70 last names (418 individuals)

ABCDEGHKLMNPQRSTVWdx

Full list: