Message to visitors

close
 

 Family Book
 Historisk stoff fra
NASJONENES FABRIKK - Det norske folks oldhistorie

Boken er utkommet i 2 bind og kan bestilles her oldhistorisk@vikenfiber.no . Bind 1 og 2 (ett volum) og bind 3. Prisen er kr 275,- for bind 1-2 og kr. 225,- for bind 3 + evnt. frakt. Samlet pris ved bestilling av alle bind er kr 400,-. Mye av stoffet i bøkene finnes som kommentarer til de aktuelle personene i databasen, f.eks. under Harald Hårfagre, Ragnar Lodbrok, Gudrød Gjeve osv. Oldhistorisk forening ble stiftet av 4 personer i februar 2011 av Brynjulf Langballe, Arne Martinsen, Knut Langballe og Arild Palmstrøm. 3 av disse var fra A-klassen på Høvik skole !!

 GÅRDSHISTORIE FOR BÆRUM

Oversikt alle hovedgårdene i Bærum
Detaljoversikt med bilder gårdene i Østre Bærum
Detaljoversikt med bilder gårdene i Vestre Bærum
Detaljoversikt med bilder gårdene i Lommedalen

 HØVIK-53

Oversikt over klassene
Oversikt over klassebilder

 KOLANORDMENNENE

Emigranter fra Norge til Russland

Etterkommere av Nicolaus Berger
Etterkommere av Johan Eriksen
Etterkommere av Ludvig Fredriksen
Etterkommere av Michael Hansen
Etterkommere av Per Jørstad
Etterkommere av Ingebricht Knudsen
Etterkommere av Edvard Mathisen
Etterkommere av Andreas Olsen
Etterkommere av Thoralf Schanche
Etterkommere av Anders Skjerseth
Etterkommere av Hans Svendsen
Etterkommere av Thor Thorsen
Etterkommere av Johan Øien

 KJØPMANNSFAMILIER I HAMMERFEST

Etterkommere av Jasper Peter Berger
Etterkommere av Peter Christian Buck
Etterkommere av Franz Heinrich Feddersen
Etterkommere av Anders Rambeck Nissen
Etterkommere av Charles Robertson
Etterkommere av Aage Aagaard

 SAMEFAMILIER ETC.

Deltakere i reindriftsprosjektet i Alaska
Deltakere i reindriftsprosjektet i Canada
Deltakere i Kautokeinoopprøret

Klassebilder


Index