• Deceased in 1691 - Trondheim

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

ERICH ERICHSEN,
d 1695 i Nordland. Nordlandshandler i Ballstad, Buksnes sogn.

FÖD.

DÖD. före 1695 (Skifte 31/1 1698)
"A° 1695 d: 14 Junÿ er holt almindelig Ledingsbergting med Búxnees
og Hoels fieringers almúe,
Foch Erichsen af Thrúndhiemb paa sin Egen og Wµrsóster Alhed Sl:
Erich Erichsens wegne hafúer for Retten ved loúlig warsel ladet
Indstefne Hans Joensen Brandsholmen, til at forklare og beúßlig
gióre húad adkombst, hand till Brandzholmen hafúer, deraf at
tilEgne sig it frit Borgerleie. Paa bemte Hans Joensens wegne
mótte for Retten hans Broder Arent Joensen, og bekiente hand war
loúligen stefnit. derpaa blef bemt Arent Joensen tilspúrt, om hans
Broder hafde nogen kióbebref, saa og om hand der anderledis hafr
leie end som en haasetter, der af Skipperen hafr bewilling, dertil
hand súarede Nej. Foch Erichsen derpaa tilspúrde de Eldste af
almúen, om dette leie hafúer werit andet end it haasetterleie, og
húor langt, der er Imellem Brandzholmen og det rette Skipperlie
Ballestad, derpaa súarede de, at de iche kand mindes her hafr:
werit andet Borgeleieend Ballestad, som hafr: werit Priviligerit,
og Brandzholmen It haasetterleie, som hafúer werit i mande minde,
og saaledis fúlt mand effter anden i 40 aars tid, som de kand
mindes, og at der er Imellem Ballestad og Brandzholmen ikún en god
fiering miil, húor paa Foch Erichsen paa Egen og Wµrsósters wegne
were tingswindne begierende."
Justitsprotokoll film PF990 Lofoten 1693-99 p.39a

("Håseter= Sµrlig brukt om jektmannskaper som allmuen skulle
stille på bygdefarsjekta", enl. Ordbok for slektsforskere.)


Är nämnd i NST XIX s.41- (Skifte på s.43)


G m
ALETH PEDERSDATTER, d 1728 i Trondheim. Bosatt i Trondheim.


Barn:
Peder Erichsen, f 1690
Morten Erichsen, f 1692
Johan Erichsen, f 1693, d 1726
Malena Erichsdatter, f 1694

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview