• Born 5 April 1853 - (K) Bräkne-Hoby fg, Hejan
  • Baptized 8 April 1853 - (K) Bräkne-Hoby fg
  • Deceased 24 December 1942 - (K) Backaryd fg,aged 89 years old

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Enligt Otto Danielssons minnesanteckningar skriver han: "Min far Jöns Julius Danielsson var född 1853. Han begagnade förnamnet Julius som givetvis förvrängdes till "Julle". Han gifte sig med min mor Ida Thorn från Svenstorp i Bräkne Hoby. Hon var dotter till lantbrukaren och skräddaren Gustaf Thorn och hans maka Karin. Far fick när han gifte sig två gårdar i Klämmens by. Giftemålet ägde rum 1890. Jag minns att en bjälke eller stolpe i ladugården har årtalet 1888 instämplat. Far byggde såväl boningshus som ladugård på den större av de två gårdarna. Boningshuset brann ned i april 1908. Detta var tydligen ett olycksår i släkten. Det var året då Linneryds sparbank kraschade och naturligtvis var far liksom sina bröder i borgen på lån som hastigt förföll till inbetalning då banken gich i konkurs. Far och mor måste sälja den mindre gården för att delvis kunna täcka lånen. Dessutom måste de ta hypotek på den återstående gården och mor fick låna ett belopp av sin syster Karolina Thorn som i Danmark ingått äktenskap med en trädgårdsmästare Gustaf Faurschou i Köpenhamn. Min mor och hennes syster hade fått ärva något mindre belopp efter häradshövingen Thorn - en farbror - i Bräkne Hoby. Någon välsignelse blev det ej av dessa arv. Mors del och likaså moster Karolinas gick åt att klara lånen i Linneryds sparbank. Morbror Frans ugust Thorns arv gick åt när hans ekonomi blev lidande - troligen som en följd av kraschen i sparbanken. Morbror Frans var gift med fars syster Kerstin och det var troligt att syskonen och svågrarna skrivit på borgen åt varandra. Morbror Otto som emigrerade till Chicago i USA hade just varit på postkontoret och hämtat sitt arv då han utanför postkontoret blev nedslagen av en rånare som tog hela arvet och försvann - Ja, så var hela arvssumman borta.

 Sources

  • Birth, baptism: Leif Petersson - DISBYT -
  • Spouse: Leif Petersson - DISBYT
  • Death: Curt Danielsson -

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview