Melding til besøkende

close

M  Franz Heinrich Feddersen

(Franz Feddersen)
disponent Feddersen & Nissen, Hammerfest (1861), grosserer i Hammerfest, konsul for Hamburg i Hammerfest, konsul for Tyskland i Hammerfest (1876-1898)

 • Født den 16. oktober 1818 (fredag) - Friedrichstadt, Eideren, Holstein, Tyskland
 • Død den 7. februar 1898 (mandag) - av Gangræna Senilis, Hammerfest, Vest-Finnmark, Finnmark, Norge , alder 79 år
 • Begravet - Hammerfest kirke, Hammerfest, Vest-Finnmark, Finnmark, Norge

 Foreldre

 

 Giftermål og barn

 Relasjoner

 Notater

Notater om personen

Bankens virke - byens vekst, Hammerfest Sparekasses jubileumsbok, 1974, s 399, av Ragnvald Jacobsen
         Feddersen, Franz Heinrich født 16.10 1818 i Friedrichstadt ved Eider, av foreldre vinhandler og borgermester Johan Friedrich Feddersen og Meta Catharine Hansen. Han fikk handelsutdannelse i England, Flensburg og Hamburg og kom til Aagaards, Tromsø i 1840. I 1842-44 var han først en tid i Hammerfest, men tilbake i Tromsø 1844-50, da han påny kom til Hammerfest, tok handelsbrev 27.3. 1851 og styrte så Aagaards firma for 400 spd. pr. år. Han var også representant for Hamburgske bankierer og ivaretok bl.a. firma G. H. Lutze & Co.'s interesser i Hammerfest, likeså sjøforsikringsinteresser. I 1861 inngikk han et kompaniskap med Anders Rambech Nissen under firmanavnet Feddersen & Nissen.
         Feddersens hjem i Hammerfest ble alltid et eksempel på et tysk borgerhjem med bilder av Wilhelm I, Bismarch, Friedrich III, og Moltke, med tyske bøker og med byster av Schiller, Goethe og Lessing.
         Fra 1865 var Feddersen Hamburgs konsul og i årene 1876-98 tysk konsul i Hammerfest. Keiser Wilhelm II avla flere besøk hos ham.
         Feddersen var en stillfaren kjopmann, som først og fremst så verdier i kontanter. Kompaniskapet utviklet seg gunstig - som en følge av at Feddersens datter Heinericke (f. 1846) ble gift med A. R. Nissen. En annen datter Benedichte (f. 1849) ble gift med kjøpmann J. A. Tiberg og sønnen Franz (1856-99) ble gift med datter av konsul Johan Berger. Feddersens hustru het Heinericke M. C. Adolphsen (1860-90) fra Kappeln i Jylland. Den eldste sønnen Johan Friedrich-Fritz (f. 1852) fikk en grundig handelsutdannelse i Russland og Hamburg.
         Feddersen var medlem av kommunestyret, Overformynderi, forlikskommisjon 1876-91, Overligningsnemnd 1872 og valgmann. Han var medlem av Redningsselskapets hovedstyre 1894-98 og meddirektør i Statens Lånecommisjon. I Sparebanken hadde han vært suppleant til direksjonen fra 1859 og meddirektør 1867-90.
         Feddersen var avholdt for sin vennlighet mot barn og dyr. Han døde en uke før sin kompanjong 7.2. 1898.

 Kilder

 • Person: %vft/ft1875/f72001.wc2&variabel=0&postnr=702&fulle=true&spraak=n">1975-telling for Hammerfest + Begravelser Hammerfest UiT Heinrick
 • Fødsel: Begravelser Hammerfest UiT + Bankens virke - byens vekst, Hammerfest Sparekasses jubileumsbok, 1974, s 399, av Ragnvald Jacobsen
 • Ektefelle: Bankens virke - byens vekst, Hammerfest Sparekasses jubileumsbok, 1974, s 399, av Ragnvald Jacobsen
 • Familie: %vft/ft1875/f72001.wc2&variabel=0&postnr=702&fulle=true&spraak=n">1975-telling for Hammerfest + Bankens virke - byens vekst, Hammerfest Sparekasses jubileumsbok, 1974, s 399, av Ragnvald Jacobsen
 • Død, begravelse: Begravelser Hammerfest UiT + Gravstøtte på Hammerfest kirkegård

  Foto og arkiv data

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Oversikt over anetavlen

     
Johan Friedrich Feddersen, vinhandler i Friedrichstadt   Meta Catharine Hansen
| ||
Franz Heinrich Feddersen, konsul for Tyskland i Hammerfest 1818-1898 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content