• Born in 1646 - Kortenhoef
  • Deceased
  • Zandschipper

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Notitie bij Gijsbert: Gijsbert Isaacs Streefkerck, gehuwd te Oud Loosdrecht als j.m. van Cortehoeff, met Jannetje Abrahams 3-7-1672, zij als j.d. van Vreland. Twee van hun kinderen, o.a. Abram, werdendaarna te Vreland gedoopt, maar meer niet. Hij was Weduwnaar in dec. 1696 zoals o.a. luidt:

"Janneke Abrahams, nalatende tot haar weduwnaar en boedelhouder Gijsbert Isaacs Streefkerck tot haar universele erfgenamen drie kinderen, t.w.: Abraham, Isaac en Annetie Gijsberts, gesterkt met haar man Gijsbert Korssen Slebus.. Uijtcoop voor ieder 500 gulden (Gijsbert Korssen v.n. had reeds tevoren 200 gulden ontvangen) als ze 25 jaren oud zijn". Allen schrijven hun handtekening. Gijsbert Isaacs v.n. is genoemd naar zijn Grootvader, de vader van Annetje Gijsberts, zijn Moeder. En zijn dochter is genoemd naar Annetje Gijsberts zijn moeder. En Abraham naar zijn Schoonvader te Vreland. Zijn zuster was Jantje Streefkerck, de Moeder van Abraham Gerrits Dorlant.

Gijsbert Isaacs Streefkerck komt ook voor (2x) in "Borgtogtenaantekeningen voor de Veenlanden als versogt hebbende te mogen veenen agter sijn wooning, Ao 1688 en 1697; en later nog eens in 1710. Trouwens hij komt meer voor als Vervener.

Zijn zoon Isaac Gijsberts Streefkerck wordt in 1708 vermeld als wonende in Oud Loosdrecht; Not. Elb. Mooij. (van deze stammen dus de Loosdrechtse Streefkercks). In 1726 werd zijn nalatenschap verdeeld, die bestond uit ruim drie duizend guldens, daar zijn zoons Abraham en Isaac beiden 1000 gulden ontvingen. Hij zat er dus nogal warm bij, dank zij de turf. Jan Cornelis de Cloet en zijn halfzusterJannetje Slebus ontvingen 1351 gulden met z’n beiden, inplaats van hun Moeder Annetie Gijsberts Streefkerk. De oude Vader leefde nog in 1723 waar hij nog zijn toestemming gaf voor het huwelijk van Jan Lubbertus Dorlant (vrachtschipper te Breukelen) en Jannetje Gijsberts Slebus geh. te Breukelen.

Verder wordt Gijsbert Isaacs Streefkerk nog vermeld in het "Consignatieboek no 165 Archief Kortenhoef Ao 1713, 14, 17.


 Sources

  • Individual: Roelof de Haan - de Haan Web Site
    Stamboom op MyHeritage.com
    Familiesite: de Haan Web Site
    Stamboom: ROELOF_2011_06_05 - Gijsbert Isaacsz Streefkerk (Smart Matching)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Abraham Streefkerk ? ?  
|||
Isaak Abrahamsz Streefkerk 1620-1652 Annetje Gijsbertsdr 1624-
|||
Gijsbert Isaacsz Streefkerk 1646-