Infobericht aan bezoekers

close

"Laput um ocus"


Leendert HOEJENBOS
Leendert HOEJENBOS
 • Geboren   23 oktober 1875 - Utrecht
 • Overleden   10 september 1941 - 's-Gravenhage,leeftijd bij overlijden: 65 jaar oud
 • Directeur maatschappelikk hulpbetoon. Gemeenteraadslid 's-Gravenhage. Werkzaam bij de levensverzekringsmaatschappij Útrecht
13 media's beschikbaar 13 media's beschikbaar

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

Directeur maatschappelijk hulpbetoon. Gemeenteraadslid 's-Gravenhage. Werkzaam bij de levensverzekringsmaatschappij Útrecht'. Wordt meerdere malen genoemd in BWSA= Biografisch woordenboek v/d soc. Arbeidersbeweging in NL. Ook is duidelijk zijn contacten met DREES, HELSDINGEN, TROELSTRA en HARMS.

 • *******************************************************************************************************************************************
  Schrijven over 1e WO: http://www.wereldoorlog1418.nl/nederlandse-gemeenten/index.html#015A

  Schrijven over SDAP Den Haag met Drees c.s.: http://www.onvoltooidverleden.nl/fileadmin/redactie/Buschman/gemeente.pdf

  Bron: http://www.scheveningen-centrum.nl/yabbse/index.php?topic=1966.30

  Betreft: Boefje (ambt. dhr.P. Boef) ihkv Scheveningen, vissers, maatschappelijk hulpetoon etc.
  Namens de Commissie van uitgetrokken zeevisschers geschiedde dit bij monde van den voorzitter mr. M. de Mos; namens de Permanente Commissie uit de Reederij en tevens namens de diaconie der Ned. Herv. Gemeente door den heer J.J. de Niet; namens de Ger. Gemeente door den heer D. Jol, namens den Centralen Bond van Fabrieks en Transportarbeiders door den heer Van Duuren, namens het Scheveningsche publiek door den heer Scheltema, daarbij tevens aanbiedend een prachtige schemerlamp; door den heer L. Hoejenbos, als directeur van het Maatschappelijk Hulpbetoon, namens B. en W.; door de heeren De Wit als chef van het Armbestuur en Veldhoen namens de collega's, terwijl eenige gezamenlijke corporaties den heer Boef een enveloppe met inhoud overhandigden. Zeer onder de indruk van zooveel bewijzen van sympathie, dankte dhr. Boef allen recht hartelijk.
  • *****************************************************************************************************************************************
   Bon :http://www.dbnl.org/tekst/troe002gede04_01/troe002gede04_01_0006.php

   Pieter Jelles TROELSTRA, Gedenkschriften, Deel IV

   (................Na het vertrek der Rotterdammers berichtte onze Haagsche partijgenoot Hoeyenbos mij, dat hij op verzoek een bijeenkomst had bijgewoond van hooge militairen, waaronder een gewezen militair minister en een generaal, die de Boxeropstand had helpen dempen. Ook in dat officieuze komitee heerschte de revolutiestemming; dat er hier een revolutionaire beweging plaats zou vinden, stond voor de heeren vast en zij riepen de medewerking van Hoeyenbos en van onze beweging in om de voortzetting van de gewone diensten, gas, elektriciteit enz. en de verzorging van de ziekenhuizen te waarborgen. Van het organiseeren van kontrarevolutionair verzet was geen sprake. Ook Hoeyenbos gaf het juiste antwoord, n.l. dat hij zonder overleg met zijnorganisatie niets kon toezeggen en hij stelde mij van het gebeurde op de hoogte.

   In de loop van de middag bereidde ik de beslissende avondbijeenkomst voor door een program op te stellen, dat, in overeenstemming met de besprekingen van dien ochtend, een uitgesproken revolutionair karakter droeg..................)
   • ***************************************************************************************************************************************
    Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
    Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
    Algemeen Toegangnr: 123
    Inventarisnr: 02728
    Gemeente: Deventer
    Soort akte: Huwelijksakte
    Aktenummer: 133
    Datum: 04-10-1899
    Bruidegom Leendert Hoejenbos
    Leeftijd: 23
    Geboorteplaats: Utrecht
    Bruid Henrietta van de Steeg
    Leeftijd: 27
    Geboorteplaats: Rheden
    Vader bruidegom Hendrik Jan Willem Hoejenbos
    Moeder bruidegom Elizabeth Geertruijda Wildschut
    Vader bruid Peter van de Steeg
    Moeder bruid Antonia Reinders
    Nadere informatie beroep Bg.: kantoorbediende; beroep vader Bg.: kassier; echtscheiding Deventer 02 02 1917
    • ***************************************************************************************************************************************
     Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
     Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
     Algemeen Toegangnr: 123
     Inventarisnr: 02737
     Gemeente: Deventer
     Soort akte: Scheidingsakte
     Aktenummer: 21
     Datum: 02-02-1917
     Bruidegom Leendert Hoejenbos
     Bruid Henrietta van de Steeg
     Vader bruidegom
     Moeder bruidegom
     Vader bruid
     Moeder bruid
     Nadere informatie echtscheiding vonnis rechtbank 's Gravenhage; 30 11 1916; gehuwd te Deventer 04 10 1899
     • **************************************************************************************************************************************
      Begeleidend docent:
      Prof. Dr. E. A. Kuitert
      Tweede lezer:
      Drs. A. Lubbers

      Student Boekwetenschap
      en Handschriftekunde:
      Jente Snellen
      Studentnummer:
      10090959

      Datum:
      13-10-2011

      EEN ONDERZOEK NAAR DE VORM EN INHOUD VAN
      FASCISTISCH WEEKBLAD DE BEZEM (1927 - 1934)

      ‘Door toevallige en bijzondere omstandigheden komt er wel eens iets achtenswaardigs in de
      kranten. Wij signaleeren een dezer zeldzame gevallen [..].'215

      Naast kranten en dagbladen ontkomt ook de radio-omroep niet aan de spot van de Bezemers.
      In het artikel Nederlandse omroep-problemen wordt de sociaaldemocratische VARA als
      voorbeeld neergezet van een slechte omroep.216
      Ook Hein Boezeroen noemt in zijn columns namen. In de columns uit nummer zeven
      t/m vijftien en twintig gaat hij tekeer tegen Drees en Hoejenbos, twee SDAP'ers.217 In
      nummer elf legt Hein Boezeroen zelfs uit waarom hij altijd tekeer gaat tegen Drees en
      Hoejenbos:

      ‘Dat de S.D.A.P. in de personen Drees en Hoejenbos is belichaamd, dat de politieke
      onwaarachtigheid en dito karakterloosheid, zoomede de op verstoring der Nationale eenheid
      ingestelde actie, mitsgaders de in wezen arbeiders vijandige gezindheid, die de kenmerken
      zijn, zoowel van de S.D.A.P. en het als bijwagen daaraan gekoppelde N.V.V. een getrouwe
      afspiegeling vinden in de faites et gestes der soc. dem. Hoejenbos en Drees, is toch
      waarachtig niet mijn schuld!'218
      • ********************************************************************
       Bron: http://militieregisters.nl/zoek#?focus%3Dp06%26p06%3DHoejenbos
       Komt voor in het Militieregister (Utrecht).
       • *******************************************************************
        Bron: http://www.parlement.com/id/vg09lmjzcezy/l_hoejenbos

        Dhr. L. Hoejenbos - Hoofdinhoud

        geboorteplaats en -datum Utrecht, 23 oktober 1875

        levensbeschouwing (later) geen godsdienst
        partij/stromingpartij(en) S.D.A.P. (sociaal-democratische arbeiderspartij)
        -
        kantoorbediende bij de levensverzekerings maatschappij "Utrecht", van 1895 tot 1903
        -
        adjunct-directeur centrale arbeiders verzekerings- en depositokas, vanaf 1904
        -
        lid Gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1907 tot 1919
        -
        directeur burgerlijk armbestuur, vanaf 1921 de dienst voor maatschappelijk hulpbetoon van de gemeente 's-Gravenhage, vanaf 15 april 1919
        -
        lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 7 december 1920 tot 1935
        partijpolitieke functies

        overzicht
        -
        lid+bestuur sociaal-democratische arbeiderspartij, omstreeks 1914
        opleiding

        voortgezet onderwijs
        -
        hogere burgerschool
        wetenswaardigheden

        pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
        niet adel-patriciaat

        woonplaats
        's-Gravenhage
        familie/gezin

        huwelijk/samenlevingsvorm
        gehuwd:, vanaf 7 januari 1918

        echtgeno(o)t(e)/partner
        mw. H./van/de Steeg Henrietta (niet adel-patriciaat)

        2e echtgeno(o)t(e)/partner
        mw. E.A.H./van Schalkwijk Elisabeth/Antonia/Hendrika (niet adel-patriciaat)
        • **************************************************************************************
         Bron: http://blog.seniorennet.be/pelikaan/archief.php?ID=596629
         Kunsthandel D. SALA & ZONEN EXPOSITIE van werken van: WIM VAN WOERKOM PORTRET - STILLEVEN - LANDSCHAP TOEGANG VRIJ VOOR BELANGSTELLENDEN 10168
         Leidsche Courant 02-11-1931
         Vele aanwezigen onder wie:
         F. van 't Sant hoofdcommissaris van Politie; L. Hoejenbos, directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon.........enz. enz.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }} 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content