• Born 24 July 1881 - 26. Slg Parcel, Østerlars, Bornholm, Denmark
 • Baptized 25 July 1881 - Osterlarsker, Bornholm, Denmark
 • Deceased 8 March 1962 - Aasen 15, Neksø,aged 80 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Juliane Marie Lund 1845-1927
(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Astrid Närenbäck - Närenbäck Web Site (Smart Match)
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 24 jul 1881Hemvist: 1 feb 1911 - Blågårdsgade, København, DenmarkÅlder: 29Civilstånd: ÄnklingMaka: Agnes Marie Louise SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Hans Peter Svendsen; 29; Husmor; Agnes Marie Louise Svendsen; 33; - Record - 10184:54376-:d10de7f46798ad4c9f4ec39a7c7e33f5
  - 1911 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistssida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1911. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10184 - Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 29 jan 1881Hemvist: 1 feb 1911 - Hørsholm, Lynge Kronborg, Frederiksborg, DenmarkÅlder: 30Civilstånd: GiftMaka: Kristine SvendsenBarn: Otto Svendsen, Villy Svendsen, Egon Svendsen, Eulge SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Peter Svendsen; 30; Husmor; Kristine Svendsen; 28; Son; Otto Svendsen; 8; Son; Villy Svendsen; 6; Son; Egon Svendsen; 5; Son; Eulge Svendsen; 2; - Record - 10184:1492906-:2bb429e23bf0ca79466d7f325c6b32bc
  - 1906 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på Huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt frånvarande från sina hem på folkräkningsdagen räknas inte upp på huvudlistan, utan räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste). Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. Tilläggslistan registrerar samma information för individer som huvudlistan, men information angående deras tillfälliga vistelseort begärdes också. För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1906. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen. Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans. Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10253 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 24 jul 1881Hemvist: 1 feb 1906 - Bramsvej, København, DenmarkÅlder: 24Civilstånd: ÄnklingMaka: Agnes Marie Louise SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Hans Peter Svendsen; 24; Husmor; Agnes Marie Louise Svendsen; 28; - Record - 10253:319411-:d10de7f46798ad4c9f4ec39a7c7e33f5
  - Danmark, Dop, 1618-1923 - MyHeritage - Collection - 30232 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelse: 24 jul 1881Dop: 25 jul 1881 - Osterlarsker, Bornholm, DenmarkFar: Svend Jensen SvendsenMor: Juliane Marie LundIndexeringsprojekt (Batch) nummer: C20082-6System Ursprung: Denmark-ODMGS filmnummer: 300762 - Record - 30232:2445067-:
  - Danmark kyrkoposter, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutherska kyrkan i Danmark började hålla vitala poster 1645 efter att kungen utfärdat ett kungligt dekret, som kräver atta prästerskapet på ön Själland att registrera dop, bröllop och begravningar. Samma dekret gavs följande år (1646) till resten av riket. Vissa präster hade hållit vitala poster mycket tidigare med de tidigaste församlingsposterna som börjar år 1572 i staden Nakskov.Efter händelserna vid reformationen erkända danska kronan endast evangelisk-lutherska kyrkan, med några få undantag. Den reformerta kyrkan erkändes 1747 och etablerade judiska församlingar erkändes 1814. I den danska grundlagen 1849 erkändes ytterligare kyrkor med avvikande kristen tro, men det krävs att alla samfund meddelar deras lokala lutherska församlings präster alla födslar och dödsfall som inträffat i deras församlingar.1814 standardiserades och formulärbaserades register som producerades och utfärdades till det lutherska prästerskapet till stöd i insamling av dessa poster. Denna samling innehåller poster av dessa standardiserade poster från 1814 till 1920. Ett efterföljande tillägg till denna samling förbereds som kommer att lägga till tidigare och icke-standardiserade poster från de tidigaste tillgängliga församlingsregister till slutet av 1813.I början av den vitala registerföringspraxisen i Danmark var kravet begränsat till dop, bröllop och begravningar. Konfirmation började registreras 1736. I det tidiga 1800-talet drabbades Danmark av en svår smittkoppsepidemi, vilket resulterade i en vaccinationslag som trädde i kraft den 4 mars 1810. Prästerna var ofta utbildade för att administrera vaccinationer och noterade dessa händelser i deras församlingsregister. Omkring 1812 började vissa församlingar också att hålla koll på individer som flyttar in och ut ur deras församling.Andra typer av kyrkböcker inkluderar introduktioner, syndaförlåtelse och nattvard. Dessa poster hölls generellt inte enligt standardisering av formulärbaserade register, så dessa ingår inte i denna samling vid denna tid.Nedan ges en kort förklaring av varje posttyp:Födelse (Fødte) or Dop (Døbte) – Barn var normalt döpta (eller "kristnade") inom några dagar efter födseln. Födelse- eller dopposter innehåller vanligen barnets och förälderns namn, legitimitet, datum och namn på vittnen och faddrar. Ibland är barnets födelsedatum, faderns yrke och familjens exakta vistelseort listade. I de förtryckta registren registrerades manliga och kvinnliga födslar oftast separat.Äktenskap (Copulerde eller Viede) – Vigselböcker innehåller äktenskapsdatum tillsammans med namnen på bruden och brudgummen och deras vistelseort. Efter 1814 är det vanligt att dessa poster kan innehålla ytterligare information om bruden och brudgummen som deras åldrar, yrken, namnen på deras fäder, och ibland födelseorter. Slutligen, dessa poster kan ange om de var singel eller änka ger namnen på vittnen som ofta var (men inte alltid) andra familjemedlemmar.Död (Døde) eller Begravningar (Begravede) – Begravningar skedde oftast några dagar efter döden. Begravningar i Danmark registrerades i posterna i den församling där begravningen inträffade. Begravningsregister ger den avlidnes namn, döds- eller begravningsdatum och plats för begravning och ålder vid döden. Efter 1814 kan de innehålla den avlidnes bostadsort, dödsorsak, och namnen på överlevande eller anhöriga. Ibland ges den avlidnes födelsedatum, födelseort samt föräldrarnas namn. Poster efter 1814 hölls i separata listor för män och kvinnor.Konfirmationer (Konfirmerede eller Confirmerede) – 1736 kräver kyrkan att ungdomar instrueras i den lutherska katekesen och passera en enkel examen av ministern innan de gör sin första nattvardsgång — normalt vid 14 års ålder. Konfirmationsposter innehåller personens namn, hemvist och ibland ålder. Efter 1814 avgränsas posterna till listor för män och kvinnor, och inkluderar föräldrarnas namn och ibland datumet och platsen för personens födelse eller dop.Vaccinationer (Vaccinerede) – Vaccinationsmandatet började 1810 kräva att alla får vaccin mot smittkoppor, såvida inte personenredan hade koppor. Vaccinationer inträffade vanligtvis när barn var ganska unga. Dessa poster listar vanligtvis namnet på den person som mottar vaccinet, vaccinationsdatum, faderns namn och deras ålder eller födelsedatum. En persons vaccinationsdatum kunde också registreras i dess konfirmationspost och om de någonsin flyttat, kunde noteras i deras in- eller utflyttningsposter.Inflyttnings- (Tilgangsliste) och utflyttnings (Afgangsliste)poster – Började 1812 och listar individers inflyttning eller utflyttning från en församling. Dessa poster kan innehålla namn, ålder eller födelsedatum, sysselsättning, boendeort, vaccination, flyttdatum, och var de flyttade till/från.Efternamn och sökning:Efternamn i dansk släktforskning kan vara ganska förvirrande. Patronymska efternamn — efternamnen konstruerades med personens fars förnamn med tillägg av antingen "-sen" (son) eller "-datter" (dotter) — avskaffades lagligt 1826, då regeringen ville att människor antar ett släktefternamn istället. Det tog dock flera decennier före innan patronymska efternamn slutade användas helt; i själva verket använder mestadels vanliga människor patronymska fram till mitten av 1800-talet. Därför är det omöjligt för en forskare att veta vilka efternamn som en individ kan registreras under i poster med anor från 1826 fram till omkring 1870. På grund av detta, har MyHeritage utvidgade poster bakom kulisserna, för poster med anor från 1826 till 1870, med båda efternamnen. Oavsett vilket efternamn som du söker efter din förfader under, kan detta arbete bakom kulisserna ge de bästa matchningar för din sökning, men kan visa sökresultat som inledningsvis ser felaktiga ut. - Collection - 10455 - Hans Peter SvendsenPosttyp: Födelse/dopKön: ManFödelse/dop: 24 jun 1881 -

   Østerlarsker, Bornholm, Denmark
  Far: Svend Jensen Svendsen HusmandMor: Juliane Marie LündBok:
  Land:DenmarkVolym datum:1868-1889Posttyp:Födelse/dop
  Län:BornholmBok:17
  Församling:ØsterlarskerSida:49 - Record - 10455:1703610-:b0b6a13ba9ff118faf25ee0ca226bf19
  - FamilySearch Family Tree
  - 1890 Danmark Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll som var permanent bosatt på folkräkningsdagen räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistorna (Tillægsliste). Formulär "Tillægsliste A" användes för tillfälligt boende och formulär "Tillægsliste B" användes för tillfälligt frånvarande. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistorna, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade). Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1890 Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10188 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: Ungefär 1882Hemvist: 1 feb 1890 - Østermarie, Øster, Bornholm, DenmarkÅlder: 8Civilstånd: SingelFöräldrar: Svend Jensen Svendsen, Juliane Marie SvendsenSyskon: Karoline Cesilie Kofoed, Olaf Andreas Svendsen, Ane Margrethe Svendsen, Magund Peter SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Svend Jensen Svendsen; 37; Husmor; Juliane Marie Svendsen; 45; Dotter; Karoline Cesilie Kofoed; 15; Son; Magund Peter Svendsen; 9; Son; Hans Peter Svendsen; 8; Son; Olaf Andreas Svendsen; 6; Dotter; Ane Margrethe Svendsen; 4; - Record - 10188:905730-:453453c33edf7c12cd5da6ca388902a2
  - 1916 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1916. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10196 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 24 jul 1881Hemvist: 1 feb 1916 - Havnegade, Neksø, Sønder, DenmarkÅlder: 34Civilstånd: ÄnklingFöräldrar: Svend Jensen Svendsen, Juliane Marie SvendsenSyster: Karoline Cecilie KofoedHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Svend Jensen Svendsen; 63; Husmor; Juliane Marie Svendsen; 70; Dotter; Karoline Cecilie Kofoed; 41; Son; Hans Peter Svendsen; 34; ; Svend Rusch Svendsen; 4; - Record - 10196:256202-:65ddfd1814258e631194b9ebc2bea619
  - 1921 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tilläggslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1921. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10197 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 24 jul 1881Hemvist: 1 feb 1921 - Hallandsås, Neksø, Bornholm, DenmarkÅlder: 39Civilstånd: GiftMaka: Margrethe Kristine Hedvig SvendsenSon: Svend Aksel Marie Auscto SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Hans Peter Svendsen; 39; Husmor; Margrethe Kristine Hedvig Svendsen; 33; Son; Svend Aksel Marie Auscto Svendsen; 9; - Record - 10197:1060715-:95a875fe5b76f0d29e6811bcdaba97fa
  - 1925 Danmark, Folkräkning - MyHeritage
  Varje individ inom ett hushåll på folkräkningsdagen, familj, besökare eller anställd, räknas upp på huvudlistan (Hoved Liste). Individer som var tillfälligt bosatta, eller som var tillfälligt frånvarande från sina vanliga hem på folkräkningsdagen räknas upp i Tilläggslistan (Tillægsliste) på den ort där de vanligtvis bodde. Obs: Om den finns, visas tilläggslistan för en ort omedelbart efter huvudlistsidorna. Se till att klicka fram genom bilderna för att se om det finns en tillägslistsida och ta reda på om det fanns någon i ditt hushåll som var frånvarande på folkräkningsdagen. För individer som räknas upp i tilläggslistan, begärdes uppgifter angående deras faktiska bosättning eller tillfälliga vistelseort.För köpstäder (købstad) är folkräkningen organiserad per län (amt), stad (købstad), och gata (gade). För landsbygden arrangeras folkräkningen per län (amt), distrikt (herred) och socken (sogn). För städerna (kommune) Köpenhamn och Frederiksberg är folkräkningen organiserad efter stad och sedan gata (gade).Användaren bör också notera att de geopolitiska gränserna inom Danmark väsentligt har förändrats sedan folkräkningen gjordes 1925. Mellan 1970 och 1974 har antalet kommunala styrande regioner (kommune) minskat från 1 098 till 275, och sedan ner till 98 år 2007. Denna samling presenterar orter i de jurisdiktioner som de existerade vid tidpunkten för folkräkningen.Forskningstips: Individer hade ofta flera förnamn. I folkräkningen kan du dock hitta individer som endast anges med ett av sina förnamn—vanligtvis det individen oftast använde—eller även listade med deras smeknamn. Om en individ inte kan hittas under ett särskilt namn först försöker man söka efter individen under ett av sina andra förnamn, eller alla tillsammans.Denna samling ges i samarbete med danska Riksarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10190 - Hans Peter SvendsenKön: ManFödelsedatum: 24 jul 1881Hemvist: 5 nov 1925 - Åsen, Neksø, Bornholm, DenmarkÅlder: 44Civilstånd: GiftMaka: Margrethe Kristine Hedvig SvendsenHushållRelation till huvudfigur; Namn; Ålder; Föreslagna alternativÖverhuvud; Hans Peter Svendsen; 44; Husmor; Margrethe Kristine Hedvig Svendsen; 38; - Record - 10190:331281-:8611442cf70cefba250c966577df9aac
  - 1940 Danmarks folkräkning - MyHeritage

  Efter den tyska invasionen den 9 april 1940 mötte Danmarks regering en omöjlig situation. Det gick inte att montera ett rimligt försvar och mot vissa utplåningar av den tyska armén kapitulerade Danmark med lite motstånd. Som en följd av deras snabba överlämnande, och Danmarks starka jordbruksindustri, ansåg Adolf Hitler Danmark ett protektorat och fick den danska regeringen att behålla det mesta av sin autonomi. Kritiskt var polisen och rättsväsendet kvar under dansk kontroll och kung Christian X var på tronen och blev en symbol för motstånd för det danska folket. Medan förbindelserna med den tyska regeringen ansträngdes fortsatte lokala och nationella angelägenheter så normalt som möjligt och den danska regeringen fortsatte med den planerade folkräkningen i november.

  Färöarna, som hade status som ett riktigt län i Danmark 1940, och Grönland, en tätt kontrollerad dansk koloni verkar inte ha deltagit i Danmarks folkräkning från 1940 på grund av deras individuella krigstidsstatuser. Båda dessa territorier ansågs ha höga strategiska och militära värden under andra världskriget. Britterna ockuperade Färöarna bara fyra dagar efter den tyska invasionen av Danmark i april 1940 för att förhindra att dessa viktiga nordatlantiska öar blev tyska militära utposter. Efter den tyska invasionen av Danmark utövade USA ett enormt diplomatiskt tryck med kanadenserna och britterna att hålla Grönland som ett neutralt och amerikansk protektorat som varade tills USA gick in i kriget i december 1941.

  Huvuddelen av 1940 års folkräkningsinformationen registrerades av enskilda husägare, inte statliga folkräkningsmedarbetare. Detta återspeglas i bilderna eftersom du kommer att märka att varje hushållare fyllde i sitt eget folkräkningspaket och uppräknade varje person som för närvarande bor i sitt hem. Husägare fyller i folkräkningsformulären själva leder till mer variation i hur informationen registrerades, särskilt i bostadsområden.

  Användare bör notera att de danska förvaltningsdomstolarna i sockenkommunerna, marknadsstäderna och länen omstrukturerades och konsoliderades 1970 som en del av 1970 års danska kommunala reformen. Denna folkräkning använder de historiska administrativa jurisdiktionerna på plats 1940.

  Danmarks administrative inddeling 1945 - Collection - 10706 - Hans Peter Svendsen<br>Kön: Man<br>Födelse: 24 jul 1881 - Ofsterlars, Bornholm<br>Hemvist: 5 nov 1940 - Åsen, Neksø, Bornholm, Denmark<br>Ålder: 59<br>Civilstånd: Gift<br>Vigsel: 10 maj 1918<br>Maka: Margrethe Kristine Hedvig Svendsen<br><a id='household'></a>Hushåll<br>Relation till huvudfigur; Namn; Födelse; Föreslagna alternativ<br>Överhuvud; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1877466-&groupId=e61e0fbc6946a65bc5ad6dce83a7727c&action=showRecord&recordTitle=Hans+Peter+Svendsen">Hans Peter Svendsen</a>; 24 jul 1881; <br>Husmor; <a href="https://www.myheritage.se/research/collection-10706/1940-danmarks-folkrakning?s=480177811&itemId=1877467-&groupId=e61e0fbc6946a65bc5ad6dce83a7727c&action=showRecord&recordTitle=Margrethe+Kristine+Hedvig+Svendsen">Margrethe Kristine Hedvig Svendsen</a>; 10 jul 1887; - Record - 10706:1877466-:e61e0fbc6946a65bc5ad6dce83a7727c

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Hans Mogensen Lund 1819-1879 Ane Marie Lindholm 1818-1885
|||
Svend Jensen Svendsen 1853-1934 Juliane Marie Lund 1845-1927
|||
Hans Peter Svendsen 1881-1962