• Geboren circa 1540
 • Overleden   31 mei 1613 - St.Oedenrode,NB,NLD,leeftijd ongeveer 73 jaar oud

 Relaties en kinderen

 Notities

Aantekeningen

Inventaris 109 folio 85 jaar 1613 Lenart soene wijlen Roeloff Danielssen van de Horrick, Willem
Art Tijbosch als man ende mombair van Jenneken sijn huijsvrouwe, Handrick Danielssen Hanrickssen
als man ende mombair van Heijlwich sijn huijsvrouwe, joncker Guiliamme van Boschuijsen als
geswooren mombair ende curateur vande onmundighe kijnderen wijlen Dirick Hermanssen mulder. Joost
soene Jans Timmermans als geswooren mombair ende curateur vande onmondighen kijnderen Marten
Arienssen verweckt bij wijlen Cristina sijn huijsvrouwe. Tesamen wettighe ende gerechte kijnderen
ende erffgenamen wijlen Roeloff Danielssen voirschreven vande selven ende wijlen Cathalijn sijn
huijsvrouwe dochtere wijlen Jans Belarts tsamen verweckt. Hebben gescheijden ende gedeijlt
seecker ackerlants ende weijlants gelegen tot Rijsinge.,

doop godsdienst: Rooms Katholiek

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content