• Born February 7, 1899 - Sweden
  • Deceased February 19, 1978 - Sweden,aged 79 years old

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Name Source: 1940 United States Federal Census - Ancestry.com - 1,2442::0Year: 1940; Census Place: New York, Kings, New York; Roll: T627_2572; Page: 4A; Enumeration District: 24-9991,2442::7633642
Name Source: New York City, Marriage Indexes, 1907-1995 - Ancestry.com - 1,61406::0New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Brooklyn1,61406::6580246
Name Source: 1930 United States Federal Census - Ancestry.com - 1,6224::0Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Page: 8A; Enumeration District: 11641,6224::38575751

 Sources

  • Individual:
    - MH:S500306 - 1930 Förenta staternas federala folkräkning - MyHeritage - Folkräkningen 1930 bestämde befolkningen i Förenta staterna att vara 122 775 046. Detta är en ökning med nästan 16 procent sedan folkräkningen 1920, som rapporterade en befolkning på 106 021 537. Detta var den femtonde decenniefolkräkningen genomförd i USA under myndighet beviljad i artikel I, avsnitt 2 i den amerikanska konstitutionen. Den genomfördes i april 1930, utom i Alaska, där den genomfördes sent 1929. Fram till 2012 är folkräkningen 1930 den senast tillgängliga för allmänheten, på grund av lag om 72 års sekretess. Den är baserad på faktiska räkningar av personer boende i bostadsområden. - https://www.myheritage.se/research/collection-10134/1930-forenta-staternas-federala-folkrakning?itemId=224343050-&action=showRecord - Gunnar MattsonKön: ManFödelse: Ungefär 1899 - SwedenHemvist: 1930 - Brooklyn (Districts 1001-1250), Kings, New York, USAÅlder: 31Civilstånd: GiftImigrering: 1923Ras: VitSpråk: EngelskaFars födelseort: SwedenMors födelseort: SwedenMaka: Esther MattsonDotter: Doris MattsonFolkräkning: Kommun:Brooklyn (Districts 1001-1250)Folkräkningsdistrikt:1164Rad:7 Län:KingsSerier:T626Bild:410 Delstat:New YorkRulle:1510 Datum:1930Blad:8-A Se hushållsmedlemmarHushållRelation till huvudfigur; Namn; ÅlderÖverhuvud; Gunnar Mattson; 31Fru; Esther Mattson; 30Brother in Law; Morgan Wiberg; 21Dotter; Doris Mattson; 5
    - MH:S500352 - 1940 Förenta Staterna, Federal Folkräkning - MyHeritage - Vi genomförde den mödosamma uppgiften att tolka handskrivna sidor för folkräkningen 1940 att skapa ett sökbart index för folkräkningen. Detta har fullföljts gradvis, stat efter stat, då vi täckte mer och mer av folkräkningen.Enligt den amerikanska konstitutionen är folkräkningen ett federalt mandat att räkna varje bosatt i Amerikas förenta stater vart 10e år. Folkräkningsuppgifter släpps till allmänheten 72 år efter att de togs.Federala folkräknare ombads att registrera information om varje person som var i varje hushåll på folkräkningsdagen. En folkräknare har kanske besökt ett hus vid en senare tidpunkt, men den information som han samlade var tänkt för att vara om de människor som var i huset på folkräkningsdagen. Den grundläggande folkräkningsenheten var länet. Varje län delades räkningsistrikt, ett för varje räknare. De ifyllda formulären skickades till Commerce Departments folkräkningkontor i Washington, D.C.Federala folkräkningar är vanligtvis pålitliga, beroende på kunskap om informanten och folkräknarens omsorg. Information kan ha lämnats till en folkräknare av någon medlem av familjen eller av en granne. Viss information kan ha varit felaktig eller avsiktligt förfalskad. - https://www.myheritage.se/research/collection-10053/1940-forenta-staterna-federal-folkrakning?itemId=116102312-&action=showRecord - Anders MattsonKön: ManFödelse: Ungefär 1899 - SwedenHemvist: 1940 - 1063 58th Street, Kings, New York, USAÅlder: 41Bosatt 1935: Same Place - 1063 58th Street, Kings, New York, USARas: VitMedborgarskapsstatus: NACivilstånd: GiftMaka: Esther MattsonFolkräkning: Län:KingsFolkräkningsdistrikt:24-999Sida:4A Delstat:New YorkRulle:m-t0627-02572Familj:64 Datum:1940Ram:00067Rad:22 Se hushållsmedlemmarHushållRelation till huvudfigur; Namn; ÅlderÖverhuvud; Anders Mattson; 41Fru; Esther Mattson; 40Brother in Law; Morgan Wiberg; 30
    - MH:S500251 - USA:s socialtjänsts dödsindex (SSDI) - MyHeritage - Började 1935 genom att Social Security Act undertecknades i lagstiftningen av FDR, mer än trettio miljoner amerikaner registrerades för åtgärder för ekonomisk trygghet 1937. Från 1937 till 1940 utgjordes betalningarna av ett schablonbelopp med det första beloppet sjutton cent. Efter ändringar 1939, ändrades betalningarna till månatliga förmåner och ökade. Efter ytterligare ändringsförslag 1950 kompenserades de som fick förmåner för levnadsomkostnadsökningar. Från 1950 till nutid ökade förmånen årligen som svar på inflationen för levnadsomkostnader. - https://www.myheritage.se/research/collection-10002/usas-socialtjansts-dodsindex-ssdi?itemId=16824505-&action=showRecord - Anders MattsonFödelse: 7 feb 1899Död: feb 1978Senaste vistelse: Xx782, USASSN utgivningsstat:  New Jersey

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview