Lazare

 • sosa Bachelet ca 1600-ca 1670, son till Claude och Marthène Blansey, förhållande med Marie Lebault 1627.
 • sosa Bené ( Benée ) 1665-1700, son till Lazare och Françoise Joly, gift med Pierrette Guenot 1688.
 • sosa Bené ( Benée ) †1688/, gift med Françoise Joly.
 • sosa Blonde †1679, gift med Marguerite Tainturier 1636.
 • sosa Bonnardin ca 1716-1790, son till Philibert och Françoise Caillot, gift med Jeanne Meunier ( Mugnier ) 1743.
 • sosa Buisson 1690-, dotter till Jean och Jeanne Cormignolles, gift med Antoine Lucotte 1711.
 • sosa Charleut , far till Anne.
 • sosa Cunisset , gift med Jeanne Mercey.
 • sosa Gabereau ca 1648-1684, son till Benoit le Jeune och Marie Marguerite Meney, gift med Pierrette Joly 1674.
 • sosa Liger ca 1696-, son till François och Pierrette Prieur, gift med Claudine Michelot 1721.
 • sosa Michelot †/1721, gift med Anne Charleut 1688.
 • sosa Pelletier 1720-1773..1774, son till Vivand och Françoise Vary, gift med Claudine Léger 1745.
 • sosa Percepuce ca 1697-1727, son till Antoine och Claudine Boissot, gift med Lazare Zérotte Bachelet 1724.
 • sosa Prieur ca 1624-1690, gift med Marguerite Charleux 1665.
 • Vincenot ca 1837-1894, gift med Jeanne Marie Pelletier 1871.