a42f82
  - 1916 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1916. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10196 - Niels Peter August Jensen<br>Kön: Man<br>Födelsedatum: 7 aug 1891<br>Hemvist: 1 feb 1916 - Saxogade, København, Denmark<br>Ålder: 24<br>Civilstånd: Singel<br>Maka: Emmy Emilie Marie Jensen<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10196/1916-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=3457960-&groupId=d382ab27affc94177184d1d6dca8b30e&action=showRecord&recordTitle=Niels+Peter+August+Jensen">Niels Peter August Jensen</a>; 24; <br>Husmor; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10196/1916-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=3457961-&groupId=d382ab27affc94177184d1d6dca8b30e&action=showRecord&recordTitle=Emmy+Emilie+Marie+Jensen">Emmy Emilie Marie Jensen</a>; 24; <br>; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10196/1916-danmark-folkrakning?s=480177811&itemId=3457962-&groupId=d382ab27affc94177184d1d6dca8b30e&action=showRecord&recordTitle=Emmy+Augusta">Emmy Augusta</a>; 1; - Record - 10196:3457960-:d382ab27affc94177184d1d6dca8b30e
  - 1940 Danmarks folkräkning - MyHeritage

  Efter den tyska invasionen den 9 april 1940 mötte Danmarks regering en omöjlig situation. Det gick inte att montera ett rimligt försvar och mot vissa utplåningar av den tyska armén kapitulerade Danmark med lite motstånd. Som en följd av deras snabba överlämnande, och Danmarks starka jordbruksindustri, ansåg Adolf Hitler Danmark ett protektorat och fick den danska regeringen att behålla det mesta av sin autonomi. Kritiskt var polisen och rättsväsendet kvar under dansk kontroll och kung Christian X var på tronen och blev en symbol för motstånd för det danska folket. Medan förbindelserna med den tyska regeringen ansträngdes fortsatte lokala och nationella angelägenheter så normalt som möjligt och den danska regeringen fortsatte med den planerade folkräkningen i november.

  Färöarna, som hade status som ett riktigt län i Danmark 1940, och Grönland, en tätt kontrollerad dansk koloni verkar inte ha deltagit i Danmarks folkräkning från 1940 på grund av deras individuella krigstidsstatuser. Båda dessa territorier ansågs ha höga strategiska och militära värden under andra världskriget. Britterna ockuperade Färöarna bara fyra dagar efter den tyska invasionen av Danmark i april 1940 för att förhindra att dessa viktiga nordatlantiska öar blev tyska militära utposter. Efter den tyska invasionen av Danmark utövade USA ett enormt diplomatiskt tryck med kanadenserna och britterna att hålla Grönland som ett neutralt och amerikansk protektorat som varade tills USA gick in i kriget i december 1941.

  Huvuddelen av 1940 års folkräkningsinformationen registrerades av enskilda husägare, inte statliga folkräkningsmedarbetare. Detta återspeglas i bilderna eftersom du kommer att märka att varje hushållare fyllde i sitt eget folkräkningspaket och uppräknade varje person som för närvarande bor i sitt hem. Husägare fyller i folkräkningsformulären själva leder till mer variation i hur informationen registrerades, särskilt i bostadsområden.

  Användare bör notera att de danska förvaltningsdomstolarna i sockenkommunerna, marknadsstäderna och länen omstrukturerades och konsoliderades 1970 som en del av 1970 års danska kommunala reformen. Denna folkräkning använder de historiska administrativa jurisdiktionerna på plats 1940.

  Danmarks administrative inddeling 1945 - Collection - 10706 - Nniels Peter August Jensen<br>Kön: Man<br>Födelse: 7 aug 1891 - Kobenhavn<br>Hemvist: 5 nov 1940 - Saxogade, København, Denmark<br>Ålder: 49<br>Civilstånd: Gift<br>Vigsel: 19 mar 1916<br>Maka: Enny Emilie Marie Jensen<br>Barn: Eigil Niels Peter Jensen, Walther Marius Jensen, Karl Jensen, Grethe Jensen, Lillian Sylvia Jensen<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112139-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Nniels+Peter+August+Jensen">Nniels Peter August Jensen</a>; 7 aug 1891; <br>Husmor; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112140-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Enny+Emilie+Marie+Jensen">Enny Emilie Marie Jensen</a>; 14 okt 1891; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112141-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Eigil+Niels+Peter+Jensen">Eigil Niels Peter Jensen</a>; 7 aug 1920; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112142-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Walther+Marius+Jensen">Walther Marius Jensen</a>; 11 feb 1923; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112143-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Karl+Jensen">Karl Jensen</a>; 1 okt 1925; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112144-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Grethe+Jensen">Grethe Jensen</a>; 1 okt 1925; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1112145-&groupId=d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f&action=showRecord&recordTitle=Lillian+Sylvia+Jensen">Lillian Sylvia Jensen</a>; 19 okt 1928; - Record - 10706:1112139-:d2c375149f6b015d4d917e4128b4320f

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content