Sosa :1
  • Born about 1600
  • Deceased
  • Hemelraed te Oldebroek, Schepen
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses, children, grandchildren and great-grandchildren

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

3 November 1633
Jan Egbertsen, Beert Francksen, Jan Reijertsen, Evert Aertsen hebben het erffhuys verburcht van Marritgen Aert Everts ende binnen burgen geworden Michiel Jansen ende Jacob Dircksen.
Voer gerichtsluden Evert Evertsen ende Beert Dibbeltsen.Actum Oldebroeck, den 3 november 1633.

19 augustus 1637
Jan Rijers wordt de voogd van de kinderen van overleden Evert Evertsen, Willemtien en Evertien
Gerichtsluiden is Reijer Willemsen

Anne Gerrits, weduwe van zalliger Evert Evertsen, heeft haer twe dochtertiens, Willemtien end Evertien, voer haer vaders zalliger versterff bewesen als volget. Voer eerst komen die twe kynderen thoe die helfte vande vaste goederen, waervan die moeder tot onderhoudinge der kynderen die vruchten sal genieten, end daervoer dieselve in kost ende klederen naebuirlick on- derholden tot haer mundige daghe thoe (doorgehaald: vorders), ende sal dieselve laten leeren lesen ende schrijven, oick nayen ofte speldewercken, ende sal oick elck hebben een kiste end bedde ofte daervoer veertich karoliguldens tot der kynderen kuer end noch elck kynt sestich karoliguldens voer die gerede guederen.
Aldus geaccordiert tusschen Anne Gerrits ende der kynderen mombers Beert Dibbeltsen ende Jan Reijertsen in præsentie van Wijchman Cornelissen, des richters stadtholder, ende gerichtsluiden Reijer Willemsen ende Beert Wijchmansen, den 19 augusti 1637.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Rijer Willemsen ? ?
|||
Jan Reijersen ca 1600-