Sosa :7
(Marietta Biasini dei conti di Bahria)
 Maria //


  • Born (Wednesday_21_Apr_1875) - Via S. Paolo Nº 15, Messina, Sicily
  • Baptized - Messina, Sicily
  • Deceased (Thursday_26_Oct_1967) - 4/1 Creche St, Sliema, Malta
  • Buried - Addolorata Cemetery, Malta

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


Name Name Prefix: ND

Event:Title

Patrizia Romana, Messinese & Veneziana(Source: Book - Mango - Nobiliario di Sicilia - Spadafora (Venice Patrician) - Mango de Casalgerardo, Dott. A. - The title of Patrizio Veneto was granted to Federico Spadafora on 12 May 1409 and is transferable to all his descendants of both sexes. It was confirmed by ministerial decree of 22 Jul 1901. -
The title of Patrizio Veneto was granted to Federico Spadafora on 12 May 1409 and is transferable to all his descendants of both sexes> It was confirmed by ministerial decree of 22 Jul 1901.)(Source: Royal Commission - Commission appointed to inquire into the claims of the Maltese Nobility (Messina Patrician) - Correspondence and Report of the Commission appointed to inquire into the claims of the Maltese Nobility - Commission appointed by Queen Victoria on 8 Mar 1876 - HMSO, May 1878
Title of Patrician of Messina granted to Mariano Testaferrata by a privilegium of the Senate of Messina on 20.12.1553.
Another privilegium of the Senate of Messina dated 28th August 1792 confirmed that the title applied to all the descendants of Mariano Testaferrata. - 1 REFN Section IV, p. 48 and 49, para 237 -
Section IV, p.48, para 237:
237. Several gentlemen belonging to the Testaferrata family have, moreover, in the committee list, laid a claim to the dignity of Messinese patricians, and have in support of that claim produced the following documents, viz.:-
lst. A personal privilegium conferred on the 20th December 1553, by the Jurats of the city or municipality of Messina, on the nobleman Mariano Testaferrata, registered in the Royal Secrétairerie of Messina, on the 17th April 1554, and recorded in the Civil Acts of the Inquisitorial Office of Malta, on the 27th August 1689. The said Mariano is the most distant ancestor to whom the claimants have been able to trace the pedigree of the Testaferrata family. By the said Privilegium, Mariano obtained the citizenship of Messina, and he became thereby entitled to all the rights of a Messinese citizen, and to the exemption from certain taxes which were payable by strangers.
2nd. Another privilegium of the Senate of Messina, bearing date the 28th August 1792, stating, with reference to that of 1553, that Mariano Testaferrata had been elected into the "Senatorium Messinensium Ordinem inter que Nobiles Cives Mamertinos." By the same instrument, the Marchese Don Mario Testaferrata Castelletti, Don Daniele and Don Pandolfo Testaferrata De Noto, and the Baron P. P. Testaferrata Abela, all descendants of the said Mariano, were recognised as noble: citizens and patricians of Messina, and their nobility was traced so far back as the year in which the Privilegium was granted to Mariano; being thus reinstated in the possession of that dignity, together with their children and descendants. This instrument was recorded in the Acts of Notary Farrugia, on the 20th February 1877, as follows:
In senatorium Messanensium Ordinem, interque Nobilis Cives et Patricios Mamertinos, ab anno Millesimo quingentesimo, quinquegesimo tertio de die vigesimo Decembris, duodecimae Indicationis (ut melius in officio Nostro apparet e nobilitatis privilegio in Registro dicti anni existente), Majores Nostri jure merito adscribendum esse judicarunt Nobilem Marianum Testaferrata, Jacobi filium et Angarai Nepotem, tum ob eximium splendorem suae gentis,quaevetustissimae Capiferuorum familiae, inter Romanos Patriciae, inclytum est germen, tum ob singularem ejus fidem et observantiam erga Urbem nostram et Regnum. Exinde idem Nobilis Marianus Testaferrata sive de Capiferreo, patricius origine Romanus, et allectione Messanensis, e nostra descendens provincia, alibi familiam generose propagavit, quae in duos precipue divisa est lineas; quarum prima spectabilibus, sibique aegualibus juncta nuptiis inter Nobiles Sacri Romani Imperii Equites Tornearias et Capitulares cooptata est illi addita in gentilitio stemmate rubro Capiferuorum Tauro, Aguila nigra, aliisque Caesareis ornamentis, et inde, praeter alios honorum titolos, Marchionatus Sti Vincentii Ferreri, tessera in Regno Naepolitano decorata, alioque etiam Marchionatus titolo insignita a Victorio Amadeo Sabaudo, tum Rege Nostro gloriosissimo. Altera vero linea pari item decore fulgens Patriciatui Almae Romanae Urbis, quo ex immemorabiti aetate illustris Capiferuorum Gens, Testaferratarum parens gaudebat, iterum admunerata fuit ab anno Millesimo quingentesimo nonagesimo et post modum Dynastiam Castri Cicciani in eodem Regno Neapolis decorata, praeter Gomerini Baroniam in Insula Melitensi, aliasque Ecclesiasticas et Saeculares dignitates. In utraque linea Testaferratarum a prelaudato Patricio Viro Mariano descendentium, Mamertiua Nobilitatis memoria, pluribus, variis publicisque monumentis longissima annorum serie jugiter conservata est, eaque maxime ex nostra quoque parte enituit, cum illustris Canonicus D. Ioseph Jacobus Testaferrata Castelletti, Vir clarissimus de Urbe Nostra, totaque Siciliae Regno benemeritissimus a Predecessoribus Nostris, ultimis hisce annis tamquam Patricius Messanensis salutatus est, publico etiam edito Diplomate, in quo praevia judiciali senatus deliberatione, tota ejus, nempe Testaferratorum familia satis nota et ullustris pristino Nostri Patriciatus honori, a quo numquam declinaverat, cuique imo splendide semper adhaeserat solemniter reintegrata est. Licet vero omnia haec publice, nobisque optime et judice sint comperta; cum nihilominus a primaeva Nobilis Mariani Testaferratae Patricatui Nostro aggregatione elapsi sint anni biscentum et triginta novem, nec non, mox dictum reintegrationis Diploma Ecclesiasticae Personae, videlicit laudato Canonico D. Josepho Jacobo directum fuerit, Vos propterea, illustres Marchiones D. Mari Testaferrata Castelletti, D. Daniel et D. Pandulphe Testaferrata de Noto, germani fratres, Sacri Romani Imperii Equites, nec non Baro D. Petre Paule Testaferrata Abela bene e re vestra, vestrorumque descendentium esse putavistis pro communi progenie vestra Romae in nostro alliisque Regnis illustri, novam vestro nomine postulare solemnioremque Patriciatus nostri a stipite reintegrationem. Nos inde, perpendentes petionem vestram juri factoque consonam esse et rationabilem, visis, beneque per Nos et Syndacum et Assessorem Nostros consideratis tum vestra a praedicto Nobili Mariano per directam lineam legittimumque tramitem descendentia, tum constati per singolos gradus generosae claritatis continuatione, tum denique Nostri Patriciatus apud vos, et majores vestros, licet abhinc absentes pacifica possessione, praevia supradicti Assessoris sententia, cujus tenor inferius refertur; ed sedulo quoque animadversis Majorum vestrorum meritis erga Sicilae Regnum Nostrosque Augustissimos Reges, quae merita resultant ex Actis legitime exhibitis ex historiarum fide, ex publica fama, atque ab ipisismet Regiis Diplomatibus: Vos praedictos illustres Marchiones D. Marium Testaferrata Castelletti, D. Danielem et D. Pandulphum Testaferrata de Noto, germanos fratres, et Baronem D. Petrum Paulum Testaferrata Abela, propria avitaque virtute praeclaros, antiquo Nobilique tum Romano tum Messanensi genere procreatos, in veros et indubitatos Nobiles Cives, Patriciosque Nostros ex prisca origine recognoscimus, acceptamus, recipimus et amplectimur, atque tales esse a saepius memorato stipite et usque ab anno millesimo quincentesimo quinquagesimo tertio super expresso declaramus, definimus et pronunciamus, proindeque in primaevam vestram nobilinatem Messanensem a praedicto Nobili Mariano Testaferrata remotiore vestrum Avo acquisitam, qua hactenus laudabiliter usi estis, quatenus opus foret reponimus, restituimus, atque plenissime Ordini Messaneasium Senatorio Alboque gradui distincto et dignitati Patriciorum vivorum reintegramus et confirmamus, una cum omnibus successoribus vestis, et e vestro vestrorumque sanguinae legitime in aevum descendentibus, cum omnibus et singulis illis honoribus, titulis, dignitatibus et aliis quibuscumque, quibus natae in hac Urbe vel ab ea oriundae qualitercumque et quomodocumque fruunter, potiuatur et gaudent tam hic, quam alibi; ita ut vos, illustres Marchiones D. Mari, D. Daniel et Pandulphe ac Baro Petre Paule, una cum omnibus legitimis successoribus vestris in perpetum adscribi debeatis; et describamini in Albo Nobilium, et tamquam naturales Cives Nostri Nobiles at Patritii obtinere, gerere et concurrere possitis ad omnia munera publica Nobilibus tantum et privative spectantia, praevio tamen quod vos, vestrique descendentes legitimi, omnesque ex saepius laudato vestro stipite Nobile Patricio Mariano Testaferrata provenientes, tamquam in numerum, coetam et consortium Nobilium Civium, sive Patriciorum Messaneusium recogniti, acceptati, iterumque allecti ex certa nostra scientia, maturoque Senatus consultu, jurejurando polliceamini ad D.O.M. Beataeque Mariae Virginis a Sacris Literis gloriam, Invictissimi Regis nostri Ferdinandi IV. obsequium Urbisque Nostrae felicitatem propagandam promptos vos, expeditosque inveniri. In quorum omnium futuram memoriam plenumque testimonium, hoc praesens privilegium fieri jussimus, Urbis sigillo in pede munituim. Tenor vero voti et sententiae est sequens: - Ratio decidendi - Nobiles Viros Marchionem D. Marium, Marchionem D. Danielem, Marchionem D. Pandulphum et Baronem D. Petrum Paulum Testaferrata, petentes ortum traxisse a Mariano Testaferrata Millesimo quincentesimo, quinquagesimo tertio in Nobilium Messanensium Albo omnium suffragiis tum cooptato; visis attenteque perlectis documentis in praesente sutius, haud ambigere sumus suasi pariterque nullum superesse dubium, quin Marianum eumdem ab Alphio Capo di Ferro, ides Testaferrata, Patricios Romano discendere: ideo sic justitiae locum dare sumus innixi. Jesus - Isti di Testaferrata suique declarentur nobiles Cives et Patritii Messanenses a praedicto Nobili Mariano eorum ascendente, quodque olim, illi praeeminentiis concessa fuere, congaudeant iterum isti petentes, cum omnibus honoribus, exemptionibus, muneribus, officiis et aliis quibus caeteri Nobiles Nostri Messanenses Patritii nunc potiuntur; et expiatur Privilegium in forma - Longo, Assessor Ordinarius - Datum Messanae in Aedibus Senatoriis, die vigesima octava mensis Augusti, Millesimo Septingentisimo nonagesimo secundo.)(Source: Royal Commission - Commission appointed to inquire into the Claims of the Maltese Nobility (Rome Patrician) - Correspondence and Report of the Commission appointed to inquire into the Claims of the Maltese Nobility - Commission appointed by Queen Victoria on 8 Mar 1876 - HMSO May 1878
Title of Patrician of Rome granted simultaneously to Mgr Leonardo Abela,his two brothers Placido and Ascanio, and to their nephews "ex sorore" Pietro di Ferro, Ascanio Surdo and Paolo Testaferrata, and to all their descendants, by the Senate of Rome on 22.5.1590. - 1 REFN Section IV pp 49, para 239 -
Section IV, p.49, para 239:
239. The foregoing remarks apply also to another Privilegium, obtained on the 11th of the calends of June of the year 1590, from the Roman senate, by which the honour of Roman citizenship and the dignity of Roman Patrician were conferred upon Monsignor Don Leonardo Abela, Bishop of Sidonia, Placido and Alessandro Abela his brothers, and upon his three nephews ex sorore: Pietro di Ferro, Ascanio Surdo, and Paolo Testaferrata, and their children and grandchildren. This diploma was entered in the Civil Acts of the Inquisition in Malta on the 26th August 1689, but was never regis­tered in the Government offices according to the enactments of Grand Masters Despuig and De Rohan. This distinction is claimed by the following gentlemen referred to in the committee list, who contend that they are the lineal descendants of some of the original grantees; viz., Dr. P. P. Testaferrata Abela, Augusto Testaferrata Abela, Monsignor Don Salvatore Grech Delicata, Lorenzo Cassar Desain, and the Marchesi Saverio De Piro and Felicissimo Apap. For the reasons already stated we refrain from making any inquiry in order to ascertain whether the claimants descend or not from the said grantees.

Note: Although the Commission rejected this particular claim of the Maltese nobility on the grounds that the document had not been registered in the appropriate Maltese Government offices, the Commission accepted the document and its implications for the descendants of the original grantee. The claim was therefore rejected only insofar as it could be regarded within the framework of Maltese regulations. Its validity under Roman law, of course, could not be vitiated. - GIF - C:\Legacy\Pictures\frontispiece.GIF - 2 _SCBK Y - 2 _PRIM Y - 2 _TYPE PHOTO)

Object:gifC:\Legacy\Pictures\marietta-1920.gifMarietta Biasini1920

-- GEDCOM (INDI) --1 NAME Maria //2 GIVN Maria2 SURN

 Sources

  • Individual: Birth Certificate 21 Apr 1875 Personal - Fondazione Antonia Asciak: chiamato Brandano Asciak - Searches conducted to prove eligibility of Carolina Tonna (c. 1900)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}