Message to visitors

close

 


M Johan Peder Eriksen

Sosa :4
(JohanEriksen)
 Johan Petter Eriksen, Johan Peter Eriksen
emigrant fra Norge til Russland

  • Born 22 October 1842 (Saturday) - Skjerstad, Nordland, Norge
  • Deceased

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Russland via Vardø. Nordmenn på Murmankysten, 1991, av Laila og Thor Thorsen, s 36:
Fra %vhref/Tsipnavolok.gif">Tsipnavolok kunne en se over til øya Kildin som lå omlag 30 kvartmil unna, i østlig retning. Der bodde Johan Peter Eriksen fra Skjerstad i Nordland med sin store familie. Kona het Caroline Mathea og var fra Eidsvoll.
Side 54:
I 1917 giftet Iver Berger fra %vhref/Tsipnavolok.gif">Tsipnavolok seg for annen gang. Hans nye kone var Anastasia (Anna) Ivanovna Mikujeva. Hun stammet fra Eriksenfamilien på Kildin. Likeså ble Rosalie Aronsen fra Tsipnavolok gift med Annas bror, Nikolai. Og Ludvig Eriksen, sønn av Johan Peter Eriksen, Kildin, inngikk ekteskap med Dora Thorsen fra %vhref/Tsipnavolok.gif">Tsipnavolok.

De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 16-17:
Mange av kolonistene hadde opprinnelig blitt lokket av mulighetene for handel og fiske i Finnmark, men så fikk de høre om mulighetene i Russland og fortsatte østover. Johan Peder og Carolina Eriksen dro forbi %vhref/Tsipnavolok.gif">Tsypnavolok og fant seg en grønn flekk på innsiden av Kildinøya lenger øst.
Side 66:
I Teriberka-området var det i 1929 28 nordmenn, de fleste etterkommere av kolonisten Johan Petter Eriksen på Kildinøya.
Side 123:
Det legendariske kolonistparet Caroline og Johan Peder Eriksen fra Kildin hadde kommet til Kildin via Vardø allerede rundt 1880 og raskt bygd seg opp en velstand som var uvanlig blant nybyggerne på Kolakysten. Fiske og særlig fangst var hovedinntektskilde, skinnene ble solgt i Vardø, der familiemedlemmene også lot seg avfotografere i fine nyinnkjøpte dresser. Dessuten hadde familien et stort husdyrhold med tolv kyr på fjøset. Anna Bergers mor Louise var født på Johan Peder Eriksens hjemplass Skjerstad i Nordland.
     Eriksen-familien på Kildin var kjent langs hele Kolakysten, og mange av de norske kolonistene som var bosatt andre steder, dro dit for å få seg arbeid.

 Sources

  • Individual: Russland via Vardø. Nordmenn på Murmankysten, 1991, av Laila og Thor Thorsen, s 36, 54 & 87 + De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 16, 66, 123 & 258
  • Birth: Russland via Vardø. Nordmenn på Murmankysten, 1991, av Laila og Thor Thorsen, s 87 + De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 258
  • Spouse: Russland via Vardø. Nordmenn på Murmankysten, 1991, av Laila og Thor Thorsen, s 36 & 87 + De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 16 & 258
  • Family: Russland via Vardø. Nordmenn på Murmankysten, 1991, av Laila og Thor Thorsen, s 87 + De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 123 & 258

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview