Message to visitors

close

 

 


Deze database is primair bedoeld om de door mij verzamelde informatie uit te zoeken, samen te voegen en te publiceren. Uitwisseling van gegevens met anderen wordt zeer op prijs gesteld..

 Controleer alle informatie, bijvoorbeeld door de bronnen te raadplegen, want dit is een werk-database, waarvan de juistheid niet gegarandeerd kan worden. Ik ben zelf voortdurend aan het controleren van gegevens en samenvoegen van dubbelen.

 Terugmelding van correcties en aanvullingen wordt via email zéér op prijs gesteld. Mijn bestand wordt REGELMATIG bijgewerkt, aangevuld en zonodig gecorrigeerd, dus alle informatie kan zonder nadere berichtgeving wijzigen !

 

Overname van gegevens is toegestaan, maar U GELIEVE NIET TOT PUBLICATIE OVER TE GAAN VAN GEGEVENS VAN NOG LEVENDE PERSONEN 

 Gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.


 Family Tree

Last update on 06/02/2023


Family Tree Owner

Profile picture of Fred BERGMAN (bergsmit)
Fred BERGMAN (bergsmit)


DataBase BergSmit

 

 


Deze database is enerzijds bedoeld om mijn gegevens te ordenen, te vergelijken met nieuw ontvangen gegevens om de basis te vormen voor stambomen en kwartierstaten, anderzijds om informatie uit te kunnen wisselen met anderen, die dezelde families onderzoeken.

DIT IS EEN WERK ONDER CONSTRUCTIE. ER STAAN DUIZENDEN DUBBELE PROFIELEN IN, DIE NOG SAMENGEVOEGD MOETEN WORDEN. ERSTAAN OOK DUIZENDEN GEGEVENS IN DIE NOG GEVERIFIEERD MOETEN WORDEN.

 Controleer daarom altijd de informatie door bronnen te raadplegen, voor u deze gebruikt, want, doordat het steeds een werkbasis blijft, kan de juistheid van alle aanwezige gegevens niet gegarandeerd worden!

 Terugmelding van correcties en aanvullingen wordt via email zéér op prijs gesteld.

Onderdelen van mijn bestand worden regelmatig samengevoegd, bijgewerkt, aangevuld en gecorrigeerd. Alle informatie kan zonder nadere berichtgeving wijzigen !

GELIEVE GEEN GEGEVENS VAN NOG LEVENDE PERSONEN TE PUBLICEREN!

 

 Favorite Persons


Favorite individuals

  • Private Individual
  • Private Individual

Favorite individuals

  • Private Individual
  • Private Individual

 Latest News 

Loading...