Message to visitors

close

 DEFRUYT ; de GRANDE  -  LAMOTE ; VANDEWALLE

 DEMEULENAERE ; VERHELLE  -  SAP ; IDE (YDE)

 en (et) patronymen

 Rond deze namen is deze Généalogie opgebouwd

 Cette Généalogie est construire autour les noms

 

 Family Book "DEFRUYT", waar vandaan.


Deze naam is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door te zeggen" ik ben een de "FRUYT" " of hij is er een " van "FRUYT" " soms werd er ook opgeschreven " FRUIJT " De naam geschreven als "FRUYT" komt vooral voor in de oostelijke provincies van België"DEFRUYT & de FRUYT" komen het meest voor in de provincies West & Oost-Vlaanderen terwijlde naam geschreven als " DEFRUYT & DEFRUIT " vooral in Frankrijk te vinden is. Terwijl in Nederland de naam "van FRUYT & Fruyt" heel vaak voorkomt. De verschillende schrijfwijzen komen door het uitspreken in een andere streektaal er wordt nog altijd gezegd als iemand klein is "frutje" men is dan ook dit gaan opschrijven als "FRUYTIER" of nog hij is van het hof van "FRUYT" dit werd dan "FRUYTHOF"

OPZOEKINGEN :

Mijn eerste opzoekingen gebeurden in het gemeentehuis van Oostkamp , de gemeente waar ik ben opgegroeid , dit was begin de jaren zeventig. Door tijdsgebrek heb ik dit helaas moeten stoppen maar ik was toch al gekomen tot een Albertus Defruyt die ik had gevonden te Beernem. Later in 1991 werd ik opgebeld door Gilbert Defruyt met de vraag of wij soms van dezelfde stam zouden zijn Roger Defruyt had namelijk in Beernem een Albert Defruyt gevonden die de zoon was van François Defruyt hierdoor was mijn nieuwsierigheid terug aangewakkerd en ging ik terug op onderzoek naar Beernem. Inderdaad het was wel degelijk dezelfde Albert (Albertus) , wij werden met mijn familie dan ook uitgenodigd op het familiefeest die doorging in de Zandberghoeve te Oedelem in 1991.Helaas is de grote bezieler van dit evenement veel te vroeg overleden Roger Defruyt uit Aalter ik hoop nog ooit eens samen met een naamgenoot van dezelfde stam eens een grote bijeenkomst op de been te zetten van allen wie iets met FRUYT in zijn naam draagd.

HET BEGIN :

Het begin van deze stamboom is een zekere "Joannes" ook genoemd "Jan" DEFRUYT die moet hebben geleefd rond 1650 maar wij weten nog niet van welke plaats ,daar in deze periode verscheidene "Jan's" zijn gevonden . Voor het eerst is er dus sprake als stamvader van.
Arnout of Arnoldus Defruyt hij was gehuwd met Sara Daninck en woonde tot zijn overlijden in de heerlijkheid van "PRAET" het huidige Oedelem ,met zekerheid kunnen we zeggen dat er één zoon werd geboren 5 mei 1718 die de naam "Joannes" droeg dit naar zijn Grootvader. Joannes huwde te Oedelem op 7 juni 1739 met de acht jaar oudere Marie,Agnes Loontjes met wie hij een tweeling terwereld zette op 29 april 1740 te Oedelem nl. "Ignatius" en "Johanna,Cornelia" , vier jaar later stierf Joannes op zesentwintigjarige leeftijd.

Ignatius "Ignace" huwde met de één jaar jongere Marie,Livine Vanhulle zij waren in de kroosterijke gezinnen want zij hadden volgende kinderen "Pierre,Jean" °1768 ; "Monique" °1770 ; Marianne °1771 ; "François" °1772; "Albert °1777 ; "Jean" °1780 ; "Anna,Marie" °1784 ; "Cecile" °1790 . Ignace stierf op 18 pluviôse van het jaar X , zijn vrouw volgde hem op 26 ventôse van het jaar XIII

François DEFRUYT of ook wel geschreven Franciscus de FRUIJT hij huwde met Anna Cecilia DEMEYER op 12 prairial van het jaar X te Beernem en zij kregen 6 dochters en 2 zonen: met name Anna maria °1803 , Reine °1804 , Pieter °1806 , Albertus °1807 , Cecilia °1810 , Sophie °1813 , Rosalie °1816 en tenslotte Christina °1820.

Albertus DEFRUYT huwde op 22/04/1840 met Anna Marie BAUTE te Oedelem zij kregen 5 zonen en 3 dochters n.l.: Joannes °1842 , Pieter(1) °1843 , Pieter (2) °1844 , Amelia °1846 , Melanie °1848 , Amandus °1850 , Carolus Charles °1852 , Sophia °1854.Helaas zijn 3 van de 5 zonen heel jong gestorven. Uit een stuk van de krant L'Echo d'Ostende met datum 30 augustus 1868 halen wij het volgende volgende kopen grond worden verkocht te Beernem op donderdag 10 sept. 1868 in gebruik tot 01 oct. 1870 door Albert Defruyt à 300 fr 's jaers, Koopen 23 à 25 -H. 23-28-85 c. Zaeiland'''' bron: http://god.biboostende.be

Pieter DEFRUYT °1844 huwde met D'HOORE Eugenie Leonie °1850 in Oostkamp op 22/08/1885. Pieter kwam dus naar Oostkamp wonen waarschijnlijk in het huisje met schuur in wat nu heet de Faliestraat , daar ik zijn naam van hemzelf en zijn broer Joannes nog heb teruggevonden in een houten balk, gesneden met een mes. Deze schuur zie je hier op foto. hier komt later een fotoZij kregen 3 kinderen nl.Léonie °1880 en de tweeling Jules en Firmin °1892 van Firmin kan ik niets meer terugvinden nochtans heb ik zijn naam gevonden in de tienjaarlijkse tabellen te Oostkamp.

Jules DEFRUYTsc0_01_Jules_Defruyt_edited.jpghuwde met Irma de GRANDEsc0_02_Irma_Degrande_edited.jpg te Oostkamp (datum nog onbekend) zij baten een landbouwbedrijf uit op een pachthoeve van 1937 tot 1945 op de wijk Stuyvers wat nu heet de "Stuyversstraat" op deze hoeve zie foto; waar nu de stallen zijn was vroeger het woonhuis.HPIM0409.jpg
Hier groeide ook mijn vader Edmond op
Het was ook in deze omgeving dat mijn vader tijdens de oorlog mijn moeder van dichterbij leerde kennen, maar later hierover meer.
Hierna verhuisden zij terug naar hun eigendom in de Faliestraat te Oostkamp waar zij ook voorheen aan landbouw deden op de hoeve die Jules erfde van zijn vader Pieter.
Mijn moeder vertelde het volgende "Albert kocht een hoevetje op de "Coude Puydt" nu Faliestraat hij bouwde op deze gronden nog een tweede huis voor zijn zoon Pieter . Jan bleef in het ouderlijk huis wonen later erfde Jules van zijn Vader het ouderlijke huis van Pieter "
Mijn moeder Judith liep school te Erkegem in de Hertsbergestraat te Oostkamp waar zij de lagere school afmaakte.
HPIM0406.jpg
Grootvader Jules kreeg met zijn vrouw Irma 5 kinderen nl. Edmond °1920 , Georgette °1922 , Octaaf °1925 , Marcel °1927 en Christiane °'33 . Marcel bleef zijn hele leven ongehuwd.

Voorlopig is dit alles, bezoek regelmatig deze kroniek nu en dan komt er iets bij, ook in het begin ervan.


Index