Sosa :398
 • Born 28 March 1699 - Klänkorp, Ljung (E)
 • Deceased 30 August 1773 - Norrg, Sjögestad, Vreta Kloster (E),aged 74 years old
 • Buried 5 September 1773 - Vreta Kloster (E)
 • Torpare, bonde, Sockenman

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


RESI:Tjänade som dräng hos morbrodern Nämndeman Nils Larsson[1714]Tyttorp, Vreta Kloster (E)(SOUR: FI:1 Vreta Kloster (E) - Döda 1746-1775 Vreta Kloster)
78. Lars Larsson. en gammal Beskedlig
Sockneman från Norrgården i Sjögestad. Född i
Klängekorp i Liung sn 1699 d 21 Marti, fadern war
Bonden Lars Jonsson och modern Elin Larsdotter
... Hemma var han til 1714 då han på 15te åhret
kom til sin Morbroder Nämndeman Nils Larsson i
Tyttorp där han tiente i 3 år, sedan kom han til
Sjögesta gästgifvaregård och där tiente i 2 åhr.
1720 trädde han i äktenskap med Pig Carin
Hansdotter i Tyttorp med hwilken han ägt 5 barn 1
son och 4 döttrar af .. 3 döttrar lrfva men 1 son
och en dotter är döda. Åhr 1729 d 19 febr blef han
... enkling... 1730 d 20 Maj trädde han i 2dra
äktenskapet med Pig Maria Jöransdotter från
Wallby med henne han haft 7 barn 4 söner och 3
döttrar af hka 3 söner och 1 dotter lefva ... från
denna wärld natten mellan 20 och 30 Aug sedan
han lefvat 74 oc* åhr. Begrofs d 5 September

RESI:Tjänade som dräng[ABT 1717]Gästgivareg, Sjögestad, Vreta Kloster (E)(SOUR: FI:1 Vreta Kloster (E) - Döda 1746-1775 Vreta Kloster)
78. Lars Larsson. en gammal Beskedlig
Sockneman från Norrgården i Sjögestad. Född i
Klängekorp i Liung sn 1699 d 21 Marti, fadern war
Bonden Lars Jonsson och modern Elin Larsdotter
... Hemma var han til 1714 då han på 15te åhret
kom til sin Morbroder Nämndeman Nils Larsson i
Tyttorp där han tiente i 3 år, sedan kom han til
Sjögesta gästgifvaregård och där tiente i 2 åhr.
1720 trädde han i äktenskap med Pig Carin
Hansdotter i Tyttorp med hwilken han ägt 5 barn 1
son och 4 döttrar af .. 3 döttrar lrfva men 1 son
och en dotter är döda. Åhr 1729 d 19 febr blef han
... enkling... 1730 d 20 Maj trädde han i 2dra
äktenskapet med Pig Maria Jöransdotter från
Wallby med henne han haft 7 barn 4 söner och 3
döttrar af hka 3 söner och 1 dotter lefva ... från
denna wärld natten mellan 20 och 30 Aug sedan
han lefvat 74 oc* åhr. Begrofs d 5 September

RESI:tills m 2:a hustrun[1736]Vallby, Vreta Kloster (E)(SOUR: CI:3 (C:4) Vreta Kloster (E) - Födda 1696-1736, Vigda 1696-1745, Döda 1696-
1735, In- och Utflyttning 1714, 1716, 1735 Vreta
Kloster)
43. Catharina, d 23-26 Dec Socknemannen i
Wallby Johan Hanssons och hustru Anna
Göransdotters dotter*
Vittnen:
Lars Larsson i Wallby*
Johan Olofsson ibid*
Måns Andersson ibid*
Dr Samuel Jönsson i Högby*
Jungfru Magdalena Elf i Högby*
Hu Maria Göransdotter i Wallby*
Pig Cherstin Olofsdotter ibid*
Pig Carin Persdotter ibid*

 Sources

 • Birth: FI:1 Vreta Kloster (E) - Döda 1746-1775 Vreta Kloster - 424 - 1773*
  78. Lars Larsson. en gammal Beskedlig
  Sockneman från Norrgården i Sjögestad. Född i
  Klängekorp i Liung sn 1699 d 21 Marti, fadern war
  Bonden Lars Jonsson och modern Elin Larsdotter
  ... Hemma var han til 1714 då han på 15te åhret
  kom til sin Morbroder Nämndeman Nils Larsson i
  Tyttorp där han tiente i 3 år, sedan kom han til
  Sjögesta gästgifvaregård och där tiente i 2 åhr.
  1720 trädde han i äktenskap med Pig Carin
  Hansdotter i Tyttorp med hwilken han ägt 5 barn 1
  son och 4 döttrar af .. 3 döttrar lrfva men 1 son
  och en dotter är döda. Åhr 1729 d 19 febr blef han
  ... enkling... 1730 d 20 Maj trädde han i 2dra
  äktenskapet med Pig Maria Jöransdotter från
  Wallby med henne han haft 7 barn 4 söner och 3
  döttrar af hka 3 söner och 1 dotter lefva ... från
  denna wärld natten mellan 20 och 30 Aug sedan
  han lefvat 74 oc* åhr. Begrofs d 5 September - C:1 Ljung (E) - Ljung (E) C:1 döda 1694-1720, 1722-1795, födda
  1694-1793, vigsel 1694-1798 - 27 - 1699*
  d ... Marti föddes Lars barn i Klänkorp, döptes d 2
  Aprilis och blef kallad wihd namn ---- Lars*
  Wittnen:*
  Simon? på Åsen*
  Nils på Weda ägor*
  Dr Hemming i Gottarp*
  Iem Erich ibidem*
  Hust Ingeborg på Liung?*
  Hust Elin i Karstarp?*
  Pig Anna på Weda ägor*
  Pig Kierstin i Gottarp*
 • Spouse 1: CI:3 (C:4) Vreta Kloster (E) - Födda 1696-1736, Vigda 1696-1745, Döda 1696-
  1735, In- och Utflyttning 1714, 1716, 1735 Vreta
  Kloster - 670 - 1720*
  E.d d [d 13 Novemb] Lars Larsson med Karin
  Hansdotter blef boende ...
 • Spouse 2: CI:3 (C:4) Vreta Kloster (E) - Födda 1696-1736, Vigda 1696-1745, Döda 1696-
  1735, In- och Utflyttning 1714, 1716, 1735 Vreta
  Kloster - 684 - 1730*
  4. Lars Larsson o Maria Giöransdr
  d 20 Maij vigdes Torparen och änklingen Lars
  Larsson i Biörklund och pigan Maria Giöransdotter
  i Wallby .....
 • Death, burial: FI:1 Vreta Kloster (E) - Döda 1746-1775 Vreta Kloster - 424 - 1773*
  78. Lars Larsson. en gammal Beskedlig
  Sockneman från Norrgården i Sjögestad. Född i
  Klängekorp i Liung sn 1699 d 21 Marti, fadern war
  Bonden Lars Jonsson och modern Elin Larsdotter
  ... Hemma var han til 1714 då han på 15te åhret
  kom til sin Morbroder Nämndeman Nils Larsson i
  Tyttorp där han tiente i 3 år, sedan kom han til
  Sjögesta gästgifvaregård och där tiente i 2 åhr.
  1720 trädde han i äktenskap med Pig Carin
  Hansdotter i Tyttorp med hwilken han ägt 5 barn 1
  son och 4 döttrar af .. 3 döttrar lrfva men 1 son
  och en dotter är döda. Åhr 1729 d 19 febr blef han
  ... enkling... 1730 d 20 Maj trädde han i 2dra
  äktenskapet med Pig Maria Jöransdotter från
  Wallby med henne han haft 7 barn 4 söner och 3
  döttrar af hka 3 söner och 1 dotter lefva ... från
  denna wärld natten mellan 20 och 30 Aug sedan
  han lefvat 74 oc* åhr. Begrofs d 5 September

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Lars TORSTENSSON Kerstin HEMMINGSDOTTER ca 1637-1727
|||
Lars JONSSON ca 1672-1702 Elin LARSDOTTER 1665-1740
|||
Lars LARSSON 1699-1773