Message to visitors

close

 


Laurits Galte
Laurits Galte

M Laurits Johanneson Galte

Sosa :4,346
(Laurits Galtung)(Laurits på Torsnes)
(LauritsGalte)
 Laurits Johannessen Torsnes, Lauritz Thorsnes, Lauritz Johanssøn Galthe, Lauritz Johanssøn, Galten på Thorsnes, Laurits Galte til Torsnes
fogd på Halsnøy Kloster and over Hardanger Len (1636-1640), godseier på Torsnes (1620-1659), trelasthandler , sagbrukseier

  • Born in 1587 - Torsnes, Jondal, Hardanger, Hordaland, Norge
  • Deceased 24 April 1659 (Thursday) - Torsnes, Jondal, Hardanger, Hordaland, Norge,aged 72 years old
  • Buried - Jondal kirke, Jondal, Hardanger, Hordaland, Norge
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

I hans tid brente husene på Torsnes, 1626, og han slapp med halv skatt for det året.

http://vagshaug.no/allslekt/1195.htm
Han overtok på Torsnes da faren døde og bodde der resten av sitt liv. Han var fogd over Halsnøy kloster og Hardanger i årene 1636-1640. Han ble begravd i Jondal kirke, der man fortsatt kan se kisten hans. I jordebøker og skattelister kalles han Lauritz Thorsnes, men selv brukte han Lauritz Johanssøn eller Lauritz Galthe som underskrift. Av bygdefolket ble han kalt Galten på Thorsnes.Da han døde, ble kisten hans satt i gravkjelleren under Jondal kirke, og på navneplaten står Lauritz Johanssøn Galthe.Det Laurits er blitt mest kjent for - i tillegg til å være far til admiral Laurits Lauritsson som ble adlet i 1648 - var at han hadde "forseet sig" med sin kones halvtremenning, Margrete Styversdatter/Sjursdatter, som trolig var en datterdatter av Dorothea Kristoffersdatter (Rustung) og James Stuart på Steine i Steinsdalen i Kvam. Dette ble regnet som blodskam, og egentlig var straffen for en slik forbrytelse landsforvisning og inndragning av gods, men Laurits framstilte seg for kongen på Bergenhus i 1622 og ble tatt i nåde.Laurits arvet en del jord, men var også kjent for å være en drivende og smart forretningsmann som gjorde det stort på trelasthandelen med skotter og hollendere fra 1620-årene og framover, og formuen plasserte han i jordegods. Han drev på Torsnes det største sagbruket i Hardanger og Sunnhordland, og det ser ikke ut til at han sparte andre skoger enn selve Torsnes-skogen.Han kjøpte Store-Linga i Strandebarm ca 1625 av sin svigermor Anna Eriksdatter.På hans tid var det mange små adelsmenn og odelsbønder som ble nødt til å selge jordeiendommer, og Laurits Galte var en av dem som hadde anledning til å skaffe seg dem til en rimelig pris - uten at det finnes eksempler på at han benyttet utilbørlige framgangsmåter. Da han døde, eide han 53 gårder eller gårdparter spredt over Hardanger, Sunnhordaland og Voss. I 1626 brant husene på Torsnes, og han slapp med å betale halv skatt for det året.

Han hadde et svinehode i våpnet sitt.De to sønnene Johannes og Laurits fikk fornyet adelsbrevene sine i 1648.Fem døtre var alle gift med prester.

• Han hadde hele gården på Torsnes, Jondal, Hordaland fra 1620 til 1659.

Laurits giftet seg med Elisabet Ottesdatter Orning, datter av Otte Tomassen Orning og Anna Eriksdatter Orm til Vatne og Valvatne, ca 1615. (Elisabet Ottesdatter Orning ble født i 1590 på Vatna, Stord, døde i 1676 på Torsnes, Jondal, Hordaland og ble begravet den 22 sep 1676 i Jondal kirke.)

Laurits hadde et forhold med Margrete Stuard fra Skottland, datter av William Stewart av Lutherie, Skottland og Dortea Kristoffersdatter Tronds.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

a picture
sosa Laurits Johannesson Galte, lagrettemann i Kvinnherad ca 1480-1563
 sosa Anna Fartegnsdatter Seim 1510-ca 1548 sosa Torbjørn Olavsson Sandvin, lensmann i Øystese 1520-1603 sosa Kristina Tronds [Rustung] 1535-1594
||||


||
sosa Johannes Lauritsson Galte 1540-1629 sosa Herborg Torbjørnsdatter Sandvin 1552-ca 1633
|||
a picture
sosa Laurits Johanneson Galte, fogd på Halsnøy Kloster 1587-1659