• Born 21 September 1855 - Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, Denmark
 • Deceased 19 May 1946 - Skarrild, Skarrild Overby, Danmark,aged 90 years old

 Spouses and children

(display)

 Events


 Sources

 • Individual:
  - 1901 Danmark folketælling - MyHeritage
  Hver person i en husstand på folketællingsdagen, hvad enten det var familie, gæster eller ansatte, blev optalt på Hovedlisten. Personer, som var fraværende fra deres sædvanlige bopæl på folketællingsdagen, blev også optalt på Tillægsliste på den lokalitet, hvor de sædvanligvis boede.Bemærk: Hvis Tillægslisten findes, står den umiddelbart efter Hovedlistens sider. Sørg for at klikke frem gennem billederne for at se, om der er en Tillægsliste-side og undersøg, om der var nogen fra din familie, som var fraværende på folketællingsdagen. Der var krav om oplysninger om personers midlertidige ophold, hvis de var oplistet på Tillægslisten. Ved købstæder (købstad) er folketællingen opdelt efter amt (amt), købstad (købstad) og gade (gade). I landdistrikter er folketællingen opdelt efter amt (amt), herred (herred), og sogn (sogn). For kommunerne (kommune) København og Frederiksberg er folketællingen talt efter kommune, derefter gade (gade). Brugeren skal også være opmærksom på, at de geopolitiske grænser i Danmark er blevet ændret betydeligt siden folketællingen i 1901 blev foretaget. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af kommuner kommune fra 1.098 til 275 og derefter ned til 98 i 2007. Denne samling repræsenterer lokaliteterne i retskredsene som de var på folketællingstidspunktet.Tip: Personer havde ofte flere fornavne. I folketællingerne kan du finde personer, som er registreret med kun ét af deres fornavne - normalt det, som personen oftest blev kaldt - eller endda med deres kaldenavn. Hvis en person ikke kan findes under et bestemt fornavn, kan man forsøge at finde vedkommende under et andet fornavn eller den alle.Denne samling er stillet til rådighed i samarbejde med Rigsarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10187 - Ane Marie RasmussenKøn: KvindeFødselsdag: 21. sep. 1855Bopæl: 1. feb. 1901 - Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, DenmarkAlder: 45Ægteskabelig stilling: GiftBryllupsår: 1874Ægtemand: Ole PedersenBørn: Jeny Margrethe Jensen, Maren Pedersen, Peder Sorensen Pedersen, Peder Knudsen Pedersen, Silius Marinus Pedersen, Marius PedersenHusstandRelation til overhovedet; Navn; AlderOverhoved; Ole Pedersen; 48Hustru; Ane Marie Rasmüssen; 45Søn; Jeny Margrethe Jensen; 14Søn; Maren Pedersen; 12Datter; Peder Sorensen Pedersen; 10Datter; Peder Knudsen Pedersen; 8Datter; Silius Marinus Pedersen; 6Datter; Marius Pedersen; 3
  - Danmarks kirkebøger, 1813-1919 - MyHeritage
  Den lutheranske kirke i Danmark begyndte at registrere livsbegivenheder i 1645 som følge af et kongeligt dekret, hvor gejstligheden på Sjælland blev pålagt at registrere dåb, ægteskaber og begravelser. Samme dekret blev gældende i 1646 for resten af kongeriget. Visse præster have allerede registreret data tidligere. Første sogn var byen Nakskov i 1572.Efter begivenhederne omkring reformationen, anerkendte kronen, med nogle få undtagelser, kun den evangelske lutheranske kirke. Den reformerede kirke blev anerkendt i 1747 og den jødiske menighed blev anerkendt i 1814. I 1849 anerkendte den danske grundlov yderligere kristne trosretninger, men man stillede krav om at alle retninger indberettede alle fødsler og dødsfald i forsamlingen, til præsten i det lokale lutheranske sogn.I 1814 blev registrenes form standardiseret som en hjælp til de lutheranske gejstlige i indsamlingen af registreringer. Denne samling indeholder disse standardiserede registreringer fra 1814 til 1920. Yderligere tilføjelser til samlingen er under forberedelse, og vil indeholde de ikke-standardiserede registreringer fra de tidligste registreringer til slutningen af 1813.I starten var praksis omkring krav til registrering begrænset til dåb, ægteskaber og begravelser. Konfirmationer blev registreret fra 1736. Tidligt i 1800 tallet ramte en alvorlig koppeepedemi Danmark, og resulterede i en lov om vaccination fra 4. marts 1810. Præster der ofte udførte vaccinationerne, registrerede disse i deres sogneregistre. Omkring 1812 begyndte visse sogne at registrere til- og fraflytninger i sognet.Andre typer ikke-standardiserede kirkeregistreringer, eksempelvis altergang, syndsforladelser, blev generelt set ikke registreret efter overgangen til den standardiserede formular, så disse informationer er ikke medtaget i denne omgang.En kort gennemgang af hver registreringstype er angivet nedenfor:Birth (Fødte) or Baptisms (Døbte) - Børn blev normalt døbt indenfor nogle få dage fra fødslen. Fødsels- og dåbsregistreringer indeholder normalt barnets og forældrenes navne, legitimitet, dato samt navne på vidner og gudforældre. Enkelte gange registreres barnets fødselsdato, faderens beskæftigelse samt familiens bopæl. I de fortrykte registre er drenge og piger normalt registreret hver for sig.Marriages (Copulerde or Viede) - Ægteskabsregistreringerne indeholder bryllupsdato sammen med navne på brud og brudgom og deres bopæle. Efter 1814 er det almindeligt at de indeholder supplerende information om brud og gom, som f.eks. alder, beskæftigelse, fædrenes navne og indimellem fødesteder. Endelig kan disse registreringer indikere hvorvidt de var singler eller enker/enkemænd samt angive navne på vidner som ofte, men ikke altid er andre familiemedlemmer.Death (Døde) or Burials (Begravede) - Begravelser skete normalt indenfor nogle få dage efter dødsfaldet. Begravelser i Danmark blev registreret i det sogn, hvor begravelsen fandt sted. Registrene indeholder afdødes navn, døds- eller begravelsesdato, begravelsessted samt afdødes alder. Efter 1814 kan informationerne også indeholde hvor afdøde boede, dødsårsag samt navn på overlevende ægtefælle eller nærmeste slægtning. Nogle gange angives afdødes fødselsdato og fødselssted samt forældrenes navne. Registreringer efter 1814 blev udformet separat for mænd og kvinder.Confirmations (Konfirmerede or Confirmerede) – I 1736 krævede kirken at unge mennesker blev undervist i den lutheranske katekismus samt bestå en simpel prøve hos præsten før den første altergang - normalt omkring 14 års alderen. Konfirmationsregistreringerne indeholder personens navn, bopæl og ofte også alder. Efter 1814 opgøres listerne separat for mænd og kvinder og indeholder også forældrenes navne og lejlighedsvis sted og dato for fødsel eller dåb.Vaccinations (Vaccinerede) – Kravet om vaccination startede i 1810, hvor alle skulle have en koppevaccination, medmindre personen allerede havde haft kopper. Vaccinationerne skete normalt på mindre børn. Registreringerne nævner normalt personens navn, dato for vaccinationen, alder og fødselsdato samt faderens navn. En persons vaccinationsdato kunne også blive registreret i deres konfirmationsregistrering, og hvis de flyttede fra sognet kunne det være nævnt i deres afgangs- og tilgangslister.Moving In (Tilgangsliste) and Moving Out (Afgangsliste) Records – Startede i 1812 og lister personers flytning fra og til et sogn. Registreringerne kan indeholde navn, alder og fødselsdato, beskæftigelse, opholdssted, vaccinationsdato, flyttedato samt hvorfra, og hvortil flytning.Surnames and Searching:Efternavne i dansk slægtsforskning kan være temmelig forvirrende. Patronyme efternavne, efternavne konstrueret af faderens fornavn med tillægget "sen" eller "datter", blev lovmæssigt afskaffet i 1826, hvor myndighederne ønskede at folk skulle tage efternavnet i stedet for. Imidlertid tog det adskillige årtier før de patronyme efternavne stoppede helt; faktisk benyttede de fleste almindelige mennesker patronyme efternavne helt op til midt 1800 tallet. Af den grund er det umuligt for en forsker at vide hvilket efternavn i person var registreret med i data fra 1826 til omkring 1870. Derfor har MyHeritage tilføjet det således, at personer i denne periode er angivet med begge efternavne. Uanset hvilket efternavn du søger dine forfædre under, vil denne forøgelse sikre de bedste matcher selvom søgeresultatet umiddelbart kan se forkert ud. - Collection - 10455 - Ane Marie RasmussenRecord type: ÆgteskabKøn: MandAlder: 35Fødsel/Dåb: Cirka 1855 -  Pinvig Ægtefælles fødsel: Cirka 1855 - PinvigÆgteskab: 15. nov. 1887 - Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, DenmarkÆgtefælle: Ane Marie RasmussenÆgtefælles alder: 32Bog: Land:RingkøbingMængde data:1867-1888Side:235 Sogn:SkarrildBog:1Record type:Ægteskab
  - 1916 Danmark folketælling - MyHeritage
  På tidspunktet for folketællingen er enhver person i en husstand, både familie, besøgende og ansatte, blevet optegnet på hovedlisten. Personer, som var midlertidigt væk fra deres hjem på dagen for folketællingen, blev også optegnet på tillægslisten for den lokalitet, hvor de normalt boede. Bemærk: Hvis der findes en tillægsliste, vil den være placeret lige efter siderne med hovedlisten. Vær omhyggelig med at klikke fremad gennem billederne for at se, om der er en tillægsliste, og find ud af, om der fra den pågældende husstand var nogen, som var væk på dagen for folketællingen. For personer optegnet på tillægslisten blev der spurgt om deres midlertidige opholdssteder.For købstæder er folketællingen opstillet efter amt, by og gade. For landdistrikter er folketællingen opstillet efter amt, herred og sogn. For Københavns og Frederiksberg kommuner er folketællingen opstillet efter kommune og gade. Brugeren bør også bemærke, at kommunegrænser m.m. i Danmark er ændret markant siden folketællingen i 1916. Mellem 1970 og 1974 faldt antallet af selvstyrende kommuner fra 1.098 til 275 og derefter til 98 i 2007. Materialet her viser lokaliteterne i myndighedsområderne, som de var på tidspunktet for folketællingen.Forskningstip: Personer havde ofte flere fornavne, men i folketællingen kan det være, at personer kun findes optegnet med et af deres fornavne – sædvanligvis det, som oftest anvendtes for personen – og de kan endda være optegnet med deres øgenavn. Hvis en person ikke kan findes under et givent navn, så prøv at søge personen efter et af vedkommendes andre fornavne, eller prøv alle fornavne samtidig.Dette materiale er stillet til rådighed i et samarbejde med Rigsarkivet. - Collection - 10196 - Anna Maria Pedersen<br>Køn: Kvinde<br>Fødselsdag: 27. sep. 1855<br>Bopæl: 1. feb. 1916 - Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, Denmark<br>Alder: 60<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Ægtemand: Ole Pedersen<br>Børn: Peder Sorensen Pedersen, Silius Marenus Pedersen, Marius Pedersen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10196/1916-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1664966-&groupId=2f6a88cd9766a9de191cea197c7b3f94&action=showRecord&recordTitle=Ole+Pedersen">Ole Pedersen</a>; 63; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10196/1916-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1664967-&groupId=2f6a88cd9766a9de191cea197c7b3f94&action=showRecord&recordTitle=Anna+Maria+Pedersen">Anna Maria Pedersen</a>; 60; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10196/1916-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1664968-&groupId=2f6a88cd9766a9de191cea197c7b3f94&action=showRecord&recordTitle=Peder+Sorensen+Pedersen">Peder Sorensen Pedersen</a>; 25; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10196/1916-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1664969-&groupId=2f6a88cd9766a9de191cea197c7b3f94&action=showRecord&recordTitle=Silius+Marenus+Pedersen">Silius Marenus Pedersen</a>; 21; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10196/1916-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1664970-&groupId=2f6a88cd9766a9de191cea197c7b3f94&action=showRecord&recordTitle=Marius+Pedersen">Marius Pedersen</a>; 18;
  - Danmarks folketælling 1930 - MyHeritage
  Hovedparten af folketællingen er organiseret i kommunen (kommune) og dernæst ved sogn i landområderne eller pr. gade i de større storbyområder i landet, og derefter af husstanden. Hver fortegnelse kan indeholde oplysninger om vielses- og familienavne, adresse, køn, fødselsdato, fødselssted, statsborgerskab, civilstand, status i familien, erhverv, vielsesåret, og yderligere information om antallet af levende og afdøde children.Hovedparten af ​​folketællingens tælling blev noteret af forskellige husejere, hvilket førte til en vis variantion i, hvordan oplysningerne blev registreret fra formular til formular, især i boligfeltet. Den omstændighed, at de enkelte husejere noterede oplysningerne giver dog også troværdighed til rigtigheden af ​​oplysninger, der blev indsamlet om hver indspillet person.Brugeren bør også bemærke, at de geopolitiske grænser i Danmark har ændret sig væsentligt, siden 1930 folketællingen blev foretaget. Mellem 1970 og 1974 er antallet af kommunale styrende regioner ( kommune ) faldet fra 1.098 til 275, og derefter ned til 98 i 2007. Hvor det er muligt, så er 1930 kommunen knyttet til det nuværende amt for at hjælpe med at lede efter dine enkeltvis. - Collection - 10181 - <p>Anne Marie Pedersen<br />Køn: Kvinde<br />Fødsel: 27. sep. 1855<br />Bopæl: 5. nov. 1930 - Skarrild, Ringkøbing, Denmark<br />Alder: 75<br />Ægteskabelig stilling: Enkemand<br />Husstand<br />Relation til overhovedet; Navn; Fødsel; Foreslået alternativ<br />Overhoved; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680646-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Laurine+Kristensen">Laürine Kristensen</a>; 10. sep. 1878; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680647-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Kristen+P+Kristensen">Kristen P Kristensen</a>; 8. maj 1906; <br />Søn; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680648-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Karsten+Kristensen">Karsten Kristensen</a>; 7. okt. 1917; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680649-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Kirstine+Kristensen">Kirstine Kristensen</a>; 22. mar. 1914; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680650-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Peder+S%C3%B8rensen+Pedersen">Peder Sørensen Pedersen</a>; 3. okt. 1890; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680651-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Anne+Marie+Pedersen">Anne Marie Pedersen</a>; 27. sep. 1855; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680652-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Marie+Enevoldsen">Marie Enevoldsen</a>; 5. nov. 1900; <br />Søn; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680653-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Ellen+Madsen">Ellen Madsen</a>; 6. feb. 1927; <br />; <a href="1930-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=3680654-&groupId=c914bd34f5f2fea4f3e22a682d553f4e&action=showRecord&recordTitle=Harry+Ostersen">Harry Ostersen</a>; 22. okt. 1914;</p>
  - 1890 Danmark Folketælling - MyHeritage
  Hver person i en husstand, som havde fast bopæl på folketællingsdagen blev talt efter en hovedliste (Hoved Liste). Personer, som var på besøg, eller som ikke var hjemme på folketællingsdagen blev optalt på en tillægsliste. "Tillægsliste A" til besøgende/residerende, og "Tillægsliste B" til folk som ikke var hjemme. Tillægslisten for en lokalitet vises lige efter hovedlisterne. Klik gennem siderne for at se, om der er en tillægsliste og se, om der er nogen fra din husholdning som ikke var hjemme på dagen. For personer på tillægslisten blev der forespurgt om deres nuværende bopæl eller, hvorfor de var til stede. For købstæder er folketællingen talt efter amt, købstad og gade). Landområder er organiseret efter amt, herred og sogn. For kommunerne København og Frederiksberg r folketællingen talt efter kommune, derefter gade. Brugeren skal være opmærksom på, at sognegrænserne har ændret sig siden 1890, hvor folketællingen fandt sted. Mellem 1970 og 1974 var antallet af kommuner (kommune) reduceret fra 1098 til 275, og reduceret yderligere til 98 i 2007. Denne samling af stednavne er optalt efter de gamle optegnelser. Research tips: Personer havde ofte flere fornavne. Dog kan du i folketællingen kun se et af disse fornavne - for det meste det navn, som man blev tiltalt med - eller måske deres kælenavne. Hvis man ikke kan finde en person ved sit fornavn, så prøv et af de andre fornavne eller alle fornavne. Denne samling er lavet i samarbejde med Rigsarkivet (Rigsarkivet). - Collection - 10188 - Ane Marie Rasmussen<br>Køn: Kvinde<br>Fødselsdag: Cirka 1856<br>Bopæl: 1. feb. 1890 - Skarrild, Hammerum, Ringkøbing, Denmark<br>Alder: 34<br>Ægteskabelig stilling: Gift<br>Ægtemand: Ole Pedersen<br>Børn: Rasmus N Jensen, Ole Kirstine Jensen, Jenny Charlotte Jensen, Maren Pethree Pedersen<br><a id='household'></a>Husstand<br>Relation til overhovedet; Navn; Alder; Foreslået alternativ<br>Overhoved; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871487-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Ole+Pedersen">Ole Pedersen</a>; 37; <br>Hustru; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871488-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Ane+Marie+Rasmussen">Ane Marie Rasmussen</a>; 34; <br>Søn; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871489-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Rasmus+N+Jensen">Rasmus N Jensen</a>; 13; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871490-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Ole+Kirstine+Jensen">Ole Kirstine Jensen</a>; 8; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871491-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Jenny+Charlotte+Jensen">Jenny Charlotte Jensen</a>; 4; <br>Datter; <a href="https://www.myheritage.dk/research/collection-10188/1890-danmark-folketaelling?s=150237651&itemId=1871492-&groupId=f69a528d7ae16b1535be5c0a70b3395a&action=showRecord&recordTitle=Maren+Pethree+Pedersen">Maren Pethree Pedersen</a>; 1;

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview