• Born 14 December 1846 - Vedø, Koed, Sønderhald, Randers, Denmark
 • Baptized 4 February 1847 - Koed, Sønderhald, Randers, Denmark
 • Deceased

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - Danmarks kirkebøger, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutheranske kirke i Danmark begyndte at registrere livsbegivenheder i 1645 som følge af et kongeligt dekret, hvor gejstligheden på Sjælland blev pålagt at registrere dåb, ægteskaber og begravelser. Samme dekret blev gældende i 1646 for resten af kongeriget. Visse præster have allerede registreret data tidligere. Første sogn var byen Nakskov i 1572.Efter begivenhederne omkring reformationen, anerkendte kronen, med nogle få undtagelser, kun den evangelske lutheranske kirke. Den reformerede kirke blev anerkendt i 1747 og den jødiske menighed blev anerkendt i 1814. I 1849 anerkendte den danske grundlov yderligere kristne trosretninger, men man stillede krav om at alle retninger indberettede alle fødsler og dødsfald i forsamlingen, til præsten i det lokale lutheranske sogn.I 1814 blev registrenes form standardiseret som en hjælp til de lutheranske gejstlige i indsamlingen af registreringer. Denne samling indeholder disse standardiserede registreringer fra 1814 til 1920. Yderligere tilføjelser til samlingen er under forberedelse, og vil indeholde de ikke-standardiserede registreringer fra de tidligste registreringer til slutningen af 1813.I starten var praksis omkring krav til registrering begrænset til dåb, ægteskaber og begravelser. Konfirmationer blev registreret fra 1736. Tidligt i 1800 tallet ramte en alvorlig koppeepedemi Danmark, og resulterede i en lov om vaccination fra 4. marts 1810. Præster der ofte udførte vaccinationerne, registrerede disse i deres sogneregistre. Omkring 1812 begyndte visse sogne at registrere til- og fraflytninger i sognet.Andre typer ikke-standardiserede kirkeregistreringer, eksempelvis altergang, syndsforladelser, blev generelt set ikke registreret efter overgangen til den standardiserede formular, så disse informationer er ikke medtaget i denne omgang.En kort gennemgang af hver registreringstype er angivet nedenfor:Birth (Fødte) or Baptisms (Døbte) - Børn blev normalt døbt indenfor nogle få dage fra fødslen. Fødsels- og dåbsregistreringer indeholder normalt barnets og forældrenes navne, legitimitet, dato samt navne på vidner og gudforældre. Enkelte gange registreres barnets fødselsdato, faderens beskæftigelse samt familiens bopæl. I de fortrykte registre er drenge og piger normalt registreret hver for sig.Marriages (Copulerde or Viede) - Ægteskabsregistreringerne indeholder bryllupsdato sammen med navne på brud og brudgom og deres bopæle. Efter 1814 er det almindeligt at de indeholder supplerende information om brud og gom, som f.eks. alder, beskæftigelse, fædrenes navne og indimellem fødesteder. Endelig kan disse registreringer indikere hvorvidt de var singler eller enker/enkemænd samt angive navne på vidner som ofte, men ikke altid er andre familiemedlemmer.Death (Døde) or Burials (Begravede) - Begravelser skete normalt indenfor nogle få dage efter dødsfaldet. Begravelser i Danmark blev registreret i det sogn, hvor begravelsen fandt sted. Registrene indeholder afdødes navn, døds- eller begravelsesdato, begravelsessted samt afdødes alder. Efter 1814 kan informationerne også indeholde hvor afdøde boede, dødsårsag samt navn på overlevende ægtefælle eller nærmeste slægtning. Nogle gange angives afdødes fødselsdato og fødselssted samt forældrenes navne. Registreringer efter 1814 blev udformet separat for mænd og kvinder.Confirmations (Konfirmerede or Confirmerede) – I 1736 krævede kirken at unge mennesker blev undervist i den lutheranske katekismus samt bestå en simpel prøve hos præsten før den første altergang - normalt omkring 14 års alderen. Konfirmationsregistreringerne indeholder personens navn, bopæl og ofte også alder. Efter 1814 opgøres listerne separat for mænd og kvinder og indeholder også forældrenes navne og lejlighedsvis sted og dato for fødsel eller dåb.Vaccinations (Vaccinerede) – Kravet om vaccination startede i 1810, hvor alle skulle have en koppevaccination, medmindre personen allerede havde haft kopper. Vaccinationerne skete normalt på mindre børn. Registreringerne nævner normalt personens navn, dato for vaccinationen, alder og fødselsdato samt faderens navn. En persons vaccinationsdato kunne også blive registreret i deres konfirmationsregistrering, og hvis de flyttede fra sognet kunne det være nævnt i deres afgangs- og tilgangslister.Moving In (Tilgangsliste) and Moving Out (Afgangsliste) Records – Startede i 1812 og lister personers flytning fra og til et sogn. Registreringerne kan indeholde navn, alder og fødselsdato, beskæftigelse, opholdssted, vaccinationsdato, flyttedato samt hvorfra, og hvortil flytning.Surnames and Searching:Efternavne i dansk slægtsforskning kan være temmelig forvirrende. Patronyme efternavne, efternavne konstrueret af faderens fornavn med tillægget "sen" eller "datter", blev lovmæssigt afskaffet i 1826, hvor myndighederne ønskede at folk skulle tage efternavnet i stedet for. Imidlertid tog det adskillige årtier før de patronyme efternavne stoppede helt; faktisk benyttede de fleste almindelige mennesker patronyme efternavne helt op til midt 1800 tallet. Af den grund er det umuligt for en forsker at vide hvilket efternavn i person var registreret med i data fra 1826 til omkring 1870. Derfor har MyHeritage tilføjet det således, at personer i denne periode er angivet med begge efternavne. Uanset hvilket efternavn du søger dine forfædre under, vil denne forøgelse sikre de bedste matcher selvom søgeresultatet umiddelbart kan se forkert ud. - Collection - 10455 - Peder Nielsen<br>Record type: Fødsel/Dåb<br>Køn: Kvinde<br>Ægtefælles fødsel: 15. nov. 1869 - Bregnet, Randers, Denmark<br>Far: Peder Nielsen<br>Mor: Ane Marie Jórgensen<br>Bog: Land:RandersMængde data:1869-1879Side:94-95 Sogn:BregnetBog:1Record type:Fødsel/Dåb
  - Danmarks kirkebøger, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutheranske kirke i Danmark begyndte at registrere livsbegivenheder i 1645 som følge af et kongeligt dekret, hvor gejstligheden på Sjælland blev pålagt at registrere dåb, ægteskaber og begravelser. Samme dekret blev gældende i 1646 for resten af kongeriget. Visse præster have allerede registreret data tidligere. Første sogn var byen Nakskov i 1572.Efter begivenhederne omkring reformationen, anerkendte kronen, med nogle få undtagelser, kun den evangelske lutheranske kirke. Den reformerede kirke blev anerkendt i 1747 og den jødiske menighed blev anerkendt i 1814. I 1849 anerkendte den danske grundlov yderligere kristne trosretninger, men man stillede krav om at alle retninger indberettede alle fødsler og dødsfald i forsamlingen, til præsten i det lokale lutheranske sogn.I 1814 blev registrenes form standardiseret som en hjælp til de lutheranske gejstlige i indsamlingen af registreringer. Denne samling indeholder disse standardiserede registreringer fra 1814 til 1920. Yderligere tilføjelser til samlingen er under forberedelse, og vil indeholde de ikke-standardiserede registreringer fra de tidligste registreringer til slutningen af 1813.I starten var praksis omkring krav til registrering begrænset til dåb, ægteskaber og begravelser. Konfirmationer blev registreret fra 1736. Tidligt i 1800 tallet ramte en alvorlig koppeepedemi Danmark, og resulterede i en lov om vaccination fra 4. marts 1810. Præster der ofte udførte vaccinationerne, registrerede disse i deres sogneregistre. Omkring 1812 begyndte visse sogne at registrere til- og fraflytninger i sognet.Andre typer ikke-standardiserede kirkeregistreringer, eksempelvis altergang, syndsforladelser, blev generelt set ikke registreret efter overgangen til den standardiserede formular, så disse informationer er ikke medtaget i denne omgang.En kort gennemgang af hver registreringstype er angivet nedenfor:Birth (Fødte) or Baptisms (Døbte) - Børn blev normalt døbt indenfor nogle få dage fra fødslen. Fødsels- og dåbsregistreringer indeholder normalt barnets og forældrenes navne, legitimitet, dato samt navne på vidner og gudforældre. Enkelte gange registreres barnets fødselsdato, faderens beskæftigelse samt familiens bopæl. I de fortrykte registre er drenge og piger normalt registreret hver for sig.Marriages (Copulerde or Viede) - Ægteskabsregistreringerne indeholder bryllupsdato sammen med navne på brud og brudgom og deres bopæle. Efter 1814 er det almindeligt at de indeholder supplerende information om brud og gom, som f.eks. alder, beskæftigelse, fædrenes navne og indimellem fødesteder. Endelig kan disse registreringer indikere hvorvidt de var singler eller enker/enkemænd samt angive navne på vidner som ofte, men ikke altid er andre familiemedlemmer.Death (Døde) or Burials (Begravede) - Begravelser skete normalt indenfor nogle få dage efter dødsfaldet. Begravelser i Danmark blev registreret i det sogn, hvor begravelsen fandt sted. Registrene indeholder afdødes navn, døds- eller begravelsesdato, begravelsessted samt afdødes alder. Efter 1814 kan informationerne også indeholde hvor afdøde boede, dødsårsag samt navn på overlevende ægtefælle eller nærmeste slægtning. Nogle gange angives afdødes fødselsdato og fødselssted samt forældrenes navne. Registreringer efter 1814 blev udformet separat for mænd og kvinder.Confirmations (Konfirmerede or Confirmerede) – I 1736 krævede kirken at unge mennesker blev undervist i den lutheranske katekismus samt bestå en simpel prøve hos præsten før den første altergang - normalt omkring 14 års alderen. Konfirmationsregistreringerne indeholder personens navn, bopæl og ofte også alder. Efter 1814 opgøres listerne separat for mænd og kvinder og indeholder også forældrenes navne og lejlighedsvis sted og dato for fødsel eller dåb.Vaccinations (Vaccinerede) – Kravet om vaccination startede i 1810, hvor alle skulle have en koppevaccination, medmindre personen allerede havde haft kopper. Vaccinationerne skete normalt på mindre børn. Registreringerne nævner normalt personens navn, dato for vaccinationen, alder og fødselsdato samt faderens navn. En persons vaccinationsdato kunne også blive registreret i deres konfirmationsregistrering, og hvis de flyttede fra sognet kunne det være nævnt i deres afgangs- og tilgangslister.Moving In (Tilgangsliste) and Moving Out (Afgangsliste) Records – Startede i 1812 og lister personers flytning fra og til et sogn. Registreringerne kan indeholde navn, alder og fødselsdato, beskæftigelse, opholdssted, vaccinationsdato, flyttedato samt hvorfra, og hvortil flytning.Surnames and Searching:Efternavne i dansk slægtsforskning kan være temmelig forvirrende. Patronyme efternavne, efternavne konstrueret af faderens fornavn med tillægget "sen" eller "datter", blev lovmæssigt afskaffet i 1826, hvor myndighederne ønskede at folk skulle tage efternavnet i stedet for. Imidlertid tog det adskillige årtier før de patronyme efternavne stoppede helt; faktisk benyttede de fleste almindelige mennesker patronyme efternavne helt op til midt 1800 tallet. Af den grund er det umuligt for en forsker at vide hvilket efternavn i person var registreret med i data fra 1826 til omkring 1870. Derfor har MyHeritage tilføjet det således, at personer i denne periode er angivet med begge efternavne. Uanset hvilket efternavn du søger dine forfædre under, vil denne forøgelse sikre de bedste matcher selvom søgeresultatet umiddelbart kan se forkert ud. - Collection - 10455 - Peder Nielsen<br>Record type: Ægteskab<br>Køn: Mand<br>Alder: 22<br>Fødsel/Dåb: Cirka 1846 -  Koed, Randers <br>Ægtefælles fødsel: Cirka 1846 - Bjódstrup<br>Ægteskab: 11. sep. 1868 - Bregnet, Randers, Denmark<br>Ægtefælle: Ane Marie Jórgensen<br>Ægtefælles alder: 22<br>Bog: Land:RandersMængde data:1868-1878Side:244-245 Sogn:BregnetBog:6Record type:Ægteskab
  - 1880 Danmark Folketælling - MyHeritage
  For hver husstand blev alle, der havde fast bopæl på stedet på folketællingsdagen, noteret på en hovedliste (Hoved Liste). Personer, der havde midlertidigt ophold, eller som var midlertidigt fraværende fra deres normale bopæl på folketællingsdagen, blev noteret på en tillægsliste (Tillægsliste). Skemaet "Tillægsliste A" blev brugt for personer, hvis ophold var midlertidigt, mens skemaet "Tillægsliste B" blev brugt for personer, der var midlertidigt fraværende. OBS! Hvis der er en tillægsliste for et sted, følger den umiddelbart efter hovedlistens sider. Husk at klikke gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste, og tjek, om nogen af den husstand, der interesserer dig, var fraværende på folketællingsdagen. Ved personer på tillægslisterne noterede man enten deres egentlige opholdssted eller deres midlertidige opholdssted. Ved købstæder (købstæder) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). Landdistrikter er opdelt efter amt (amt), herred (herred) og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen opdelt efter kommune og dernæst gade (gade). Som bruger skal man også være opmærksom på, at lokale grænser i Danmark har ændret sig megeet siden folketællingen blev afholdt i 1880. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af (kommune) fra 1.098 til 275, og i 2007 faldt antallet til 98. Denne samling præsenteres i overensstemmelse med de områdeinddelinger, der var gældende, da folketællingen blev afholdt. Forskningstip: Folk havde ofte flere fornavne. I folketællingen kan man dog finde personer, der kun er anført med et af deres fornavne — normalt deres kaldenavn — eller endda med et kælenavn/tilnavn. Hvis det i første omgang er umuligt at finde en person under et bestemt fornavn, så prøv at lede efter personen under et evt. andet fornavn eller under dem begge/alle på én gang. Denne samling stilles til rådighed i samarbejde med (Rigsarkivet). - Collection - 10189 - Peder Nielsen<br>Køn: Mand<br>Fødsel: Cirka 1847<br>Bopæl: 1. feb. 1880 - Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark<br>Alder: 33<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10189/1880-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=559412-&groupId=578b36bc418f2a691418bd1fc71203e6&action=showRecord&recordTitle=Ane+Marie+J%C3%B8rgensen">Ane Marie Jørgensen</a>; 32; <br>Laborer; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10189/1880-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=559411-&groupId=578b36bc418f2a691418bd1fc71203e6&action=showRecord&recordTitle=Peder+Nielsen">Peder Nielsen</a>; 33; <br>Child; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10189/1880-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=559413-&groupId=578b36bc418f2a691418bd1fc71203e6&action=showRecord&recordTitle=Ane+Kirstine+Nielsine+Nielsen">Ane Kirstine Nielsine Nielsen</a>; 10;
  - 1890 Danmark Folketælling - MyHeritage
  Hver person i en husstand, som havde fast bopæl på folketællingsdagen blev talt efter en hovedliste (Hoved Liste). Personer, som var på besøg, eller som ikke var hjemme på folketællingsdagen blev optalt på en tillægsliste. "Tillægsliste A" til besøgende/residerende, og "Tillægsliste B" til folk som ikke var hjemme. Tillægslisten for en lokalitet vises lige efter hovedlisterne. Klik gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste og se, om der er nogen fra din husholdning som ikke var hjemme på dagen. For personer på tillægslisten blev der forespurgt om deres nuværende bopæl eller, hvorfor de var til stede. For købstæder er folketællingen talt efter amt, købstad og gade). Landområder er organiseret efter amt, herred og sogn. For kommunerne København og Frederiksberg r folketællingen talt efter kommune, derefter gade. Brugeren skal være opmærksom på, at sognegrænserne har ændret sig siden 1890, hvor folketællingen fandt sted. Mellem 1970 og 1974 var antallet af kommuner (kommune) reduceret fra 1098 til 275, og reduceret yderligere til 98 i 2007. Denne samling af stednavne er optalt efter de gamle optegnelser. Research tips: Personer havde ofte flere fornavne. Dog kan du i folketællingen kun se et af disse fornavne - for det meste det navn, som man blev tiltalt med - eller måske deres kælenavne. Hvis man ikke kan finde en person ved sit fornavn, så prøv et af de andre fornavne eller alle fornavne. Denne samling er lavet i samarbejde med Rigsarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10188 - Peder Nielsen<br>Køn: Mand<br>Fødselsdag: Cirka 1847<br>Bopæl: 1. feb. 1890 - Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark<br>Alder: 43<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Ane Marie Jorgensen<br>Børn: Mette Kirstine Petrine Nielsen, Mette Marie Nielsen, Jorgine Rasmine Nielsen, Karoline Nielsen, Anton Imanuel Nielsen, Georg Nielsen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821928-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Peder+Nielsen">Peder Nielsen</a>; 43; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821929-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Ane+Marie+Jorgensen">Ane Marie Jorgensen</a>; 42; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821930-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Mette+Kirstine+Petrine+Nielsen">Mette Kirstine Petrine Nielsen</a>; 15; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821931-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Mette+Marie+Nielsen">Mette Marie Nielsen</a>; 13; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821932-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Jorgine+Rasmine+Nielsen">Jorgine Rasmine Nielsen</a>; 10; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821933-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Karoline+Nielsen">Karoline Nielsen</a>; 8; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821934-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Anton+Imanuel+Nielsen">Anton Imanuel Nielsen</a>; 1; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1821935-&groupId=695d94ca41847f6fdb49f45fe1a37b74&action=showRecord&recordTitle=Georg+Nielsen">Georg Nielsen</a>; ;
  - Danmark, barnedåb, 1618-1923 - MyHeritage - Collection - 30232 - Peder Nielsen<br>Køn: Mand<br>Fødsel: 14. dec. 1846<br>Dåb: 4. feb. 1847 - Koed, Randers, Denmark<br>Far: Niels Kahre<br>Mor: Mette Kirstine Nielsdr<br>Indekserings Projekt (Batch) Nummer: C20605-3<br>Systemets Oprindelse: Denmark-ODM<br>GS Filmnummer: 51106
  - 1901 Danmark folketælling - MyHeritage
  Hver person i en husstand på folketællingsdagen, hvad enten det var familie, gæster eller ansatte, blev optalt på Hovedlisten. Personer, som var fraværende fra deres sædvanlige bopæl på folketællingsdagen, blev også optalt på Tillægsliste på den lokalitet, hvor de sædvanligvis boede.Bemærk: Hvis Tillægslisten findes, står den umiddelbart efter Hovedlistens sider. Sørg for at klikke frem gennem billederne for at se, om der er en Tillægsliste-side og undersøg, om der var nogen fra din familie, som var fraværende på folketællingsdagen. Der var krav om oplysninger om personers midlertidige ophold, hvis de var oplistet på Tillægslisten. Ved købstæder (købstad) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). I landdistrikter er folketællingen opdelt efter amt (amt), herred (herred), og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen talt efter kommune, derefter gade (gade). Brugeren skal også være opmærksom på, at de geopolitiske grænser i Danmark er blevet ændret betydeligt siden folketællingen i 1901 blev foretaget. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af kommuner kommune fra 1.098 til 275 og derefter ned til 98 i 2007. Denne samling repræsenterer lokaliteterne i retskredsene som de var på folketællingstidspunktet.Tip: Personer havde ofte flere fornavne. I folketællingerne kan du finde personer, som er registreret med kun ét af deres fornavne - normalt det, som personen oftest blev kaldt - eller endda med deres kaldenavn. Hvis en person ikke kan findes under et bestemt fornavn, kan man forsøge at finde vedkommende under et andet fornavn eller den alle.Denne samling er stillet til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10187 - Peder Nielsen<br>Køn: Mand<br>Fødselsdag: 14. dec. 1846<br>Bopæl: 1. feb. 1901 - Thorsager, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark<br>Alder: 54<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Hustru: Ane Marie Jorgensen<br>Søn: Anton Emanuel Nielsen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=2277252-&groupId=0e77fa80e998128ab2cd64c62ad934f3&action=showRecord&recordTitle=Peder+Nielsen">Peder Nielsen</a>; 54; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=2277253-&groupId=0e77fa80e998128ab2cd64c62ad934f3&action=showRecord&recordTitle=Ane+Marie+Jorgensen">Ane Marie Jorgensen</a>; 53; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=2277256-&groupId=0e77fa80e998128ab2cd64c62ad934f3&action=showRecord&recordTitle=Anton+Emanuel+Nielsen">Anton Emanuel Nielsen</a>; 12; <br>; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=2277254-&groupId=0e77fa80e998128ab2cd64c62ad934f3&action=showRecord&recordTitle=Mette+Kirsten+Petrine+Nielsen">Mette Kirsten Petrine Nielsen</a>; 26; <br>; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10187/1901-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=2277255-&groupId=0e77fa80e998128ab2cd64c62ad934f3&action=showRecord&recordTitle=Karoline+Nielsen">Karoline Nielsen</a>; 19;

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Niels Kahre  Mette Kirstine Nielsdatter
|||
Peder Nielsen 1846-