ARNAUD


1.
o sosa Antoine ca 1590-1631/ & sosa Françoise CANAL ca 1590-
o Jean Guillaume 1612-/1631
o sosa Guillelme ca 1620-1671/ &/1643 sosa Jean Petit BAUDRU ca 1620-/1658
...
o Jeanne
o Denise
o Jaumette
o Marguerite
o Raymond
o Arnaud
2.
o sosa Bernard Vidalat & sosa ? ?
o sosa Jean †/1619 & sosa Catherine ILHAT
o Michel &1619 Jaumette DENEROUX
o Michel 1606-
o Guillaume 1609-
o sosa Jean †1659/ &1622..1625 sosa Rose VINCENT †1660..1666
o Jean 1629-1669
o sosa Catherine 1633-1681/ &1659 sosa Jean PRAT †1681/
...
o Pierre 1636- &1659 Claire LAVIGNAC 1632-
o Pierre
o Jeanne
3.
o Catherine &1684 Guillaume CHOURREAU
4.
o sosa Charles †1582/ & sosa Jeanne PONSUC †1582/
o sosa Paul †/1630 & sosa Jeanne SENIE †1640/
o sosa Jeanne ca 1620-/1674 &1640 sosa Bernard ROUX ca 1620-1679/
...
o Philippe †/1640 & sosa Jeanne SENIE †1640/
o Charles &1641 Jaumette FERUSSE
5.
o François 1742- &1763 Jeanne PUJOL 1742-1783
6.
o Jacques &1695 Cécile CHAUBET 1676-
7.
o sosa Jean le Magnolat †1581/ & sosa Matheline DUCHAMPS †1581/
o sosa Guillaume de Dardet †/1612 & sosa ? ?
o sosa Françoise &/1612 sosa Pierre Farizeau BAUDRU †1647/
...
o Marguerite &/1612 Arnaud TISSEYRE
o Jeanne &/1581 Pierre SIMEON
o Jeanne &/1591 Bernard TISSEYRE
o Marguerite &/1581 Michel BARBOUTEAU †/1616
...
o Bernard de Dardet †/1612
8.
o sosa Jean †/1606 & sosa Jeanne LANES †1629/
o Arnaud Térailhou †1671/ & Jeanne BARBY †1655/
o Arnaud &1681 sosa Marie CHOURREAU ca 1645-1728
o Arnaud Térailhou †1671/ & Françoise AUTIER
o sosa Denise †1699/ & sosa Vincent COURRENT †/1655
...
o sosa Denise †1699/ & Pierre BERGER
o sosa Guillaume Terraillou †/1632 & sosa Françoise GOURET †/1630
o sosa Marie 1607-/1654 &1634 sosa ..... BAILLE
...
o Marguerite 1609- &1632 Barthélémy POUYTE
o Vincent 1611-1664/ & Guillelme LABATUT 1610-/1653
o sosa Jean Guillaume †1663 & sosa Suzanne CLAUZEL ca 1615-1672/
o sosa Arnaud †1690 &1649 sosa Catherine SUILHARD ca 1617-1717
o sosa Guillemette 1663-1745 &1689 sosa Arnaud ROUZAUD 1664-1724
...
o sosa Vincent 1670-1729 &1694 Michelle CASSAIGNAU
o Antoinette 1697-
o Catherine 1698-1727 & Jean DEMAY
o Jeanne 1700-
o Jean 1701-
o Marie 1704-
o sosa Vincent 1670-1729 &1709 sosa Pétronille CLERC 1668-1750
o Catherine 1709-
o sosa François 1712-1773 &1733 Jeanne FAUCHE ca 1712-1735
o sosa François 1712-1773 &1735 sosa Jeanne CALMET 1712-1764/
o Marie 1736-1739
o Jean 1739- &1768 Jeanne JOURET
o Jean 1742-
o sosa Françoise 1745-1792/ &1764 sosa Jean Petit MOULIS 1740-1792
...
o Jean 1747-
o Marguerite 1751- &1770 Bertrand BOULVES 1746-
o Jean Baptiste 1755- &1778 Marie Anne COURRENT 1759-
o Marie 1715- &1734 Jean MAUGARD
o Jean 1717- &1740 Magdeleine PIBOULEAU
o Pierre
o Marguerite
o Jeanne
o Marie
o Jean &1690 Jeanne PEYRADE ca 1678-1728
o Marie &1664 Vincent PINEAU
o Vincent
o Pierre
o Jean
o sosa Guillaume Terraillou †/1632 & Philippie ALARD †1666/
o Jean
o Raymond
o Barthélémie &/1617 Guillaume AUTIER
o Jeanne
o Antoine
9.
o Jean †/1704 & Jeanne Jeune IZARD
o Jeanne &1704 Guillaume BAUDRU 1659-
10.
o Jean †1715 &1699 Jacquette PUJOL ca 1682-1727
11.
o sosa Jeanne †1587/ & sosa Barthélémy BRICY
...
12.
o Jeanne &1664 Bertrand IZARD 1608-
13.
o Joseph &1652 louise ARDOIN
14.
o sosa Marie ca 1625-1694/ & sosa François Minjonet VAQUIER ca 1620-1686..1694
...
15.
o Michel †/1576 & sosa Honorade ABEL †/1578
16.
o sosa Nn & sosa ? ?
o sosa Lizette †1629/ & sosa Arnaud SERMET ca 1569-1619
...
o Arnaud †1609/
o Jeanne †1609/
17.
o Pierre &1686 Marie ROBERT
18.
o Pierre &1719 Jeanne DELPECH
19.
o Pierre †/1734 &1726 sosa Jeanne GIBEL 1702-1777
o François 1727-
20.
o sosa Roland †1636 & sosa Jacqueline AUCLERC †1639
o sosa Marie ca 1608-1678 &1642 sosa Antoine GARINAND 1614-1691
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content