Jacob Hendriks

  • Meinsma 1835-1913, son of Hendrik Jacobs and Wijpkjen Meines Bruinsma, married to Fettje Jans de Haan in 1862.
  • Ruiter 1804-1882, married to Antje Lourens Liemberg in 1835.