Message to visitors

close

van Schijndel, een familie uit Heeswijk


Sosa :1
  • Born about 1630
  • Deceased

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

In het RA Nuland 19 - Blz. 155 dd 19 februari 1681 is de volgende tekst gevonden:
Anthonis Hendricx aant Hoogh, Jan Hendrik Melten voor zichzelf en mede gemachtigd door Jan Jansen van der Ven, president,
Jan Jan Adriaans de Jonge, Hendrick Vrensen, Gerit Gijsbarts de Bije, Sijmen Dirkcx van de Wetering en Bastiaan Jansen van Roij, als schepenen,
Emont Mathijssen en Jan Adriaans als Borgemeesters,
Wouter Martens van Gogh en Hendrik Hendricx als Kerkmeesters,
Peter Hendricx aant Hoog en Gerit Gijsberts de Bije als H Geestmeesters,
Handrick Peters en Peter Jan Clasen als gesworene,
Mathijs Peters van Vlijmen, Sijmon Gerits, Eijmbert Jacobs van Creijl, Adriaan Dirck Sijmons, Willem Adriaans van Schijndel, Jan Peters van Curinge, Hendrik Fransse van Berghem, Jan Dirck Jansen, Hendrick Jacops, Jan Aertse de Wert, Jan Willem Marcelissen, Dirck Huijberts, Cornelis Hendrick Brughmans, Michiel Bouwens, Willem Willems van Boeckel, Dirck Peters, Geridt Hendrick Sijmons, Jan Hendrick Sijmons, Lambert Vrensen, alle geerfden en inwoners van Nuland, met handtekening van Marcelis Willems, met schependoms zegel van Nuland, dd 18 mei 1677 hebben een schuld aan Jan Jansen van der Ven van 300-0-0, a 4%. Schuld komt voort uit penningen ontvangen van Hendrik Vitriarius wegens lossing van een
schepen schuldbrief die het dorp van Nuland aan hem had van 600-0-0. volgens originele brief dd 26 januari 1677. Getuigen Bastiaan Jansen van Roij en Hendrik Lavrensen van Rosmalen. Schepenen van Nuland.
Tekent Marcelis Willems Sub. Secr.
In marge: Jan Jansen van der Ven verklaart 300-0-0 ontvangen te hebben van Anthonis Hendricx aant Hoogh, dd 23 januari 1683
Iets daarvoor staat in datzelfde
RA Nuland 19 - Blz. 153 dd 18 mei 1677
over dezelfde kwestie het volgende:
Jan Jansen van der Ven, president, Jan Jan Adriaens de Jonge, Anthonis Hendricx aant Hoogh, Hendrick Lavreinsen, Gerit Gijsbarts de Bije, Sijmon Dirkcx, Bastiaan Jansen van Roij, schepenen, borgemeesters: Emond Mathijssen en Jan Adriaans,
Kerkmeesters Wouter Martens en Hendrik Hendricx, H Geest meesters: Peter Hendricx aant Hoogh en Gerit Gijsbarts de Bije, gezworenen Hendrik Peters en Peter Jan Clasen,
Matijs Peters van Vlijmen, Sijmon Geerts, Eijmert Jacobs van Creijel, Adriaen Dirck Sijmons, Willem Adriaens van Schijndel, Jan Peters van Kuringe, Hendrik Fransse van Berghem, Jan Dirck Jansen, Hendrick Jacops, Jan Aerts de Wert, Jan
Willem Marcelissen, Dirck Huijberts, Cornelis Hendrik Brughmans, Michiel Boudewijns, Willem Willems van Boeckel, Dirck Peters, Jan Peters, Gerit Hendrick Sijmons, Jan Hendrick Sijmons, Lambert Frenssen, alle geerfden en inwoners van
Nuland, machtigen Anthonis Hendricx aant Hoogh en Jan Hendrik Melten om in Den Bosch of Nuland of elders om schuldbrieven van 2000-0-0 te lenen.
Tekent Marcelis Willems Sub. Secr.
En een jaar later staat vermeld:
RA Nuland 19 Blz 51 dd 1 mei 1678
Met goedvinden van Heer Cornelis Gans verklaren:
Jan Jansen van de Ven, presidentschepen, Anthonis Hendricx Jan Peters Aent Hoegh, Gherit Gijsbarts de Bije, Jan Jan Adriaan de Jong, Handrick Laurense van Roesmalen, Bastiaan Jansen van Roij, Sijmen Dirkcx van de Weteringe, schepenen,
Dirck Huijpers, Peter Peters, borgemeester, Gerit Handrick Sijmens, Jan Peters van Curingen, HG meesters
Peter Jan Clasen, Jan Huijpers, gesworenen
Mathijs Peters van Vlijmen, Handrick Handrick Melten, Willems Ariens van Schijndel
Willem Jansen van Schijndel, Jan Aert de Wert, Cornelis Handrick Brughmans
Michiel Boudewijns, Laembart Laurensen, Emont Mathijsen, Jan Adriaens, Claas Willems
Dat zij authoriseren met goedvinden van Cornelis Gans, Heer van Nuland: Jan Hendrik Melten, Jan Jansen van de Ven, Marcelis Willems (substi. Secretaris) en Gerardus Thilius, predikant tot Nuland en Geffen
Ivm alle mensen die pretenderen aanspraak te maken op goederen van de kerk van Nuland, om achterstallinge pachten en renten te liquideren.
Tekent Marcelis Willems, sub secr

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview