Message to visitors

close

 


havnearbeider i Murmansk

 • Born in 1905 - Kildin, Kolahalvøya, Russland
 • Deceased about 1937 - i fengsel, Russland,aged about 32 years old

 Parents

 Notes

Individual Note

De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 156:
Eriksen-familien slapp dermed heller ikke unna den store terroren. Øystein og Erling Eriksen var begge blitt arrestert i 1937, og familien fikk aldri klarhet i hva som skjedde med dem.
     Rundt 25 personer med norsk bakgrunn ble dømt til kortere eller lengre fengselsstraffer, og av dem var det minst ti som mistet livet i fangeleirene. De fleste av de dømte er nå rehabilitert, men dokumentene i FSBs arkiver viser at det bare i enkelte tilfeller har vært mulig å finne fram til slektningene. Og ofte har det vært vanskelig å finne detaljopplysninger om hva som skjedde med dem som ble arrestert, enten fordi saken er blitt overført fra Murmansk til en annen avdeling av sikkerhetspolitiet, eller fordi papirene rett og slett har forsvunnet. Øystein Eriksen er et godt eksempel. Han ble arrestert i 1937, og familien fikk bare beskjed om at han var blitt syk og hadde dødd i fengselet. Men seinere verserte det rykter om at han var blitt slått i hjel under forhør, opplysninger som har vært vanskelig å få bekreftet gjennom skriftlige kilder. Det eneste som er sikkert, er at han aldri kom levende tilbake til familien.
Side 241:
Øystein Hjalmarovitsj Eriksen, født 1905 på Kildin, norsk, bosatt i Murmansk, arbeidet på havnen, arrestert i 1937 og trolig omkommet eller drept i fengsel.

 Sources

 • Individual: De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 156, 238 & 241
 • Birth: De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 241
 • Death: De som dro østover, Kola-nordmennenes historie, 2001, av Morten Jentoft, s 156 & 241

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Johan Peder Eriksen, emigrant fra Norge til Russland 1842- Caroline Marthea ., emigrant fra Norge til Russland 1846-  
|||
Hjalmar Nikolai Eriksen 1883 Eleonora Norum 1883
|||
Øystein Eriksen, havnearbeider i Murmansk 1905-ca 1937 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content