Sosa :199
  • Born 29 May 1763 - Rumpt, , , Gelderland, Nederland
  • Deceased 29 December 1820 - Rumpt, , , Gelderland, Nederland,aged 57 years old
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Roepnaam ook wel Bertje en achternaam soms Van herewaarden

Birth

Gelet op het feit dat zowel haar man als dochter van Hervormde (Gereformeerde) huize stammen bestaat misschien de mogelijkheid informatie op te diepen in de oude archieven van de NH Kerk te Rumpt.

Death

In het jaar Een Duizend Achthonderd en Twintig den Negen en twintigsten dag der maand December des middags twaalf uren, is voor ons Gualtherus Kolff, Schout en Secretaris, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Deil, geassisteerd met Aart van Wachem assessoor en lid van den Raad dezer Gemeente gecompareerd, Jan van Maren, Landman oud vijf en vijftig jaren en Antonie van Maren daglooner oud negen en dertig jaren beide te Rumpt woonachtig, zijnde den eerste man en den tweede comparant schoonbroeder der overledene, dewelke ons hebben verklaard dat heden voormiddag ten tien uren in het huis no 53 te Rumpt is overleden Bartje van Herwaarde oud acht en vijftig jaren, geboren en laatst gewoond hebbende te Rumpt, huisvrouw van den eersten comparant, wier ouders zijn geweest Evert van Herwaarde en Maaike de Klein, en is dezer acte na gedane voorlezing door de comparanten gemeld den assessoor en ons onderteekend.

Family Note

Marriage with Jan van Maren

Trouwboek NH kerk Rumpt 1772-1877: ondertrouw op 24-2-1792. Jan woont op dat moment in Acquoy.

 Sources

  • Death: Akte gemeente Deil 29-12-1820, nr. 41

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Gerrit Evertsen van Herwaarden ca 1690 Grietje Hendriks Prickel  
|||
Evert Janse van Herwaarde 1719-1762..1820 Maaike de Klein †1763..1820
|||
Bartje van Herwaarde 1763-1820