• Born about 1645 - Leek,GR,NLD
  • Deceased after 1709
  • Vervener

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Geboren ca. 1640-1645. Stamvader van de Groningse familie Hazenberg. Wigbolt Berents en Grietie
komen voor op de lidmatenlijst van Leek (1686). Bovendien is er een stuk bewaard gebleven in het
huisarchief van Nienoord van 15-4-1700 waarin Wigbolt Berens en Derk Fransen "attesteren en
verklaren in alle opregtigheit, ... , als dat wij hebben bewoont voor de bisschops tijt, des
jaars 1672 een behuijsinge van drie kamers, met een kleijn kamertjen en schure, staende doenmaals
in de Dwenger op de Lieke ...". Overleden na 1709.

naam: Hazenberg

beroep: In 1672 woont in Leek maar één Hazenberg,nl.WIGBOLT BERENDS. We weten niet wat hij daar gedaan heeft,maar vrij zeker is hij bij het vervenen van land betrokken geweest. In die dagen was het dorp Leek in handen van één eigenaar, de heer van Nienoord. Hij bezat de grond en er mocht geen huis gebouwd worden zonder zijn toestemming. Kreeg men toestemming, dan werd een contract getekend, waarin opgenomen was dat er jaarlijks een bepaald bedrag aan pacht moest worden betaald. Merkwaardig is dat de Hazenberg's niet in Leek zijn blijven wonen, doch zich in de 18e eeuw verplaatsten naar Grootegast. Waarom dit gebeurde is niet duidelijk. Waren er vroegere banden aan deze plaats?

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Wigbolt Berent x ca 1590- Gertien Osterstrate x  
|||
Berend Wigbolt Hazenberg ca 1620- Onbekend x
|||
Wigbolt Berends Hazenberg ca 1645-1709/