• Born 27 February 1596 - Rättvik, Dalarna, Sverige
  • Deceased 25 July 1675 - Stockholm, Sverige,aged 79 years old

 Parents

 Siblings

 Sources

  • Individual: Svenskt Biografiskt Lexikon - - Johan Stiernhöök, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alvar Nelson), hämtad 2014-06-11
    http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20163 - Meriter Stiernhöök (före adl Olai Dakkarlus, Olofsson Dalkarl), Johan (Johannes), f 27 febr 1596 i Rättvik, Dalarna (Swebilius), d 25 juni 1675 (ibid; begr 10 febr 1676 i Sthlm, Nik). Föräldrar: kyrkoherden Olaus Petri o Margareta Hansdtr. Elev i Västerås skola 07-16, informator hos kh P E Drivius (bd 11), Arboga, 16-19, elev o senare kollega i Arboga skola 16-19, inskr vid UU 12 nov 19, studier vid univ i Leipzig 20, Jena hösten 20, Wittenberg 22 (inskr 8 febr), Rostock 23-24, lektor i etik o politik vid Västerås gymn 1 okt 24-26 o 28-30, disp vid UU 25 juli 25, mag där 26 juli 25, studier vid univ i Erfurt 26, Rostock dec 26-27, studievistelser i Leiden, Franeker, London, Cambridge, Oxford 28, prokura-tor vid Västerås domkapitel 28-30, assessor i Åbo hovrätt 5 juni 30-47, underlagman i Norrfinne domsaga 36-40, prof i lagfarenhet vid Åbo akad 26 mars 40-47, lagläsare på Åland 41-46, häradsh i Svartlösa hd, Sth, 31 mars 42-52, led av lagkommissionerna från nov 42, föredragande i revisionsärenden i K kansliet 28 aug 44-47, häradsh i Orbyhus hd, Upps, från 10 febr 46, revisionssekr 31 maj 47-63, adl 4 okt 49 (introd 50), led av kommissionen för ny kyrkoordn maj 50, deltog i riksdagarna 50-54 o 60, led av kommissionen för nya akad statuter 55, av revisionskansliet 17 juli 63-66, av kommissionen ang sjölag dec 64-juni 65, hovråd från 21 nov 66, led av kommissionen ang ny exekutionsstadga juni-juli 68.G 14 (Rudbeckius) eller 15 (Swebilius) aug 1631 i Fellingsbro, Or (Helan- der, Nelson o Inger, s 150), m Catharina Andersdtr, adl Appelbom, f 1 - 1609 i Partille, Västra Götalands län (Rudbeckius), d 22 sept 1668 (ibid; begr 9 dec i Sthlm, Nik), dtr till häradshövdingen Anders Haraldsson A (bd 2, s 90) o Catharina Andersdtr (Hök).Biografi [Ytterligare 16 paragrafer finns med i SBL, ej medtagna här] S var i tjänst under ett halvsekel, högt värderad av fyra regenter och två förmyndarregeringar, och han åtnjöt av alla förtroende och respekt. I gengäld värnade han i sin verksamhet rikets rättsordning och befolkningens rättstrygghet. Framställningen i hans rättsutredningar på svenska och hans bok på latin är noggrann och livfull men ibland svårtillgänglig för senare tiders läsare. S.s namn har nämnts med vördnad av historiker och jurister, men få har granskat hans insatser i revisionsärendena. För eftervärlden är han, inte minst tack vare sitt stora verk på latin om svears och götars forna rätt, känd som "den svenska lagfarenhetens fader" och vår förste rättshistoriker.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

sosa Peder ? sosa ? ?  
|||
sosa Olaus Petri Hedemorensis †1616 sosa Margareta Hansdotter †1612
|||
Johan Stiernhöök 1596-1675