Message to visitors

close

 


Sosa :5,061,333
(Ingeburge Eriksdatter)
prinsesse av Danmark, dronning av Norge(1261-1280)

 • Born in 1244 - Danmark
 • Deceased 26 March 1287 (Wednesday),aged 43 years old

 Parents

a picture
 

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

See biography in English in Wikipedia, The Free Encyclopedia
Se biografi på norsk i Wikipedia - Den frie encyclopedi
Se biografi på svenska i Wikipedia - Den fria encyclopedin
Se biografi på dansk i Wikipedia - Den frie encyclopædi
Sehen Sie Biographie in deutscher Sprache in Wikipedia - Die freie Enzyklopädie

NST XIV, 1954, s 111: Biskop-ætten og Manvik-godset, av A E Hedem
Magnus Lagabøters dronning, Ingeborg, var dansk prinsesse, datter av kong Erik Plogpennung, som ble myrdet 1250. Etter ham kom først en, så en annen gren av kongeætten på tronen. Den andre kongen i siste gren var Erik Kristofferssønn, kalt Glipping. Han ble myrdet av et stormannskomplott i 1286, og lederne i anstiftelsen var de såkalte danske fredløse, hvorav flere tilhørte Hvide-ætten.

Kong Erik Glipping vegret seg for å overlate til dronning Ingeborg hennes farsarv. Dette medførte et langvarig motsetningsforhold, tildels av krigersk art, mellom Norge og Danmark. Som dronning og senere som enkedronning, var Ingeborg heri den drivende kraft på norsk side like til sin død i 1287. Hennes ivrigste og dristigste hjelpesmann var jarlen Alf Erlingsson. Dronning Ingeborgs plan tilsiktet nok en forening av Norge og Danmark med hennes sønn Erik Magnusson som felles konge, og hun har neppe vært helt passiv ved komplottdannelsen mot kong Erik Glipping. Sikkert nok er det at det ble en livligere forbindelse med Norge for visse danske kretser da hun ble dronning i Norge, og når de danske fredløse senere søkte og fikk beskyttelse der, tør dette også skyldes motiver av ikke-politisk art.

Verdens Gang, 19. august 2001, s 14, av Annemor Møst
Bruden som ble røvet fra klosteret.
Det var det største gjestebud som var sett i Norge.Seksten hundre gjester var til stede - ja, noen sier nesten to tusen - og ikke skortet det mer på vin enn på annen drikk, sier sagaen. Så det gikk standsmessig for seg da kong Håkon Håkonsson giftet bort eldstesønnen sin til danskekongen Erik Plovpennings datter. Men kanskje ble det hvisket litt i krokene om at det norske sendelaget som skulle hente bruden, nærmest hadde røvet henne fra et kloster i Danmark. Og det like for nesen på en svensk delegasjon som også hadde sett seg ut dette brudeemnet til en ugift tronfølger.

Kong Håkon hadde sendt en flåte på hele syv skip for å hente den vordende svigerdatteren. Men noen lystelig brudeferd ble det ikke - først en stormfull tur over Skagerak til Tunsberg, og så en lang og sur reise langs kysten til Bergen. Historien forteller lite om brudgommens rolle i dette spillet. Det var nok gamle far som hadde ordnet det hele, for dette var lenge før prinser begynte å ta saken i egen hånd når det gjaldt ekteskap. Derimot vet man at kong Håkon ble øyeblikkelig betatt av den unge svigerdatteren. Da han kom hjem til kongsgården etter mottagelsen på Vågen, sa han, ifølge sagaen:

- Jeg hadde tenkt å ta vel imot jomfruen, men hun ser ut som om det følger så mye lykke med henne at jeg kommer til å bry meg mer om henne enn jeg hadde trodd.

Og sannelig tok han vel imot henne. Han hadde til og med bygget en flunkende ny steinhall som ble tatt i bruk for første gang under dette storslagne bryllupet. Det var nemlig et sårt punkt hos kongen at da han selv var blitt kronet fjorten år tidligere, måtte festen holdes i tre store naust, fordi det ikke fantes en skikkelig kongeborg i Bergen. Men i 1261 var steinhallen ferdig, og syv hundre år senere er Håkonshallen fremdeles Bergens fremste representasjonslokale, velegnet til både festspill og prinsessebursdager.

Bryllupsfestelighetene varte i tre dager, og gjestene ble fordelt på tre haller. For når kongssønner feirer bryllup, er det som kjent ikke alltid plass til alle gjestene under samme tak. I den nye steinhallen satt Håkon og Magnus, biskopene og hirdens fremste menn, mens kvinner og klosterfolk ble henvist til trehallen, og "kjøpmenn, utlendinger og bymenn" måtte nøye seg med den såkalte julehallen.

Men det var ikke nok med tre dagers bryllup. For sikkerhets skyld hadde kongen bestemt at han i samme slengen ville krone sønnen Magnus til medkonge, og kroningen fant sted i Kristkirken 14. september, umiddelbart etter at bryllupet var offisielt slutt. Alt tyder på at Ingeborg også ble kronet, i hvert fall står det uttrykkelig i sagaen at hun ble vigslet, og at tittelen var dronning. Hun var i så fall den første dronning som ble kronet i Norge, og hun innledet dermed en periode hvor dronningene fikk en stadig sterkere stilling. Ingeborg fikk etterhvert også politisk innflytelse, og hun var også den første kongsbrud som fikk en offisiell morgengave i form av et helt len til personlig inntekt - det var Borgarsyssel len, som omtrent tilsvarer dagens Østfold.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
sosa Valdemar II Sejr af Danmark, hertug av Schleswig 1170-1241
 sosa Berengária de Portugal, prinsesse av Portugal ca 1194-1221 sosa Albrecht I von Sachsen, hertug av Sachsen /1201-1261 sosa Agnes von Thüringen, hertuginne av Sachsen ca 1204-/1247
||||


||
a picture
sosa Erik II Plovpenning af Danmark, konge av Danmark 1216-1250
 sosa Judith von Sachsen, prinsesse av Sachsen ca 1240-1287
|||
sosa Ingeborg Eriksdatter, prinsesse av Danmark 1244-1287 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content