Sosa :6,017,189,731
  • Born in 1001
  • Deceased 10 February 1050 - Kiev, Ryssland,aged 49 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

torfurstinna Ingegerd "Heliga Anna av Novgorod" Olofsdotter av SverigeBlev ca 49 år.

Far: Kung Olof III (Eriksson) Skötkonung (~980 - 1022)Mor: Furstedotter Estrid av Obotriterna (979 - 1032)

Född: omkring 1001Död: 1050-02-10 Ryssland, Kiev ---------------------------------------------------------------Familj med Storfurste Jaroslav I "Den Vise" Svatoj av Ryssland (~978 - 1054)Vigsel: 1019

Barn:Izyaslav I av Kiev (1025 - 1078)Usevolod Jaroslawitsch (1030 - 1093)Elisabet (Ellisif) av Kiev (~1032 - ~1070)Anna av Kiev (1034 - )---------------------------------------------------------------NoteringarSveriges första helgon.Ingegerd (ca 1001-1050), dotter av Olof Skötkonung. Enligt historikerna skall hon ha varit viljestark, och kanske även sin fars ögonsten. Ingegerd fick vid giftermålet landskapet Ladoga som personlig förläning, ett krav från hennes sida. Hon hade troligen också stort inflytande över sin make. Hon ägnade sig även en hel del åt kyrkan, storfursteparet lät instifta ett kloster. Hon lät mot slutet av sitt liv viga sig till nunna, och fick då namnet Anna (blev efter sin död furstehelgonet "den heliga Anna av Novgorod"). Ingegerd ligger begravd i Sofiakatedralen i Kiev.Olof Skötkonungs dotter Ingegerd, som växte upp i Sigtuna, blev rysk storfurstinna och, efter sin död,ortodoxt helgon. Ett märkligt levnadsöde i den svenska historien!Sigtunas okända helgon

Den 10 februari 1050, dog nunnan Anna i Novgorod i Ryssland. Anna, som var i 50-årsåldern, hade gått i kloster bara något år före sin död. Under nunnedoket dolde sig ingen mindre än storfurstinnan Irina, Rysslands mäktigaste kvinna. Hennes egentliga namn var Ingegerd och hon var dotter till kung Olof Skötkonung i Sigtuna.

Ingegerd föddes omkring år 1000. Var hon föddes vet vi inte säkert. Kungen och hans familj var mycket på resande fot. Men eftersom det var i Sigtuna som Olof år 995 lät sätta igång myntslagning, den första i Sverige, är det troligt att han tidvis skötte politik och förvaltning från stadens kungsgård.

Under vikingatiden var det mycket vanligt att kungabarn skickades till släktingar för att uppfostras. Ingegerds mor var en slavisk furstedotter som hette Estrid och Ingegerds bror Jakob växte upp hos moderns familj vid södra Östersjökusten. Styvsystern Astrid skickades till en västgötahövding, Egil. Men Ingegerd uppfostrades i föräldrahemmet, som således - åtminstone tidvis - låg i Sigtuna. Inget är känt om hennes utbildning men präster och missionärer, som vistades hos kungen, undervisade henne säkert i den kristna läran.

Kung Olof var en hetlevrad människa och det var hans fru också, enligt den isländske krönikören Snorre Sturlasson. Det kan med andra ord ibland ha gått hetsigt till i kungsgården. Ingegerd, som ska ha varit en mycket vacker flicka, tycks ha varit Olofs ögonsten. Hon var i alla fall inte rädd för att säga var hon tyckte även om det var tvärtemot hennes fars uppfattning.

Att äktenskap blev politiskt fördelaktiga var för vikingatidens kungar lika viktigt som att de hade framgång i krig. Ingegerd kom, när hon blev giftasvuxen, att dras in i detta maktspel. Först friade Norges unge kung Olav Haraldsson, kallad "den digre", genom ombud till henne. Frieriet gjorde Olof Skötkonung rasande. Ingegerds far och den norske kungen (den blivande Olav den helige) var nämligen bittra fiender. Olof brukade föraktfullt kalla Olav för "tjockisen".

Norske Olavs frieri till Ingegerd var samtidigt ett fredsinitiativ. Men Olof Skötkonung ville inte höra talas om någon försoning med Olav, hur varmt än Ingegerd talade för giftermålsplanerna. Det var inte förrän Torgny Lagman och sveahövdingarna på tinget i Uppsala 15 februari 1018 hotat kung Olof med att han skulle mista huvudet om han inte slöt fred med den norske kungen, som han motvilligt gav med sig. Men något bröllop blev det aldrig, trots att den ivriga Ingegerd skickat fästmannen en guldstickad kappa. Olof hindrade helt enkelt dottern från att resa till Norge.

Men Olof lurar sin blivande måg, som väntar på Ingegerd en hel sommar vid Kongahälla (nuvarande Kungälv). Det dröjde inte länge innan sändebud från en ny friare dök upp. Det var Jaroslav I, kievrysk furste i Novgorod och kallad "den vise", som hörde av sig. Olof Skötkonung blev mycket lättad och glad över detta giftermålsanbud.

Förhållandet till fadern var säkert frostigt efter affären med Olav, och för Ingegerd var det knappast tal om att våga neka. Men hon ställde villkor: en svensk hövding, jarl Ragnvald, skulle följa med henne österut och hon ville också ha landskapet Ladoga som brudgåva och personlig förläning. Fadern, och Jaroslavs ambassadörer, accepterade. Halvsystern Astrid fick istället bli ersättare för den utlovade Ingegerd och giftes bort med kung Olav i Norge.

Ingegerd hade ännu inte fyllt 20 år när hon blev rysk furstinna. Hon tycks ha fått det ganska bra där borta i landet Rus; landet är kristnat och har livliga förbindelser med både de nordiska länderna och det övriga Europa. Jordbruk, hantverk och handel är inne i en blomstringsperiod, det finns flera stora städer med Kiev som huvudsäte. Med sin viljestyrka och sin näsa för maktspel framstår hon i källorna som en viktig rådgivare till sin ca 25 år äldre man, på flera ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades, enligt en isländsk källa, till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, just när deras arméer skulle gå lös på varandra. Därmed ger hon också skäl för sitt nya ryska namn Irina, som betyder "fred".

År 1035 hade Jaroslav lyckat besegra och manövrera ut alla medtävlare om makten i Ryssland och han och Ingegerd kunde för gott flytta till huvudstaden, Kiev. Därmed inleddes det ryska rikets första guldålder. Storfursten byggde en helt ny stadsdel, omgiven av flera kilometer lång, elva meter hög vall. Tre portar ledde in dit: den förnämsta kallades Gyllene porten. Det var kejsarstaden, Konstantinopel, som var förebilden och Jaroslav öppnade Kiev och övriga Ryssland för grekiska präster, arkitekter, konstnärer och hantverkare.

Sofiakatedralen står ännu kvar och är byggnadsmonumentet framför andra i Kiev från denna epok. Den domineras av de festliga, gyllene lökkupolerna. Därinne skiftar färgerna dunkelt och trolskt över totalt omkring 5000 kvm bilder med både kyrkliga och världsliga motiv. I putsen på kyrkans väggar går ännu att urskilja vissa av de målningar, som gjordes när byggnaden var ny. Bland dem finns också bilder av barnen i furstefamiljen. Också Jaroslav och Ingegerd målades av i kyrkan, men de bilderna är tyvärr försvunna. Väggen där dessa målningar fanns revs på 1600-talet.

Sju söner och tre döttrar är kända från Jaroslavs och Ingegerds äktenskap. Sönerna hette Ilja, Vladimir, Zjaslav, Svjatoslav, Vsevolod, Igor och Vjatjeslav. Av döttrarna blev en, Elisabet, gift med alla tiders kanske största norska viking, Harald hårdråde, en gammal vapenbroder till Jaroslav. En andra dotter, Anastasia, gifte sig med Ungerns blivande kung Andreas. Den tredje dottern, Anna, gifte sig med Henrik I av Frankrike, en av de första i den så kallade kapetingska ätten. När Anna kom från Kiev till Frankrike väckte hon sensation genom sin bildning, hon kunde nämligen läsa och skriva, det kunde inte de andra kvinnorna vid det franska hovet.

Ättlingar till kapetingerna regerar än i dag i Europa. Kung Juan Carlos i Spanien är, om man räknar på detta sätt, en av Ingegerds sentida ättlingar liksom storfursten Jean av Bourbon-Parma, Luxemburgs nuvarande regent och Otto von Habsburg.

Ingegerds äktenskap med Jaroslav varade i 30 år. Men sin ungdomskärlek, norrmannen Olav Haraldsson, glömde hon aldrig. När det blivande norska nationalhelgonet 1028 drevs på flykten från hemlandet fann han en fristad i Novgorod. Nu fick han också träffa Ingegerd. "Hon och Olav älskade varandra i hemlighet", om man får tro en isländsk källa, Emunds saga.

Ingegerd tog också till sig Olavs son Magnus som fosterbarn, för när Olav återvände till Norge - han skulle komma att stupa vid slaget vid Stiklastad - stannade pojken hos Ingegerd. Så småningom blev Magnus Olavsson ("den gode") kung av Norge, han med. Enligt ortodoxa källor ägnade sig Ingegerd (hennes ryska namn var Irina) intensivt åt kyrkan och det religiösa livet. Hon instiftade ett nunnekloster och lät, mot slutet av sitt liv, själv viga sig till nunna enligt den strängaste ordningen och fick då namnet Anna. "Hon visade därmed sin djupa fromhet och sin sant kristna ödmjukhet", heter det. En rysk 1800-talskälla slår fast: "Anna (Ingegerd) var det första exemplet på att storfurstliga personer blev heliga genom att gå i kloster. Denna sedvana, som hämtats från grekiska härskare, började i Ryssland på 1000-talet och fortsatte oavbrutet nästan till 1600-talet".

Ingegerds kvarlevor vilar tillsamman med makens i en sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Det är en massiv, nästan två och halv meter stor pjäs i grå marmor. Sovjetiska forskare öppnade sarkofagen 1939 och undersökte innehållet. Ingegerds välbevarade kranium var av nordisk typ, massivt och tungt med en elliptisk form. Pannan var "inte särskilt hög" och hade en "genomsnittlig" lutning. Näsan var "starkt framträdande med en smal näsrot". Hakan var "av genomsnittlig storlek" men "markant framträdande". Tänderna bedömdes som rätt väl bevarade. Forskarna fann att Jaroslav varit ca 172 cm och Ingegerd ca 162 cm lång.

Ingegerd firas enligt den ryska kyrkokalendern som helgon den 10 februari och 4 oktober. 10 februari är hennes egen dödsdag och 4 oktober är sonen Vladimirs dödsdag. Vladimir lät bygga Sofiakatedralen i Novgorod, en mindre variant av Sofiakatedralen i Kiev. 4 oktober var på medeltiden stor högtidsdag i Novgorod och alla de ledande kyrkliga dignitärerna var skyldiga att infinna sig till mässorna. Självaste tsar Ivan ("den förskräcklige") beslutade 1556 att gudstjänster och allmänna själamässor skulle hållas över Ingegerd och Vladimir "så länge världen består".

Efter det kommunistiska sammanbrottet i Ryssland har kyrksamheten där fått ett nytt liv liksom sökandet efter nationens andliga rötter. Också helgonet Ingegerd har "nyupptäckts". Ett av många bevis på detta är att det ryska statliga filminstitutet 1996 spelade in en film om hennes liv. Filmteamet var också i Sverige och filmade här bland annat i Eskilstuna, vid Husaby källa och i Sigtuna.

Som andlig gestalt lever Ingegerd fortfarande inte bara i Ryssland, utan också i Sverige. I Eskilstuna finns sedan 1968 en svensk-orthodoxe församling som bär S:t Annas namn och där Ingegerd vördas. Inom denna svenska ortodoxi betecknas Ingegerd till och med som Sveriges skyddshelgon.orfurstinna Ingegerd "Sainte Anne de Novgorod" Olofsdotter de Suèdeavait environ 49 ans.

Père: Roi Olof III (Eriksson) Skötkonung (~ 980 - 1022)Mère: Furstedotter Estrid of the Obotrites (979 - 1032)

Naissance: vers 1001Décès: 1050-02-10 Russie, Kiev ---------- -------------------------------------------------- ---Famille avec le plus grand Yaroslav I "La vue" de Russie (~ 978 - 1054)Mariage: 1019

Enfants:Izyaslav I de Kiev (1025 - 1078)Usevolod Jaroslawitsch (1030 - 1093)Elizabeth (Ellisif) de Kiev (~ 1032 - ~ 1070)Anna de Kiev (1034 -)-------------------------------------- -------------------------NotesPremier saint de la Suède.Ingegerd (environ 1001-1050), fille d'Olof Skötkonung. Selon les historiens, elle devait avoir une volonté forte et peut-être même la pierre d'oeil de son père. Dans le mariage, Ingegerd a eu le paysage Ladoga comme un soulagement personnel, une demande de sa part. Elle a probablement aussi eu une grande influence sur son mari. Elle s'est également beaucoup consacrée à l'église, la Grande-Duchesse instituant un monastère. À la fin de sa vie, elle se tourna vers la religieuse et se nomma alors Anna (après sa mort, elle devint le prince saint "la sainte Anne de Novgorod"). Ingegerd est enterré dans la cathédrale de Sofia à Kiev.Ingegerd, la fille d'Olof Skötkonung, qui a grandi à Sigtuna, est devenue une grande duchesse russe et, après sa mort, des saints orthodoxes. Une vie remarquable dans l'histoire suédoise!Les saints inconnus de Sigtuna

Le 10 février 1050, Anna est décédée à Novgorod en Russie. Anna, la cinquantaine, s'était rendue au monastère quelques années seulement avant sa mort. Sous le couvent, pas moins se cachait que la grande-duchesse Irina, la femme la plus puissante de Russie. Son vrai nom était Ingegerd et elle était la fille du roi Olof Skötkonung à Sigtuna.

Ingegerd est née vers l'an 1000. Nous ne savons pas où elle est née. Le roi et sa famille voyageaient beaucoup. Mais depuis que c'est à Sigtuna qu'Olof a commencé à fabriquer des pièces en 995, le premier en Suède, il est probable qu'il s'est parfois occupé de politique et de gestion dans la cour royale de la ville.

À l’époque des Vikings, il était très courant que les enfants royaux soient envoyés à des parents pour qu’ils soient élevés. La mère d'Ingegerd était une fille paysanne slave, Estrid. Jakob, le frère d'Ingegerd, a grandi avec la famille de la mère sur la côte sud de la Baltique. La soeur têtue Astrid a été envoyée à un exercice gothique occidental, Egil. Mais Ingegerd a été élevé dans le domicile parental, qui, à tout le moins à l'occasion, se trouvait à Sigtuna. On ne sait rien de son éducation, mais les prêtres et les missionnaires, qui séjournaient chez le roi, lui ont certainement enseigné la doctrine chrétienne.

Le roi Olof était un homme dévoué et c'était sa femme, selon le chroniqueur islandais Snorre Sturlasson. En d'autres termes, il peut parfois avoir fait chaud dans le jardin du roi. Ingegerd, qui aurait dû être une très belle fille, semble avoir été la pierre angulaire de Olof. En tout cas, elle n’avait pas peur de dire où elle pensait alors que c’était contraire à l’opinion de son père.

Le fait que le mariage soit devenu politiquement avantageux était tout aussi important pour les rois vikings que pour leur succès à la guerre. Ingegerd, quand elle s'est mariée, a été entraînée dans ce jeu de pouvoir. Tout d'abord, le jeune roi de Norvège Olav Haraldsson, appelé "le Grand", l'a libérée par procuration. La proposition rendit Olof Skötkonung furieux. Le père d'Ingegerd et le roi norvégien (le futur Olav le Saint) étaient des ennemis acharnés. Olof avait l'habitude d'appeler Olav "épais" avec mépris.

Au même moment, la proposition norvégienne Olav à Ingegerd était une initiative de paix. Mais Olof Skötkonung n'a pas voulu entendre parler d'une quelconque réconciliation avec Olav, aussi chaud qu'Ingegerd n'a pas parlé des projets de mariage. Le 15 février 1018, le roi Olof menaça de perdre la tête s'il ne faisait pas la paix avec le roi norvégien, qu'il amena à contrecoeur avant que Torgny Lagman et les matelots présents à la cour d'Uppsala ne le fassent. Mais il n'y a jamais eu de mariage, même si Ingegerd, très impatient, a envoyé à la fiancée un manteau en tricot d'or. Olof a simplement empêché sa fille de se rendre en Norvège.

Mais Olof cache son futur goéland, qui attend Ingegerd tout un été à Kongahälla (Kungälv actuel). Il ne fallut pas longtemps avant que l'envoyé d'un nouveau libre apparaisse. C'était Jaroslav Ier, le prince de Kiev à Novgorod et appelé "le sage" qui avait entendu parler de lui. Olof Skötkonung était très soulagé et heureux de cette demande en mariage.

La relation avec le père était certainement glaciale après l'accord avec Olav, et pour Ingegerd, on ne parlait presque pas d'oser refuser. Mais elle a posé les conditions: un chef suédois, Earl Ragnvald, l'accompagnerait vers l'est et elle souhaitait également le paysage Ladoga comme cadeau de mariage et soulagement personnel. Le père et les ambassadeurs de Jaroslav ont accepté. La demi-soeur Astrid a été remplacée par Ingegerd promise et s'est mariée avec le roi Olav en Norvège.

Ingegerd n'avait pas encore 20 ans lorsqu'elle est devenue prince russe. Elle semble avoir eu assez bien là-bas dans le pays de Rus; Le pays est chrétien et entretient de bonnes relations avec les pays nordiques et le reste de l'Europe. L'agriculture, l'artisanat et le commerce sont dans une période florissante, il y a plusieurs grandes villes dont Kiev est le site principal. Avec sa volonté et son flair pour les jeux de pouvoir, elle apparaît dans les sources comme un conseiller important pour son homme âgé de 25 ans environ, à plusieurs endroits même en tant que dominante des deux. Selon une source islandaise, par exemple, elle a réussi une fois à établir la paix entre Yaroslav et l'un de ses frères, au moment où leurs armées se perdraient l'une l'autre. Ainsi, elle donne également les raisons de son nouveau nom russe Irina, qui signifie "paix".

En 1035, Jaroslav avait réussi à vaincre et à manœuvrer tous ses rivaux à propos du pouvoir en Russie et lui et Ingegerd pourraient s'installer définitivement dans la capitale, Kiev. Ainsi commença le premier âge d'or de l'empire russe. Le Grand Rocher a construit un tout nouveau quartier entouré de remparts de plusieurs kilomètres de long et de onze mètres de haut. Trois portes vous ont conduit à l'intérieur: la noble s'appelait la Porte d'Or. C'était la ville empereur, Constantinople, qui en était le modèle et Yaroslav a ouvert Kiev et le reste de la Russie aux prêtres, architectes, artistes et artisans grecs.

La cathédrale de Sofia est toujours debout et est le monument du bâtiment en face des autres à Kiev de cette époque. Il est dominé par les dômes d'oignon dorés et festifs. À l’intérieur, les couleurs s’obscurcissent et deviennent floues sur un total d’images d’environ 5 000 m² avec des motifs à la fois religieux et mondains. Dans le plâtre des murs de l'église, on peut encore distinguer certaines des peintures qui avaient été faites lorsque le bâtiment était neuf. Parmi eux figurent également des images des enfants de la famille du prince. Jaroslav et Ingegerd ont également été peints dans l'église, mais ces tableaux ont malheureusement disparu. Le mur où ces peintures ont été trouvées a été démoli au 17ème siècle.

Sept fils et trois filles sont issus du mariage de Yaroslav et d'Ingegerd. Les fils s'appelaient Ilya, Vladimir, Zyzlav, Sviatoslav, Vsevolod, Igor et Vjatjeslav. Parmi les filles, une, Elisabeth, a épousé Harald Hardy, un grand frère armé de Yaroslav, peut-être le plus grand viking norvégien. Une deuxième fille, Anastasia, épouse le futur roi de Hongrie, Andreas. La troisième fille, Anna, a épousé Henri Ier de France, l’un des premiers membres de la famille dite capétonienne. Quand Anna est arrivée de Kiev en France, elle a fait sensation grâce à son éducation, car elle savait lire et écrire, pas les autres femmes de la cour de France.

Les descendants des capitaines règnent en Europe aujourd'hui. Le roi Juan Carlos en Espagne, si on compte de cette façon, est l'un des derniers descendants d'Ingegerd, ainsi que le grand prince Jean de Bourbon-Parme, l'actuel régent luxembourgeois et Otto von Habsburg.

Le mariage d'Ingegerd avec Jaroslav a duré 30 ans. Mais son amour de jeunesse, le Norvégien Olav Haraldsson, n’a jamais oublié. Lorsque le futur saint national norvégien 1028 fut conduit pour fuir son pays d'origine, il trouva un sanctuaire à Novgorod. Maintenant, il devait aussi rencontrer Ingegerd. "Elle et Olav s'aimaient secrètement", si l'on en croit une source islandaise, la saga d'Emund.

Ingegerd a également pris en charge le fils de Olav, Magnus, parce que, quand Olav est rentré en Norvège - il allait devenir stupide à la bataille de Stiklastad - le garçon s'est arrêté à Ingegerd. Finalement, Magnus Olavsson ("le bon") roi de Norvège le rejoignit. Selon des sources orthodoxes, Ingegerd (son nom russe était Irina) se consacrait intensément à la vie religieuse et religieuse. Elle institua un couvent et, à la fin de sa vie, se fit religieuse, selon l'ordre le plus strict, et se nomma alors Anna. "Elle a ainsi montré sa profonde piété et sa véritable humilité chrétienne", dit-elle. Une source russe du 19ème siècle déclare: "Anna (Ingegerd) fut le premier exemple du fait que les arrière-grands-pères devinrent saints en se rendant au monastère. Cette coutume, tirée des règles grecques,

Les restes d'Ingegerd résident avec l'épouse d'un sarcophage dans la cathédrale de Sofia à Kiev. Il s'agit d'une pièce massive en marbre gris de presque deux mètres et demi. Les chercheurs soviétiques ont ouvert le sarcophage en 1939 et en ont examiné le contenu. Le crâne bien conservé d'Ingegerd était de type nordique, massif et lourd, de forme elliptique. La chaudière n'était "pas très haute" et avait une pente "moyenne". Le nez était "très proéminent avec une racine de nez étroite". Le menton était "de taille moyenne" mais "nettement en avant". Les dents ont été jugées assez bien conservées. Les chercheurs ont découvert que Jaroslav mesurait environ 172 cm et Ingegerd environ 162 cm.

Ingegerd est célébré selon le calendrier religieux russe le 10 février et le 4 octobre. Le 10 février est le jour de sa mort et le 4 octobre est le fils du jour de la mort de Vladimir. Vladimir a construit la cathédrale de Sofia à Novgorod, une variante mineure de la cathédrale de Sofia à Kiev. Le 4 octobre a été une excellente fête à Novgorod au Moyen Âge et tous les principaux dignitaires de l'église ont été obligés d'assister aux foires. En effet, le tsar Ivan ("le Terrible") décida en 1556 que des services de culte et des foires de l'âme seraient organisés sur Ingegerd et Vladimir "tant que le monde restera".

Après l'effondrement du communisme en Russie, l'église a reçu une nouvelle vie ainsi que la recherche des racines spirituelles de la nation. Saint Ingegerd a également été "redécouvert". Une des nombreuses preuves de cela est que l’Institut de la cinématographie d’État russe a enregistré en 1996 un film sur sa vie. L’équipe de tournage était également en Suède et a été tournée ici à Eskilstuna, à la source Husaby et à Sigtuna.

En tant que figure spirituelle, Ingegerd vit encore non seulement en Russie, mais aussi en Suède. À Eskilstuna, depuis 1968, il existe une congrégation suédo-orthodoxe qui porte le nom de Sainte-Anne et où Ingegerd est vénéré. Au sein de cette orthodoxie suédoise, Ingegerd est même désigné comme le saint patron de la Suède.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Erik ViiI Segersäll ?945-992 Sigrid Tosterdotter 950  
|||
Olof III Eriksson Skötkonung ca 980-1022 Edla de Venden /1000
|||
Ingegerd "Heliga Anna Av Novgorod" Olofsdotter av Sverige 1001-1050