Infobericht aan bezoekers

close

"Laput um ocus"

 

 Familiekroniek De familie Hoeijenbos


Getracht zal worden de door mijn vader Merardus (1919) en mijn neef Arie Boele/Ad (1939) verzamelde informatie in chronologische wijze weer te geven.Zelf ben ik in 2003 gestart het softwareprogramma Aldfaer te vullen met hun informatie en tevens met behulp van Internet dit verder uitgebouwd. Het Gedcom-bestand van Aldfaer is zowel gepubliceerd op Geneanet.com als op Genealogie Online. Op deze pagina zijn de 'stamboomknoppen' beschikbaar van de families HOEIJENBOS, moeder UIJL en schoonouders VAN KRALINGEN en BOENDER.

>STAMBOOM HOEIJENBOS IN BOEKVORM BESCHIKBAAR<Mei 2015 (A.B. Hoeienbos)Genealogie van het Geslacht Hoeijenbos/Hoejenbos/OejenbosBen je altijd al benieuwd geweest wie je betbetbetovergrootvader is? Ik ben gedurende de afgelopen 40 jaar bezig geweest met het uitzoeken van de familiestamboom van de familie Hoeijenbos/Hoejenbos/ Oejenbos. Helemaal terug naar begin 1600. De bijna duizend familieleden zijn gerangschikt in 4 grote familietakken. Ik heb dit vervolgens allemaal duidelijk uitgewerkt in een mooi boek. Naast geografische gegevens is ook het familiewapen opgenomen. Index op familienamen en voornamen geven een duidelijke toegang tot de eigen familietak. Wil je het boek bestellen? Zie BESTELLEN Als je het hele boek eerst wilt zien? Vraag een link naar de on-line versie aan ad.hoeijenbos@gmail.com L is LARGE formaat staand A4 (21 x 28 cm) 36 pagina’s harde fotokaft in kleur op fotopapier prijs € 35,15 verzendkosten € 4,95 M is MEDIUM formaat staand A5 (15 x 20 cm) 36 pagina’s harde fotokaft in kleur op fotopapier, prijs € 22,85 verzendkosten € 3,95 DIGITAAL: De digitale genealogie is gedeponeerd in stamboomnederland.nl OPENBAAR: Een exemplaar van het boek is aangeboden aan het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. BESTELLEN - Bestellen is alleen mogelijk via Ad - Let op aanbiedingen bij albelli.nl of gebruik Groupon of ING-rentepunten - Kies fotoboek()en) L en/of M - Stuur je gegevens per E-mail aan ad.hoeijenbos@gmail.com - Je krijgt per omgaande de bestel- en betaalproceduresAd Hoeijenbos Den Haag, 25 mei 2015

Van Veldhoven naar Nieuwpoort (ZH/NL)Genoemde neef Ad heeft op het KNAW/Meertens Instituut het volgende gepubliceerd: "De voorouder van de (Zuid-Hollandse) familie Hoeijenbos werd in 1643 met de naam OEJENBOS als kerklidmaat in Nieuwpoort ingeschreven. Wellicht is de naam ontleend aan het toponiem Oeienbos te Veldhoven"

Het is in het kerkregister als volgt omschreven:"Den 5 juli 1643 Jan Hendrickzoon j.m. is afkomstig uit Westerhoven in de Meijerijen van 's-Hertogenbosch".

Vervolgens huwt de j.m. (jonge man) Janneke Teunisdr die afkomstig is van het Schoonhoofsche veer per schrijven van Ammers. Mogelijk de zuster van Willem Teunissen, weduwnaar van Aertjen MEESEN (?), op 9-1-1681 te Nieuwpoort gehuwd met VAN DE GRAAF, L(e)isbeth Pieters, afkomstig uit Bleskensgraaf (Opm. Bram (1952) Mogelijk te groot leeftijdverschil). Janneke Teunisdr heeft als familienaam van ABEEL.

Verder onderzoek leert dat de familienaam Hoeijenbos ontstaan zou kunnen zijn uit een van de volgemde toponiemen:UDEN=OEDEN=OEIEN=ODIN (WODAN)

In meerdere archieven wordt in verband hiermee nog het volgende gevonden:.ODENBOSGHE (Veldhoven) (denkbaar: OUDENBOS(CH))

1340 - 1380 Wouti OEDENBOSCH zoon van Pauli OEDENBOSCH

Jan Peter OEIJENBOS (1631)

Ook blijken er percelen en een hoeve met afgeleide namen voor te komen, t.w.:Het OIJENBOS VELT (1712)Den OIJENBOS (perceel te Veldhoven, 1715)Hoeve Den OIJENBOSCH (Veldhoven, 1729)Erve van DEN OEIJEBOS (perceel te Veldhoven, 1744)

Bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/2217.htmStamboom den Uijl zegt.Jan Hendriks, geboren circa 1615, Westerhoven, trouwt: Jannigje Theunisdr 5 juli 1643 te Nieuwpoort.Aantekening: trouwt als jm. van Westerhoven, onder s'Hertogenbosch.

Jan en Jannigje kregen 7 kinderen. onder wie 2 stamhouders, t.w. Hendrick Jansz (1651) en Pieter Jansz (1657)

Historische context (op basis van hun trouwdag 5 juli 1643)

Stadhouder Prins Frederik Hendrik (Huis van Oranje) was van 1625 tot 1647 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)In het jaar 1643: Bron: WikipediaDe barometer wordt uitgevonden door Evangelista Torricelli. Deze natuurkundige formuleert ook de naar hem genoemde Wet van Torricelli.14 mei - Lodewijk XIII sterft. Anna van Oostenrijk, zijn gemalin, wordt regentes voor haar vijfjarig zoontje Lodewijk XIV. Net als haar echtgenoot laat ze zich leiden door de eerste minister, kardinaal Mazarin.De Turkse vorst en historicus Aboe'l Ghazi Bahadoer wordt khan van China.De meierij van WesterhovenWat is er al zoal van Westerhoven en de meijerijen in relatie tot de naam Oejenbos vermeld.

Bron: wikipediaDe Meierij van 's-Hertogenbosch was een van de vier delen van het Hertogdom Brabant. Nu wordt de naam gebruikt ter aanduiding van een landstreek in Noord-Brabant. De andere delen waren: Leuven, Brussel en Antwerpen. De naam is afgeleid van de meier (of baljuw) van 's-Hertogenbosch, die in naam van de hertogen van Brabant het gebied bestuurde.

Westerhoven ligt in het dal van de beken Keersop en Beekloop die net buiten het dorp stromen. Reeds in de prehistorie vonden jager-verzamelaars het gebied aantrekkelijk genoeg om zich te vestigen. Eind 2008 zijn langs de Keersop beek, tijdens de reconstructiewerkzaamheden aan de beek, restanten van kampvuurtjes gevonden. Het houtskool van deze kampvuren kon gedateerd worden op 32.000 jaar oud en zijn hiermee de oudste archeologische grondsporen die ooit in Nederland zijn aangetroffen. [bron?] De Heuvel, de verbindingsweg met buurdorp Riethoven, bestaat al vanaf de Romeinse tijd. Bij het rooien van een eiken wal aan de toenmalige Haverhof werd Frankisch keramiek gevonden. Westerhoven behoorde vanouds tot de heerlijkheid Bergeijk, maar werd in 1810 een zelfstandige gemeente. Deze werd in 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Bergeyk (nu Bergeijk).

Bron: www.geheimenvanveldhoven.nl/geheimen-van.../historisch-veldhoven/?Ligging en bereikbaarheidHet Oeyenbosch, of op z’n Veldhovens “d’n Oeienbos”, ligt in de driehoek Veldhoven Dorp - Knegsel - Steensel op een hoge zandrug langs het riviertje de Gender.Het bosgebied strekt zich, parallel aan de A67, uit vanaf de wijk Pegbroeken tot aan het E3-strand in Eersel. Overigens heet het gebied daar Wolfhoeksche heide. Het bos wordt in de lengte doorsneden door de Moormanlaan, een zandpad met een verhard fietspad. De eenvoudigste toegang is via de Knegselseweg (of de Korze) en dan de Oeienbosdijk.

Voor wat de Belgische familie Oeyen beteft moet aangenomen worden dat zij hun naam aan de hoeve ontleend hebben, want de vestiging van deze amilie (1760) is later dan het geboortejaar van Jan Hendrickzoon (1615).

Naamgeving en geschiedenis van het bos en de hoeve in relatie tot de familienaamEr wordt gezegd dat het bos zijn naam dankt aan een Belgische familie Oeyen, die zich omstreeks 1760 te Veldhoven vestigde. In het archief komt de naam O(e)ijenbos voor als persoonsnaam en als naam van een hoeve. Men kan zich dus afvragen of de persoon zijn naam ontleende aan de hoeve of andersom.Het woonhuis stond circa tien meter achter de Moormanlaan, enkele meters rechts van de “Duiselschen weg”, die zich aan de laan aansluit. Het huis is verdwenen. Volgens dhr. J.A.M.Coolen zou de naam: “Den Oeienbosch” veel ouder zijn, hij zou al voorkomen in een Cijnsboek van 1380. Coolen veronderstelt dat de naam afgeleid is van “een middeleeuws odo of oda”.Een andere versie over de naam van het bos is in 1930 opgetekend door de Veldhovense geschiedschrijver Meester Rijken. In de legende van den Oeienbosch verhaalt hij over een kasteel, dat hier in de vroege middeleeuwen gestaan zou hebben. Het werd bewoond door ridder Albrecht, een wreed en hardvochtig man, die door het volk gehaat werd. Toen hij een bedelaar wilde verjagen uit zijn woud, zouden duizenden vlooien overgesprongen zijn van de bedelaar op “den ongelukkigen ridder”, waardoor die stierf. Sindsdien heette het woud: Den Oeienbosch. Eigenlijk dus: het Vlooienbos.Het “eeuwenoude” Oeienbos is in de loop der tijd eerst veranderd in een heidegebied, maar in 1910 werd op de toenmalige Schootse heide weer bos aangeplant, het nieuwe Oeienbos. De onproductieve en, zoals men meende, nutteloze Kempische heidevelden werden ontgonnen en bebost voor de houtproductie.De Moormanlaan die dwars door het bos loopt, dankt zijn naam aan de eerste houtvester van Staatsbosbeheer in Veldhoven: W. Moorman, overleden op 6 juni 1925.

Bron: http://vvv-veldhoven.nl/assets/Uploads/Fietsroutes/Fietsroute-Natuurhistorie-IVN.pdfDe Moormanlaan leidt door het Oeienbos. Er wordt gezegd dat het bos zijn naam te danken heeft aan een Belgische familie Oeyen, die zich omstreeks 1760 te Veldhoven vestigde. In het archief komt de naam O(e)ijenbos voor als persoonsnaam en als naam van een hoeve. Men kan zich dus afvragen of de persoon zijn naam ontleende aan de hoeve of andersom. Het huis is verdwenen.

Jan Hendrickzn OEJENBOS verhuist dus van Westerhoven naar Nieuwpoort aan de rivier de Lek, schuin tegenover de zilverstad Schoonhoven, en huwt daar Janneke Teunisdr van ABEEL. Later blijkt dat Nieuwpoort en de directe omgeving de basis vormt voor wat nu uiteindelijke familietakken HOEJENBOS, HOEIJENBOS en HOEIJENBOSCH vormen.

Vestingstad Nieuwpoort (ZH/NL)Bron: http://www.vestingstadnieuwpoort.nl/index.php?pid=1Nieuwpoort is een van de vestingsteden die in de 15e tot de 18e eeuw werden versterkt met wallen bastions en grachten.Als Jan Hendrickzn ongeveer 57 jaar oud is blijkt dat het rampjaar 1672 was voor de vesting Nieuwpoort van grote betekenis te zijn. Wanneer in dat jaar de Franse troepen bijna ongehinderd de vesting Holland binnenvallen, is het kapitein generaal Willem van ORANJE, die de waterlinie ( de latere Oud Hollandse Waterlinie ) in werking stelt. Door het openzetten van sluisjes en het doorsteken van dijken, ontstaat er een linie van ondergelopen land tussen Muiden en Heusden, waardoor de vesting Holland onbereikbaar wordt voor de Franse troepen.

De kinderen van Jan en JannekeDe 7 kinderen van Jan Hendrickzn en Janneke Teunisdr, geboren vanaf 1645 tot 1659, hebben de inval van de Franse troepen en de onderwaterzetting dus bewust meegemaakt.2 zonen, Hendrick Jansz (1651-1736) en Pieter Jansz (1657-1723) zijn stamhouder en krijgen ieder 5 kinderen.

Zoon Hendrick Jansz Oejenbosch, gedoopt 9 november 1651, Nieuwpoort, overleden 13 april 1736 Nieuwpoort, huwt 26 december 1682 te Nieuwpoort Meerigje Ariens Ossekamp, zij werd gedoopt op 26 maart 1656 te Nieuwpoort, overleden vóór 1 november 1720. Getuigen bij de doop: Anneken Cornelis en Geertruijd Melchers.Marrigje Ariens Ossekamp is dochter van Arie Cornelisz en Aartje Cornelisdr Oscamp.Zij krijgen 4 kinderen.

De tweede zoon en stamhouder van Jan Hendrickzn en Janneke Teunisdr is Pieter Jansz OEJENBOSCH, gedoopt 14 oktober 1657 te Nieuwpoort, getuige Anna Cornelis en mogelijk 4 oktober 1723 te Kralingen overleden. Hij huwt zowel Grietje Jansd Rietveld (geboren rond 1670) als Grietje Egbertsdr bij wie hij in totaal 5 kinderen krijgt.Pieter Jansen Ojenbos heeft zich als lidmaat aangemeld bij de gereformeerde kerk te Nieuwpoort.

Lidmaten Nieuwpoort 1690-1716Bron: http://www.docstoc.com/docs/151276773/Lidmaten-1690-1716"Lidmaten der gereformeerde kercke J.C. binnende stede Nieuwpoort die wij hebben gevonden.Sedert mijn dienst alhier aangekomen met attestatie ofte selfs aangenoomen:Pieter Jansen OjenbosJenneken Jans Oojenbosch"

Een van de kinderen van Pieter Jansz en Grietje Jansd is Leendert Pietersz HOEJENBOS (1696) is blijkens onderstaande index Gereformeerd trouwen op 3 november 1720 te Kralingen gehuwd met Maria Pieters van DIJK.Bron: www.gahetna.nlTranscriptie Laatste wijziging op 27 juli 2012 - 22:06 door ella.“den 12 Januar(ii) is ten doop gepresenteert het kind van Pieter Janssen Oejenbosen sijn huysvrouw Grietje Jans, het kind genaemd Leendert, getuyge Geertje JansOejenbos”.

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752Oorspronkelijke bron, Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den HaagArchief: DTB Nieuwpoort Inventarisnummer:3.IIOmschrijving: Nederduits gereformeerd trouwen 1692-1752“02-02-1710: Jan Hendrikzen Hoegenbosch (Oejenbos?) Jannigien Wiggers de Vos”03-11-1720: Leendert Pieterszen Oejenbos Marijtie Pieterszen van Dijk Nieuwpoort Kralingen”

Begraven in RotterdamKennelijk heeft de zoon Leendet Pietersz beide ouders, Pieter Jansz en Grietje Jansd in Kralingen begraven. De vader heeft dus Pieter in zijn naam.Bron: DTB Rotterdam inv. 6 Begraven kerkOverledene N.n. N.n.Ouder van Leendert Pietersz HoejenbosPlaats KralingenDatum begraven 26-04-1723Overledene N.n. N.n.Ouder van Leendert Pietersz HoejenbosPlaats KralingenDatum begraven 04-10-1723

Een andere zoon van Pieter Jansz en Grietje Jansd is genaamd Johannes Pietersz .(1694-1729), hij huwt 21 november 1723 Anna Catharina Adriaansd OOMS (1702-1780).

Anna Catharine als weduwe genoemdBron: De Stede Nieupoort, 1e verz. 1983, blz 87 e.v.Op een lijst staat het volgende vermeld:"alle Huijsen en Schuuren staande ende gelegen binnen de Stede Nieupoort"Bij genoemde familienamen staat vermeld: "aanslag loon klapwacht, loon dienaar justitie + aanwezigheit brandgereedschap"

Bij de familienamen wordt tevens de te betalen belasting vermeld, t.w.:"0.18 en 0.12 Jan Hoejenbos huijs + lantaarn""0.18 0.12 Wed. Johannis Hoejenbos huijs + 1 lantoorn"

Verder: "Lijste gemaakt bij d'Heeren Joris van den Dool en Jan van Harten Burgemeesteren deser stede Nieupoort op de 14 Aug- 1731In kennisse aan mij W. Roodkuyl secret".Uit vorenstaande gevens kan worden opgemaakt dat de genoemde weduwe van Johannes Hoejenbos identiek is aan Anna Catharina Adriaansdr OOMS. Johannes is overleden op 5-10-1729, twee jaar voor de opgemaakte lijst.

De enige stamhouder uit het echtpaar Hendrick Jansz OEJENBOSCH en Meerigje Ariensdr OSSEKAMP is Jan Hendriksz HOEJENBOS (1691) die op 2 februari 1710 te Nieuwpoort huwt met Jannigje Wiggers de VOS. Zij krijgen 1 kind en stamhouder die weer op zijn beurt voor 9 nazaten zorgt.

Jan Henndrikze Hoejenbos (Hoejenbosch) Kinderen 1. Hendrik Janse Hoeijenbos(ch), geb. 21 DEC 1710, Nieuwpoort (Z-H)

Huwelijk Jan en JannigjeBron: http://www.geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/zh/nieuwpoort/nieuwpoort_index_geref-trouwen-1692-1752.pdfIndex Gereformeerd trouwen: “02-02-1710 Jan Hendrikzen Hoegenbosch (Oejenbos?) Jannigien Wiggers de Vos”Hendrik Jansz (1710-1790) de walvisvaarder met lakstempel en familewapenZoals hiervoor vermeld is Hendrik Jansz HOEJENBOSCH hun enige kind, Hij overlijdt in 1790. Hij huwt met zowel Willempje Arisdr Jonkers (in 1733) als met Aantje Philipsdr WILTSCHUT (in 1736). Uit dit echtpaar worden van de 9 kinderen 4 stamhouders geboren, t.w. Jan Hendrikszn HOEIJNBOS (1737-1814), Arij Hendrikszn OEJENBOSCH (17-40-1812), Philippus Hendrickszn OEJENBOSCH (1742-1797) en Pieter Hendriksz HOEIJENBOS.

Over Hendrik Jansz HOEJENBOSCH is verder het volgende bekend:

Bron: A.B. Hoeijenbos (1939) 1983: Hendrik (H)OEJENBOS, geb. 21-12-1710, was in 1738 op zee (Groenland). Vermoedelijk te walvisvaart. In de familie gaat een verhaal over een harpoenier bij de walvisvaart. Zie ook vermelding van walvisvaarders in 'De Stede Nieuwpoort'. blz. 113.

Afbeelding van een lakstempel beschikbaar met een of het familiewapen waarop vermeld: Hendrik HOEIJENBOS, m.i.a. (H)OEJENBOSCH, Hendrik Jansz 21-12-1710 'de walvisvaarder'

Bron: http://www.heraldischedatabank.nl/databank/indeling/detail?q_searchfield=hoeijenbosHeraldische beschrijving:Wapen: in zilver een blauwe leeuw, rood getongd en genageld.Helm: aanziend.Wrong: blauw en zilver.Helmteken: een vlucht, doorsneden van blauw en zilver.Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.Plaats - Wapenvoerder Hoeijenbos Naam Hoeijenbos, Hoejenbos, Voorlopig Opmerking Dit familiewapen wordt toegeschreven aan Hendrik Janszn. Hoejenbos, ged. 21-12-1710 te Nieuwpoort (Z-H), zoon van Jan Hendriks Hoejenbos, geb. 8-11-1691 te Nieuwpoort. Bestandsnaam 1800 - Hoeijenbos01 Nummer HDATNL030287 Bron of boek Aftekening op basis van het lakzegel in de CBG-collectie Steenkamp-Damstra. Type Heraldische Databank

Bron: index gereformeerd trouwen04-12-1733 Hendrik Oejenbosch Willemijntje Jonkers "bijde van.......13-04-1736 Hendrik Janse Hoeijenbosch wedr. Antje Philips Wiltschut Nieuwpoort NieuwpoortHendrik is wedr. van Willemijntje Aris Jonkers; en vervolgens, na degeijdigde voorstellingen, alhier getrouwt, dese plaatse"

Bron: Nieuwpoort, ref. dopen 1687-1750 – pag. 19"21-12-1710 Hendrik z Jan Hendr. Oejenbos en Jannigie Wiggers de Vos Getuige: Aaltje HendriksOejenbos"

Bron: http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=185&HOEJENBOSCH, Hendrik Jansz., ged. Nieuwpoort 21 -12-1710, zeeman, ondertr. 1e Nieuwpoort 4-12-1733 met Willemtje Aris Jonker,ondertr. 2e Nieuwpoort 13-4-1736.

De appel valt niet ver van de boom want een (1) van de eerder genoemde kinderen van Hendrik Jansz HOEJENBOSCH, t.w. Jan Hendikszn HOEIJENBOS heeft gevaren als harpoenier der walvisvaart.Jan Hendrikszn (Nieuwpoort, 1737-1814) huwt 20 september 1760 te Nieuwpoort Elisabeth Claes de MAN (1735-1814) en Annigje KAARSMAKER (1739-1815). Zij krijgen 5 kinderen van wie 2 stamhouder, t.w. Hendrik Janszn HOEJENBOS (1760-1836) en Klaas Janszn (1763-1838).

Onderstaande bron maakt duidelijk op welke wijze de harpoeniers in de Lekstreek werden geworven.

Bron: P. Dekker http://rjb.x-cago.com/GARJB/1977/12/19771231/GARJB-19771231-0304/story.pdfIn het onderzoek "COMMANDEURS TER WALVISVAART UIT HET GEBIED VAN MAASMOND EN LEKSTREEK IN DE ACHTTIENDE EEUW" door P. Dekker, blijkt dat Nieuwpoort (aan de Lek) de verstgelegen plaats is van waaruit commandeurs en harpoeniers werden geleverd. De familie OOMS blijkt daarin een grote rol te hebben gespeeld.

Bron: http://www.stamboomsurfpagina.nl/ooms2.htmlOver de familie OOMS is verder te vertellen dat de vader van Anna Catharina Adriaansdr OOMS die met Johannes Pietersz HOEJENBOS is gehuwd, genaamd . Adriaen (Ary), gedoopt Groot-Ammers 14-4-1675 en overleden te Nieuwpoort op 2-1-1748.Hij huwt Hendrika Sophia Jurriaensdochter ter HORST.Hij is van 1709-1735 commandeur ter walvisvaart bij verschillende reders. Aantal gevangen walvissen: 99 in 27 reizen. Hij heeft 10 kinderen, waarvan 2 zonen commandeur ter walvisvaart zijn. Zijn kleinzoon Adriaan Adamszoon is eveneens commandeur ter walvisvaart en diens zwager Symon Hoogerzeyl ook.Adriaen woont eerst met zijn gezin in Langerak en vanaf 1716 in Nieuwpoort.Van 1729-1732 is hij schepen van Nieuwpoort en van 1737-1738 burgemeester.

Westindische Compagnie (WIC)De enige zoon van Johannes Pietersz en Anna Catharina genaamd Pieter Johannesz (Jansz) HOEIJENBOS, geboren ca. 1728 te Nieuwpoort is na een ziekte op 28 januari 1769 te Curacao overleden.Pieter HOEIJENBOS wordt genoemd in een van de uitgaven van 'De Stede Nieuwpoort' blz.113 als 'Captein van het schip 'De Vrouw Helena Barbara', overleden te Curaçao, 28-1-1769 na een ziekte van vijf dagen'.Bij zijn naam staat Rotterdam vermeld. Dezelfde naam wordt in het gemeentearchief Rotterdam genoemd..

Bron :Nieuwpoort, ref. dopen 1687-1750 – pag. 31"07-11-1728 Pieter Johannes Oejenbos en Katarina Ooms Getuige: Maartje OomsOndertrouw 22-6-1752"

Bron: Gemeentearchief Rotterdam"Bruidegom Pieter HOEIJENBOS, jongeman van Nieupoort in Holland, wonend: o/d Binnenweg onder CoolBruid Aletta de KONING , jongedochter, van Rotterdam, wonend: binnen Rotterdam".

Plaats: CoolDatum ondertrouw: 22-06-1752

Plaats Cool, later wijk Cool RotterdamBron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cool_(wijk)COOL: De naam Cool komt al voor op een oorkonde uit 1280. Cool was een ambachtsheerlijkheid ten westen van Rotterdam. Van 1809 tot 1816 was Cool een zelfstandige gemeente. In 1816 werd Cool door Rotterdam geannexeerd. De wijk Cool was een wijk met veel armoede. Sinds 1681 was het Stadsarmenhuis aan de Schiedamsedijk gevestigd. De huizen rond de Zwarte Paardenstraat waren notoir slecht en bij de Schiedamsedijk was de Rotterdamse prostitutie geconcentreerd. Cool kent ook mooie straten: de Eendrachtsweg en de Mauritsweg ontstonden als gevolg van het Waterproject van Rose

Opmerking Bram Hoeijenbos (1952): Cool, Schildersteeg en Den Dijk (Schiedamsedijk) zijn mogelijk benamingen voor dezelfde plaats daar deze in dezelfde omgeving zijn gelegen.

Uit het huwelijk worden 3 kinderen geboren t.w. Anna Catharina Pietersd (1753-1827), Jan Pietersz (1757) en Johannis Pieter HOEIJENBOS.Over Jan Pietersz is verder niets bekend en Johannis Pieter overlijdt na 1 jaar.

Bron: Stadsarchief Rotterdam (historische context)De Schildersteeg ligt ongeveer op de plaats, waar men voor het bombardement in mei 1940 de Schildersteeg aantrof. Deze steeg dateerde uit 1598. Omstreeks 1638 waren de erfgenamen van Henrick Crijnen Volmarijn en Adriaentgen Lenertsd. eigenaar van bijna alle huizen en erven in deze steeg. Henrick Crijnen was kunstschilder. In de transportakten wordt hij gewoonlijk 'schilderieverkooper' genoemd. Zijn zoons Quirijn (Crijn) en Leendert waren eveneens bekende schilders. Aan deze schildersfamilie had de steeg zijn naam te danken. De naam Schildersteeg komt eerst in 1638 voor bij de verkoop van een huis. De steeg werd ook wel Nieuwe of Korte Leuvestraat genoemd, omdat ze in het verlengde van de Leuvebrugsteeg lag.

In de directe omgeving is de Leuvehaven te vinden waarin voor een groot deel museumschepen gemeerd liggen behorend bij het aldaar gevestigde Maritiem Museum (Schiedamsedijk/Westblaak) Rotterdam.

Aantekening van Pieter (Johannes) bij notaris te LeidenBron: Erfgoed Leiden en omstreken: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/weergave/akte/layout/default/id/2d76f3b1-e285-fa69-ce39-780e0b19986eDatum 1752. [Opm. Bram 1952- 1752 is het (onder)trouwjaar van Pieter] Bron: Notarieel archief; Eerste persoon Pieter Hoeijenbosch; Bron Archiefnr 0506; Archiefnaam: Archief van notaris Jacobus van Stipriaan, 1749-1775; Inventarisnummer: 2266; Folio: 087; Naam notaris: Stipriaan, Jacobus; Onderwerp: Acquit; Opmerkingen: en vrouw.

Na verloop van tijd wordt Nieuwpoort te klein voor de expanderende familie Hoeijenbos en verspreidt de familie zich naar omringende plaatsen zoals Ameide, Meerkerk, Ammerstol en Utrecht.

MeerkerkIn onderstaande weblink wordt Klazina HOEIJENBOS genoemd terwijl het tevens een historisch beeld schetst van de de plaats Meerker. (Na het openen van de weblink de toetsen Ctrl en F indrukken en vervolgens 'Hoeijenbos' invullen)http://www.rikvanderheiden.nl/genealogie/publicatie/web-content/vanderheiden.pdfDe eerder genoemde Klaas Janszn HOEJENBOS (1763-1838), van beroep metselaar, leert Maria BURGGRAAF kennen die op 25 september 1763 in Meerkerk is geboren, Klaas Jansz huwt dan ook met haar te Meerkerk ca. 1790 want het eerste kind Jan Claaszn OEJENBOSCH wordt daar in 1790 geboren. Hij verdrinkt als schipper ca. 1829 te Hardinxveld Giessendam. Hij laat buiten zijn echtgenote Jacoba Hermanusdr MONTEBAN (1793-1859) en dochter Adriaantje (1815-1890) en een zoon Klaas (1816-1838) na.Een andere zoon Willem Klaaszn HOEIJENBOS (1794-1864), heeft net als zijn vader als beroep metselaar, huwt met Anna Helena Donkersloot (1791-1855) waaruit 8 kinderen worden geboren..

Een andere zoon Hendrik Klaaszn HOEIJENBOS (1796-1860), van beroep schoenmaker, huwt zowel Hendrikje Cornelisdr STUIJ en drie jaar daarna, 1825, Johanna Jansdr KWAKERNAAK, uit deze huwelijken worden 5 kinderen geboren.

Uit het huwelijk van Willem Klaaszn en Anna Helena worden 11 kinderen geboren onder wie de eerder genoemde Klazina HOEIJENBOS (1823-1858)

Later meer....................


Index van de pagina's
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content