Sosa :1
 • Born in 1774 - 's Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
 • Baptized 31 August 1774 - 's Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 22 May 1848 - Veenendaal, Utrecht, Nederland,aged 74 years old
3 files available 3 files available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

De eerste Boers die in Veenendaal kwam wonen was Jan Boers. Hij werd geboren in 1774 te 's-Hertogenbosch. In 1796 trouwde hij te Gelders Veenendaal met Petronella de Kleuver.
Jan Boers was timmerman, een beroep dat daarna nog bij veel Boersen voorkwam.

In 's Hertogenbosch is alleen als kind Johannis de Boer te vinden ( Zie ook BHIC)

In de trouwakte van zoon Aalbert wordt hij Jan Boer genoemd

Birth

De geboorteplaats 's Hertogenbosch wordt expliciet genoemd in de huwelijksakte van 1796
De zelfde geboorteplaats wordt o.m. ook beschreven in het boek 100 jaar Anbeel- Van der Meijden.
Een andere bron (Parenteel van Cornelis Toniz Buddingh verrmeldt hiervover:
"timmerman, geboren circa 1768 te 's Hertogenbosch.
De overlijdensakte vermeldt dat Jan Boers op 22-mei 1848 toen 80 jaar oud was. => geb ca 1768

Het evt. geboortjejaar circa 1773 /1774 van Jan Boers is ook af te leiden uit de trouwaktes van de zonen Cornelis Boers en Hendrik Boers en dochter Hendrika Boers.
Echter er zit wel wat speling in de in diverse aktes vermelde leeftijd van vader Jan, met name in die van Hendrik en Hendrika, kort na elkaar getrouwd in hetzelfde jaar.

Vader van de bruidegom is volgens de huwelijksakte van Cornelis Boers: oud 48 jaren dd 22-12-1821 => geb ca 1773/1774
Vader van de bruid is volgens de huwelijksakte van Hendrika Boers: oud 53 jaren dd 09-05-1829 => geb ca 1775/1776
Vader van de bruidegom is volgens de huwelijksakte van Hendrik Boers: oud 60 jaren dd 10-12-1829 => geb ca 1769

Baptism

In het NH doopregister van Den Bosch wordt in 1774 een Joannis de Boer gedoopt,die als vader Hendrick de Boer heeft en als moeder Elena Christina Caters
Geen andere dopelingen gevonden in de diverse doopregisters van 1768- t/m 1775 in 's Hertogenbosch

Bron: Familysearch. Doopboek 's Hertogenbosch Nederlands Hervormd, Film 11769 Image 297

en:
DTB Dopen, Brabants Historisch Informatie Centrum
Plaats instelling: 's-Hertogenbosch
Collectiegebied :Noord-Brabant
Archief: 8056
Registratienummer: 74
Registratiedatum :31 augustus 1774
Akteplaats: 's-Hertogenbosch
Collectie: Bron: boek, Deel: 74, Periode: 1764-1799
Boek:
Dopen Grote Kerk 1764-1799

Death

Overleden op den Tweenwintigsten dag der maand mei dezes jaars (1848) te Veenendaal (UT), des avonds om 8 uur, Jan Boers
oud 80 jaren zonder beroep wonende alhier, in W twee honderd
weduwnaar van Pietje de Cleuver, zoon van wijlen de echtelieden Hendrik Boers en Johanna ( zijnde haren geslachstnaam onbekend).
Bron Familysearch; Utrecht, Veenendaal Overlijden 1843-1847 Film 252210 Inage 120

(W 200 is huis nr 200 in 't Zand)

Bron; BS Overlijden , Het Utrechts Archief
Toegangsnummer: 481 Burgerlijke stand: (dubbele) registers 1811-1902
Inventarisnummer: 1203-05
Aktenummer: 94

Zie ook akte van successie Memorienummer: 87 Datum akte: 09-09-1848

Family Note

Marriage with Petronella De Kleuver

Huwelijk Toegangsnummer: 0176 Retroacta Burgerlijke stand, Inventarisnummer: 606.2 Pagina: 7, Volgnummer op pagina: 1
(Gelders Archief)
"
1796 den 15 october
is alhier voor D.Groeneveld en C. van Dolder leden van Co. munictipaliteid in ondetrouw getekend
Jan Boers, jonkman gebooren in 's Hertogenbosch en woonende alhier
met
Petronella de Cleuver J.D gebooren ende woonende alhier
en sijn hier van de gebooden onderichtet
na orde van gedaan
en den 30 october sijn den zelfden voor bovengenoemde leeden alhier in den huwelijksen staad bevestigd en ingezegend,

Had voldaen ik C Slok Secretaris "

Beroep Jan: Timmerman
Beroep Petronella: Spinster

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }} 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content