MAULANDI


1.
<<
o Inconnu
2.
o François & Marguerite NEGRI
o Jacques Joseph ca 1842-1912/ &1875 Marie BORGONIA ca 1851-/1912
o Marie Adélaïde &1912 Jean Silvio DOMENEGO 1885-
...
3.
o sosa Inconnu ca 1515- & sosa ? ?
o sosa Napoléone ca 1540- &ca 1560 sosa Jacques IMBERT ca 1535-
...
o sosa Antoine ca 1555-/1617 & sosa ? ?
o sosa Hercule ca 1585-ca 1617 &ca 1608 sosa Louise MURATOR ca 1585-
o sosa Barthélémy ca 1615-1639/ &1636 sosa Madeleine PASTOR ca 1620-
o sosa Octave ca 1656-ca 1706 &ca 1680 sosa Anne Françoise BERMONDO 1660-
o sosa Barbe ca 1685-1725 &ca 1705 sosa Barthélémy LOTTIER ca 1684-1747
...
o sosa Honoré ca 1686- & sosa Jéromine IMBERT ca 1690-
o sosa Barthélémie 1714-1792 &1747 sosa Thérèse RAIMONDI
o Antoine Marie 1747-
o Espérance Marie 1750-
o Paule Marie 1752-
o Marie Catherine 1754-
o Marie Hyacinthe 1756-1757
o Marie Camille 1757-
o sosa François Antoine 1762-1799 &1794 sosa Maria Angelica GIACOBBI 1772-1852
o Maria Magdalena 1795-1799
o Jean François 1797-1803/
o sosa Michel Marie 1799-1879 &1820 sosa Marie Madeleine ROCCA 1798-1838
o Maria Angéla 1825-
o Maria Francesca Catharina 1828-
o sosa Jean Baptiste Marie Giovanni 1830-1913 &1857 sosa Françoise Antoinette Marie DOMENEGO 1828-1894
o François ca 1857-
o sosa Maurice Antoine Clément 1862-1925 &1887 sosa Antoinette Virginie Symphorose MAULANDI 1860-1931
o Angéline Jeanne 1888-1953 &1911 Charles CANIS 1885-1931/
o sosa Pauline, Marie, Françoise 1890-1952 &1911 sosa Jean, Baptiste, Vincent GONZALÈS 1885-1917
...
o sosaPauline, Marie, Françoise 1890-1952 &1923 Alfred, Vincent, Joseph ANTONINI 1889-1963
...
o Rose 1895-1986 &1922 Eugène Denis LETOURNEUR 1900-1955
...
o Vertueux 1872-1939
o Joannes Baptista Maria 1830-
o Franciscus Jacob 1833-
o Maria Camilla 1836-
o sosaMichel Marie 1799-1879 &1839 Marie Madeleine Thérèse GIAUSSERAN 1810-1869
o François Marie Baptiste †1844
o sosa Jacques Antoine 1764-1833..1869 &1790 sosa Marie Camille PASSADESCO 1770-1833
o François 1793-
o sosa Pierre François 1795-1869 &1817 sosa Françoise Marie Catherine BASIN 1792-1859
o François ca 1824-1869/
o sosa Fortuné 1827-1876 &1854 sosa Angeline Françoise Marie RAIMONDI 1830-1909
o sosa Antoinette Virginie Symphorose 1860-1931 &1887 sosa Maurice Antoine Clément MAULANDI 1862-1925
...
o Audrea 1829-
o Petrus Laurentius Laurent 1834-1869/
o Michel Marie 1798-
o Michel 1767- & Thérèse ESTOUBLON
o Marie †1794
o Maria Margarita Victoria Cesara 1769-
o Marie Camille 1773-
4.
o X & sosa Anne Françoise BERMONDO 1660-
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content