Rosa //


  • Born July 16, 1759 - Blanes, Girona, Catalunya
  • Baptized July 16, 1759 - Blanes, Girona, Catalunya
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Paternal grand-parents, uncles and aunts

 Maternal grand-parents, uncles and aunts

 Notes

Individual Note

La va batejar Josep Ribas, vicari i els padrins van ser Salvador de Mata, jove mariner i Teresa Cortés de Blanes. Ref. 455v-3 (270 de 360) Baptismes de Blanes (1747/1763)

Family Note

Els va casar el rector Josep Buixons i els testimonis van ser Francesc Boix, passamaner i Ramon Burset, traginer, tots dos de Blanes. Ref. Foli 93r-2 (84 de 379) Matrimonis de Blanes (1771/1815)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Joan de Mata Marianna Cortinas Sebastià Roure Josefa Boter
||||


||
Antoni de Mata Cortinas ca 1724-1782 Maria Rosa Roure Boter 1725-1803
|||
Maria Teresa de Mata Roure 1759-