• Born in 1678 - Stockholm
 • Deceased January 16, 1748 - Rom, Italien,aged 70 years old
 • Dekanus i Santa Maria de Transtevere

 Parents

 Siblings

 Sources

 • Birth, death: Nr 1172, Lohreman - Adlad 1689-03-11, introducerad 1689. Utdöd 1748-01-16.
  Släkten Lohrman, som i källorna även förekommer under namnen Larman, Laarman, Lorman
  och Lårman, säges härstamma från Mümpelgard (Montbeillard) i tyska furstendömet
  Württemberg, 'där landshövdingen, friherre Erik von der Linde under sina resor på 1640-talet
  träffade personer med namnet Lohrman, som voro adelsmän och patricier, vilkas vapen han
  avritade.' – Om släkten Lohrman, se K. W. Herdin, Lohrmanska släktens genealogi (i
  Personhist. tidskr. 1926). - http://www.adelsvapen.com/genealogi/Lohreman_nr_1172