Sosa :610
 • Born in 1662 - Västergötland
 • Deceased 23 April 1712 - Hårsta, Undersåker (Z),aged 50 years old
 • Sergeant, Fältväbel, Fänrik

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


Occupation: Sergeant, Fältväbel, Fänrik(Source: Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente (Z) 711 1692-1692 Bild 890 / Sida 169)


Olof Lund var enligt soldatregistret fjärde korpral 1680, förare 1684, sergeant 1686, fältväbel 1696 och fänrik 1702; gift 1691 med husjungfrun Elisabet Wulf; bodde senast på officersbostället Hårsta, Undersåker; begravd 1712 i Undersåker 50 år gammal.

Fältväbel var en underofficersgrad och var tillsammans med kvartersmästaren den högsta underofficersgraden på sin tid. Fältväbeln eller kvartermästaren skulle vara kompaniets öga. Han skulle därför vara särdeles kvick, exakt och hurtig. Han skulle kunna läsa och skriva. Han ställde upp kompaniet och såg till att allt stod rätt till i rotar och leder. Han skulle rapportera vilka karlar som var frånvarande och känna var och en av kompaniet till deras kapacitet och villkor. Smärre förseelser bland de meniga skulle han direkt bestraffa med värjan eller piken. (Karolinen av Alf Åberg och GöteGöransson). Fänriken skulle vara en sedlig, stilla, nykter, kysk och därtill tapper karl. Han skulle vara gudfruktig och full av medömkan, så att om någon fattig soldat förtjänade något straff, skulle han avge förbön för honom om nåd. På så sätt skulle soldaterna i striden stå honom bi så mycket modigare och försvara kompaniets fana, som fänriken bar. Fänriken skulle också sköta exercisen och inspektera de sjuka. (Karolinen av Alf Åberg och Göte Göransson)

 Sources

 • Birth: Undersåker C:1 (1689-1784), sid 69 - Martin Bergman
 • Spouse: Alsen C:1a (1689-1810), sid 363
 • Death: Undersåker C:1 (1689-1784), sid 69

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content